Struktura tohoto Webu

Hlavní

Legislativa
OSVČ
Podmínky užívání stránek vyplata.cz
Zajímavosti
Kontakt
Reklama
Struktura Webu
Zajímavosti let minulých
Podmínky užívání stránek vyplata.cz
Hledat na tomto Webu
Partneři kterých si vážíme a spolupracujeme
Zkratky a pojmy
Státní sociální podpora
Reklamní plochy pro umisteni reklam
Důchod
Zaměstnavatel
Zaměstnanec
Zajímavosti roku 2010
Cookies
Nové právní předpisy - zákony, nařízení vlády, vyhlášky
Výpočet nároku na porodné a jeho výše - výpočet porodného 2024 kalkulačka
Zásady ochrany osobních údajů
Hledat na Internetu
Výplata mzdy
Reklamní plochy pro umisteni reklam

Zaměstnanec

Pracovní poměr
Nabídka pracovních příležitostí, brigád
Pracovněprávní vztahy
Firemní předpisy
Pracovní řád
Pracovní podmínky žen
Druhy pracovněprávních vztahů
Dohoda o hmotné odpovědnosti
Odpovědnost zaměstnance za škodu
Hromadné propouštění
Pracovní cesta tuzemská
Srážky a odvody z přiznaných mzdových nároků
Povinnost zaměstnance k vrácení vyplacených finančních prostředků
Povinnost zaměstnavatele k úhradě finančních prostředků vyplacených úřadem práce
Personální portály
Prokazování výše dlužných mzdových nároků zaměstnanců
Pracovní smlouva
Nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru
Pojmy
Výše hmotného zabezpečení v nezaměstnanosti
Uplatnění mzdových nároků
Personální agentury
Ukončení pracovního poměru
Povinnost zaměstnavatele nebo správce k úhradě finančních prostředků vyplacených úřadem práce
Zákaz výpovědi
Práce těhotných žen
Vymáhání neproplacené mzdy
Ukončení pracovního poměru
Vymáhání neproplacené mzdy
Pracovní doba, přestávky v práci
Přidělení k jinému zaměstnavateli - agenturní zaměstnávání
Základní údaje o pracovním poměru
Pracovní smlouva a zahraniční firmy
Zahájení pracovního poměru
Na co si dát pozor
Žádost o uspokojení mzdových nároků
Pro úplnost na závěr
Personální portály
Brigády
Výplata mzdových nároků
Pracovní cesta a přeložení
Přeložení v rámci zaměstnavatele
Změna pracovního poměru
Výpověď daná zaměstnancem
Pracovní cesta zahraniční
Zveřejnění návrhu na podání na prohlášení konkurzu
Podmínky poskytování podpory v nezaměstnanosti
Shrnutí povinností úřadu práce podle zákona č. 118/2000 Sb.
Převedení na jinou práci
Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
Pracovní poměr
Podpora v nezaměstnanosti
Odstupné při skončení pracovního poměru
Výpověď daná zaměstnavatelem
Úřady práce
Kolektivní smlouva a vnitřní předpis
Dovolená na zotavenou
Dohoda o pracovní činnosti a dohoda o provedení práce
Mzdové nároky zaměstnanců nadnárodního zaměstnavatele

Šablony

Formuláře SSP

Zaměstnavatel

Na co si dát pozor
Formuláře
Zahájení pracovního poměru
Potvrzení o zaměstnání
Státní úřad inspekce práce
Hmotná podpora zaměstnavateli
Způsoby zaměstnávání
Zaměstnávání cizinců
Zaměstnávání cizinců
Příspěvek zaměstnavatelům, kteří vytvářejí nová pracovní místa
Ochrana obchodního tajemství
Povinnosti související s pracovním poměrem
Ukončení pracovního poměru
Jaké údaje je nutné vést o zaměstnanci
Zaměstnávání cizích zaměstnanců
Pohledávky, vymáhání pohledávek, databáze neplatičů
Zaměstnávání občanů Slovenska
Zaměstnáváme prvního zaměstnance
Doručování písemností
Odchod zaměstnanců do důchodu
Povinnosti zaměstnavatele při zaměstnávání mladistvých zaměstnanců
Pracovní posudek
Ochrana osobních dat zaměstnanců
Zaměstnávání důchodců
Písemnosti PPV
Příspěvky státu zaměstnavateli
Zaměstnávání vlastních zaměstnanců
Zaměstnávání osob se změněnou pracovní schopností
Zaměstnávání občanů Ukrajiny

OSVČ

Důchodové pojištění OSVČ
Zahájení vydělečné činnosti
Důchodové pojištění OSVČ
Platba pojistného na zdravotní pojištění
Nemocenské pojištění OSVČ
Nemocenské pojištění OSVČ
Zahájení samostatné vydělečné činnosti
OSVČ, za kterou platí pojistné také stát
Zdravotní pojištění OSVČ
Výše záloh na důchodové pojištění
OSVČ, za kterou platí pojistné také stát
Povinnosti OSVČ v zdravotním pojištění
Rozhodné období pro OSVČ
Vyměřovací základ OSVČ
Placení záloh na důchodové pojištění
Nemoc u OSVČ
Formuláře OSVČ
Důchodové pojištění OSVČ
Nejčastěji se opakující chyby, kterých se OSVČ dopouštějí
Zahájení samostatné vydělečné činnosti
Vyměřovací základ OSVČ
Nejčastěji se opakující chyby, kterých se OSVČ dopouštějí
Zahájení samostatné vydělečné činnosti
Výše záloh na důchodové pojištění
OSVČ, za kterou platí pojistné také stát
Platba pojistného na zdravotní pojištění
Sociální pojištění OSVČ

Výplata mzdy

Výpočet daně
Příplatky státních zaměstnanců
Práce přesčas
Peněžitá pomoc v mateřství
Mzda, minimální mzda
Další srážky ze mzdy
Podpora při ošetřování člena rodiny
Několik plátců mzdy
Příklady k výši náhrady mzdy při pracovní neschopnosti
Postup při provádění srážek ze mzdy a jejich rozsah
Srážky ze mzdy
Sociální pojištění
Pracovní pohotovost
Odlišnosti týkající se pracovní doby a druhu práce mladistvých
Výpočet daně
Další informace o náhradě mzdy při pracovní neschopnosti
Poskytování mzdy a platu
Platy
Výpočet mzdy
Zdravotní pojištění
Výkon soudních rozhodnutí
Výše náhrady mzdy při pracovní neschopnosti
Dávky nemocenského pojištění
Příplatky ke mzdě
Průměrný výdělek
Výpočet daně
Výpočet hrubé mzdy zaměstnance
Sociální pojištění
Výpočet daně
Pracovní doba
Pracovní volno
Zdravotní pojištění
Dávky nemocenského pojištění
Náhrada mzdy při pracovní neschopnosti
Mateřská dovolená a rodičovská dovolená
Srážky ze mzdy
Zdravotní pojištění
Sociální pojištění
Náhrada mzdy při pracovní neschopnosti
Dovolená na zotavenou
Zdravotní pojištění v příkladech
Pořadí srážek ze mzdy

Výpočty

Výše příspěvku na bydlení 2019 – kalkulačka a výpočet
Výpočet čisté mzdy
Kalkulačka dohody o pracovní činnosti
Výpočet odvozených důchodů
Důchodová kalkulačka 2020 - výpočet výše důchodu
Výpočet nezabavitelné částky ze mzdy
Hypoteční kalkulačka
Výpočet čisté mzdy
Kalkulačka pro výpočet daní a odvodů pro OSVČ 2017
Kalkulačka spoření
Osobní bankrot - výpočet splátek
Kalkulačka výpočtu dohody o provedení práce
Výše příspěvku na bydlení 2011 - kalkulačka a výpočet
Výše příspěvku na bydlení 2024 - kalkulačka a výpočet
Kalkulačka dohody o pracovní činnosti
Výpočet příspěvku na bydlení
Důchodová kalkulačka 2022 - výpočet výše invalidního důchodu
Výpočet odvozených důchodů
Výnos termínovaného vkladu
Kalkulačka pro výpočet daní a odvodů pro OSVČ 2015
Důchodová kalkulačka 2024 - výpočet výše důchodu
Hypoteční kalkulačka
Výše příspěvku na bydlení 2014 - kalkulačka a výpočet
Přídavek na dítě - výpočet přídavku na dítě 2024 kalkulačka
Výpočet nemocenské
Kalkulačka pro výpočet rodičovského příspěvku
Kalkulačka výpočtu dohody o provedení práce
Výpočet nezabavitelné částky ze mzdy pro rok 2010
Výpočet odvozených důchodů
Výpočet nezabavitelné částky ze mzdy pro rok 201
Výpočet nezabavitelné částky ze mzdy pro rok 2006
Výpočet odvozených důchodů
Výpočet nemocenské
Důchodová kalkulačka 2022 - výpočet výše důchodu
Výpočet nezabavitelné částky ze mzdy pro rok 2013
Výpočet výše přídavku na dítě
Výpočet výše příspěvku na bydlení
Výpočet nezabavitelné částky ze mzdy pro rok 2007
ČISTÁ MZDA kalkulačka a výpočet čisté mzdy 2011
Kalkulačka dohody o pracovní činnosti
Výpočet nezabavitelné částky ze mzdy pro rok 2012
ČISTÁ MZDA kalkulačka a výpočet čisté mzdy 2024
Výpočet nezabavitelné částky ze mzdy pro rok 2011
Výpočet přídavku na dítě
Výpočet DPH, aneb DPH 6x jinak
Kalkulačka dohody o pracovní činnosti
Výpočet odvozených důchodů
Výpočet odchodu do důchodu - Vypočítejte si důchodový věk 2024
Výpočet náhrady mzdy za dovolenou
ČISTÁ MZDA kalkulačka a výpočet čisté mzdy 2016
Výpočet odvozených důchodů
ČISTÁ MZDA kalkulačka a výpočet čisté mzdy 2024
Přídavek na dítě - výpočet přídavku na dítě 2024 kalkulačka
Výpočet náhrady mzdy za dovolenou
Výpočet odvozených důchodů
Důchodová kalkulačka - jak by mohl vypadat váš budoucí důchod
Výpočet nemocenské
Výpočet odvozených důchodů
Kalkulačka výpočtu dohody o provedení práce
ČISTÁ MZDA kalkulačka a výpočet čisté mzdy 2024
Výpočet nemocenské
Kalkulačka pro výpočet rodičovského příspěvku
SOCIÁLNÍ DÁVKY - Výpočet sociálních dávek 2024
Výpočet nezabavitelné částky ze mzdy pro rok 2017
Výše příspěvku na bydlení 2017 – kalkulačka a výpočet
Výpočet nezabavitelné částky ze mzdy pro rok 2009
Důchodová kalkulačka 2024 - výpočet odchodu do důchodu a důchodový věk
Výpočet nemocenské
Výše příspěvku na bydlení 2015 - kalkulačka a výpočet
Výpočet nemocenské
Kalkulačka dohody o pracovní činnosti
Výpočet čisté mzdy 2007
Výpočet odvozených důchodů
Výpočet nezabavitelné částky ze mzdy pro rok 2016
Důchodová kalkulačka 2012 - výpočet výše důchodu
Výpočet příjmů částečného invalidního důchodce
Výpočet darovací daně do 31.12.2013
Refinancování půjček - vyplatí se to?
Důchodová kalkulačka 2024 - výpočet výše důchodu
Výpočet důchodu
Důchodová kalkulačka 2024 - výpočet výše důchodu
ČISTÁ MZDA kalkulačka a výpočet čisté mzdy 2024
Výpočet odvozených důchodů
Kalkulačka pro výpočet rodičovského příspěvku
Důchodová kalkulačka 2015 - výpočet výše důchodu
Výpočet nemocenské
Výpočet darovací daně
Výpočet odvozených důchodů
Kalkulačka dohody o pracovní činnosti
Výpočet nemocenské
Výpočet čisté mzdy
Výše příspěvku na bydlení 2018 – kalkulačka a výpočet
Úvěrová, úroková a splátková kalkulačka
Výpočet nemocenské
Výpočet příspěvku na bydlení
Výpočet odvozených důchodů
Výpočet nemocenské
Přídavek na dítě - výpočet přídavku na dítě 2024 kalkulačka
Výpočet nezabavitelné částky ze mzdy pro rok 2007
Výpočet nezabavitelné částky ze mzdy pro rok 2008
Výpočet nezabavitelné částky ze mzdy pro rok 2015
Kalkulačka pro výpočet daní a odvodů pro OSVČ 2017
Důchodová kalkulačka 2024 - výpočet výše důchodu
ČISTÁ MZDA kalkulačka a výpočet čisté mzdy 201
Výpočet silniční daně
Výpočet nemocenské
Výpočet čisté mzdy
Daň z nabytí nemovitých věcí
Výpočet čisté mzdy
Vypočítejte si důchodový věk
Výpočet odvozených důchodů
Důchodová kalkulačka 2019 - výpočet výše důchodu
Výpočet poměrné části dovolené (pro 5-ti denní pracovní týden)
Výpočet nároku na porodné a jeho výše - výpočet porodného 2024 kalkulačka
Výpočet nemocenské
Kalkulačka výpočtu dohody o provedení práce
Důchodová kalkulačka 2014 - výpočet výše důchodu
Výše příspěvku na bydlení 2016 - kalkulačka a výpočet
Kalkulačka pro výpočet rodičovského příspěvku
Výpočet dědické daně
Výše příspěvku na bydlení 2024 - kalkulačka a výpočet
Důchodová kalkulačka 2013 - výpočet výše důchodu
Kalkulačka výpočtu dohody o provedení práce
Kalkulačka pro výpočet rodičovského příspěvku
Odměna notáře v dědickém řízení
Výše příspěvku na bydlení 2019 – kalkulačka a výpočet
Výše příspěvku na bydlení 2019 – kalkulačka a výpočet
Výpočet nemocenské
Výpočet nemocenské
Úvěrová kalkulačka

Důchod

Pojmy
Žádost o důchod
Jak spočítat předčasný důchod
Vše okolo doby důchodového pojištění
Důchodový věk
Proč je nutné důchodový systém změnit
Důchodový systém před reformou
Výše důchodu po reformě
Důchody
Výše důchodu po reformě
Důchody
Důchod a výdělečná činnost
Důchody
Důchodový systém před reformou
Výpočet důchodu
Jak spočítat předčasný důchod
Důchodový systém po reformě
Důchodová reforma
Důchodový věk
Důchodová reforma
Výpočet důchodu

Legislativa

Odkazy na sbírky zákonů
Inflace a průměrné mzdy
Nové právní předpisy - zákony, nařízení vlády, vyhlášky

Státní sociální podpora

Sociální příplatek
Sociální příplatek
Rozhodné období
Rozhodný příjem
Výše rodičovského příspěvku
Výše sociálního příplatku
Výše příspěvku na bydlení
Příspěvek na bydlení
Řízení o přiznání dávky
Rodičovský příspěvek
Výše nároku na příspěvek na dopravu
Přídavky na děti 2024
Nepříznivý zdravotní stav
Výše přídavku na dítě 2024
Sociální služby
Příspěvek na zakoupení motorového vozidla
Rodičovský příspěvek - příklady
Příspěvek při převzetí dítěte
Výše přídavku na dítě
Výdělečná činnost
Sociální dávky 2024 - druhy dávek státní sociální podpory
Přídavky na děti
Pomoc v hmotné nouzi
Státní sociální podpora
Rodina
Příspěvek na úhradu potřeb dítěte
Podmínky nároku na příspěvek na dopravu
Výše sociálního příplatku
Příspěvek na dopravu
Normativní náklady
Příspěvek na bydlení
Zánik nároku na výplatu dávek
Soustavná příprava dítěte na budoucí povolání
Příspěvek při převzetí dítěte
Rodičovský příspěvek
Porodné
Výše rodičovského příspěvku
Pohřebné
Sociální příplatek
Rozhodné částky pro nárok a jejich výše
Příspěvek při ukončení pěstounské péče
Výše příspěvku na bydlení
Normativní náklady
Přídavky na děti
Dávky pěstounské péče
Příspěvek na úhradu potřeb dítěte
Základní pojmy státní sociální podpory
Životní minimum
Povinná školní docházka
Příspěvek na zakoupení motorového vozidla
Dávky pěstounské péče
Nezaopatřené dítě
Odměna pěstouna
Rodičovský příspěvek
Odměna pěstouna
Oprávněná osoba
Sociální dávky 2024 - druhy dávek státní sociální podpory

Novinky

Státní podpora zeleného tepla zvedne domácnostem účty za elektřinu
Důchodci dostanou přidáno, poslanci schválili rychlejší růst penzí
V Česku je téměř tisíc předdůchodců. Někteří zájemci však nemají šanci
Složenky brzy skončí, sociální dávky dostanete jen na sKartu
Na úřady práce proudí stovky lidí, chtějí stihnout výhodnější podmínky
Mateřská se zvýší na loňskou úroveň, levice, lidovci a zelení prosadili svou
Předdůchod a OSVČ: zdravotní pojištění platí jen ze skutečných příjmů
I do stavebního spoření zasáhl nový občanský zákoník, mění se dědictví
Ceny bytů se ustálily. Kde se ekonomika vzmáhá, už níž nepůjdou
Poslanci do poslední chvíle napínali statisíce podnikatelů kvůli DPH
Poradenství zadarmo může stát víc, než čekáte, většinu z vložených peněz
Daň ze superhrubé mzdy je letos naposledy, slibuje premiér Sobotka
Penzijní spoření se od ledna 2016 změní, přináší podstatné novinky
Soukromé fondy chtějí lidi nalákat na jistou dvacetiletou penzi
Věk odchodu do penze poroste k 70 letům. Stávka odborů to neodvrátila
Životní minimum se může od ledna zvýšit o 200 korun, plánuje ministryně
Rodina se dvěma a více dětmi si polepší, zvýší se slevy na dani
Kalousek hledá cesty, jak zdanit stravenky. Ve hře je daňový paušál
Netraťte na změně pro výpočet penzí. Ohlídejte si termíny
Vzdělání nestačí, trh žádá praxi. Jak na to, aby rekvalifikace pomohla
ODS uspěla. Rodiče budou moci využít peníze ze stavebního spoření dětí
Vybrat peníze dítěte ze stavebního spoření povolují už jen soudy
Kdo se bojí zeptat, často si za léky zbytečně připlácí
Daň z nemovitosti se zvýší až čtyřnásobně. Obce se bojí prázdné kasy
Jak nepodlehnout pracovní zátěži a špatné náladě, radí odborníci
Šest situací, které vám mohou zkomplikovat splácení hypotéky
Lidé se začínají bát o stavební spoření, banky už chystají změny
Nejčastější chyby při vyplňování přehledů o příjmech a výdajích
Zdědit dluhy je dnes velký problém. Jak předejít zadluženému dědictví
Rok 2015: Velký přehled daňových novinek pro zaměstnance i podnikatele
Klaus zrušil knihy jízd a zpřísnil dohled nad finančními úřady
Vláda chce o polovinu zvýšit minimální základ zdravotního pojištění
Nejvýhodnější stravenka pro firmy i zaměstnance má hodnotu 105 korun
Penzijní reforma se ženám příliš nevyplatí, většina z nich by prodělala
Klasická nemocenská se OSVČ nevyplatí. Výhodnější je komerční pojistka
Vláda schválila nižší podporu stavebního spoření i povodňovou daň
Banky dál snižují úroky na spořicích účtech
Šmejdi to budou mít těžší, nový občanský zákoník ochrání zákazníky víc
Kdo nezaměstnává postižené, musí u nich nakupovat. Stát to však neuhlídá
Minimální mzda stoupla, je 8500 korun
Podnikám a půjdu na mateřskou. Mám nárok na podporu?
Banky budou muset detailněji informovat o pojištění vkladů
Nový občanský zákoník zkomplikuje hypotéky na rozestavěné stavby
Bez sociální karty nedostanete dávky, startují v červenci
Rodičovský příspěvek 220 tisíc vyberete do půl roku, navrhuje ministerstvo
Krok ke konci druhého penzijního pilíře. Poslanci ho uzavřeli
Ministryně práce vládě navrhne zvýšení minimální mzdy o 700 korun
Minimální mzda může narůst od ledna o sedm set korun, rozhodne vláda
Kalousek chce zrušit zvýhodnění hypoték a zdanit prezidenta
Další kolo Kalouskových dluhopisů se blíží. Nabízíme tři důvody, proč je kupovat
Příští rok si rodiny s dětmi polepší, stát jim nadělí víc peněz
Stát spustil finanční portál. Najděte si, jak hospodaří vaše obec
Manželství versus volný svazek. „Chomout“ je finančně výhodnější
Dlužníkům se uleví, poslanci chtějí určit strop pro penále
Regulace nájmů končí, přicházejí pře
Ministerstvo financí chystá jednotnou daň ze všech příjmů
Vláda slibuje nezaměstnaným dotaci na rozjezd jejich vlastního podnikání
Nová revoluční pravidla v dědění: dům zdědíš, jen když dostuduješ
Společnosti se od ledna budou zakládat jinak. Jak na to
Šest záludností, na které si dát pozor, když řešíte hypotéku
Konec Nečasovy důchodové reformy. Lidé sami určí, co s penězi z fondů
Praktický návod: jak si udělat rodinný audit, aby vám neutíkaly peníze
Daňové slevy u životních pojistek se od ledna mění
Minimální mzda může do roku 2018 vzrůst na 11 200 korun, říká ministryně
Lidí spořících na penzi ve 3. pilíři je méně. Za čtvrtletí o 40 tisíc
Další rekord na hypotečním trhu. Sazby spadly pod tři procenta
Klienti druhého důchodového pilíře se musí rozhodnout, kam s penězi
Ministerstvo pochybilo. Rodiče mohou přijít o desetitisíce
Zákoník práce čekají větší změny, než navrhuje Drábek
Stavební spořitelny hledají nové možnosti, spoření a úvěry už netáhnou
Nová pravidla: Místo u vás nakonec nevezmu. Dobře, ale zaplatíte škodu
Vyšší plat už nepůjde vysedět. Úřady práce budou hodnotit snaživost
Finanční poradna: Má běžný občan šanci získat dotaci?
Jak na zdravotní pojištění studentů, aby nepřišel exekutor
Finanční poradna: Končí mi rodičovská dovolená. Může mi dát zaměstnavatel výpověď?
Cena hypoték dál padá, dostupnost bydlení se ale už nelepší
Zlevňování hypoték pokračuje. Sazby snižují Hypoteční banka i Česká spořitelna
Práce přesčas: na co máte nárok
Nečas: termín zavedení eura současná vláda řešit nebude
Daně 2015: Využijte zdarma rady expertů, jak zdanit příjmy
Rady: kdy je lepší hypotéka a kdy úvěr ze stavebního spoření
Kalouskův úřad zveřejnil fiskální výhled. Škrty končí, teď se bude podporovat růst
Lidé bez práce se už nebudou muset hlásit na poště, chce ministerstvo
Do konce února je třeba zvolit variantu rodičovského příspěvku
Kdo chce změnit zdravotní pojišťovnu, má nejvyšší čas
Rusnokova vláda zvýšila minimální mzdu, od srpna bude 8 500 korun
Povinné ručení zdraží, pojišťovny naznačily o kolik procent
Výhodných spořicích účtů je jak šafránu, vyšší úroky nabízejí záložny
Druhý důchodový pilíř končí, potvrdila Sněmovna. Opozice nic nezmohla
Prezident podepsal daňový balíček, vyšší DPH zdraží vše
Paradox třetího pilíře. Na penzi nejvíce spoří důchodci, nejméně mladí
Bude exekuce kvůli manželovi míň bolet?
Na co dát pozor při výběru účtu vedeného zadarmo
Na dávkách chce ministr Drábek ušetřit 20 miliard, rodičovská bude volnější
Český trend: Platíme vás, takže musíte být loajální a dělat, až se z vás bude kouřit
Rodiče v práci vydělají státu víc, motivovat je bude školkovné
Nový zákoník práce: až pět let na dobu určitou a nižší odstupné
Kolik bereš, kolego? Rozdílné mzdy jsou u nás stále běžnou praxí
Finance chtějí o stokorunu zvýšit slevu na dítě a strop u paušálu
Ženy pečující o děti chtějí pracovat, zkrácených úvazků je ale málo
Při pohovoru zapůsobte na recepční a nefilozofujte o životě
Politici otočili. Stavební spoření se rušit nebude, možná se rozšíří i na studium
Schváleno: Podpora stavebního spoření klesne na 2000 korun, rozhodli poslanci
Za rok se otevře německý a rakouský pracovní trh, chystají se kontroly
Penzijní fondy se na poslední chvíli přetahují o klienty
Úspěšné podnikání: šest kroků, jak nechytat ryby v prázdném rybníce
Jedenáct novinek zákoníku práce, které je užitečné mít v hlavě
Poplatek za platbu kartou v obchodě se radikálně snížil. Vyděláte na tom?
Druhý pilíř padne. První senioři však už stihli získat své vklady
Lidé s příjmy do 34 tisíc s třemi dětmi nebudou platit daně, chystá vláda
Vyhnout se dani z převodu nemovitosti bude těžší, stát chce vybrat víc
Práci teď seženou snadněji jen technici a programátoři
Od ledna začíná kontrolní hlášení DPH a elektronická komunikace
Dluhopisy nabízí pevný výnos i devět procent. Jak se nespálit
Úroky hypoték začaly růst, v říjnu byla průměrná sazba 3,06 procenta
Kalousek hodlá snížit živnostníkům paušály při zachování pásem
Rok 2012: Živnostníkům se zvýší minimální zálohy na pojistném
Zrušit, či nezrušit druhý důchodový pilíř? Názory odborníků
Lidé koupili státní dluhopisy za 17,5 miliardy, další budou na podzim
Zdravotní pojištění platíte ze všech příjmů z podnikání. I z nízkých
Start jednotných inkasních míst pro výběr odvodů a daní se nejspíš odloží
Statistici upřesnili HDP. Ekonomika koncem roku rostla trochu víc
Složili jste v práci zkoušku z angličtiny? Náklady si odečtěte z daní
Česká ekonomika rostla pomaleji, přesto slušným čtyřprocentním tempem
Diskriminaci při pracovním pohovoru se braňte. Neodpovídejte na osobní otázky
V Česku chybí zaměstnanci, kteří plnohodnotně nahradí dnešní ředitele
Daně musíte zaplatit do 31. března. Platba poslední den vyjde na stokoruny
Je osobní bankrot dobrým řešením? Jak pro koho
Jak si ohlídat peníze z úrazové pojistky. Nenechte se odbýt
Šetříte v bytě teplem? Od ledna si připlatíte za to, co sami neprotopíte
Ministerstvo práce navrhuje přidat důchodcům příští rok 271 korun
Obrat u hypoték: Úrokové sazby rostou
Jít do penze přesně v důchodovém věku je výhodné jen pro osm procent Čechů
Jak se správně počítají dny nemoci ve směnném provozu
Čím teď můžete ovlivnit svou cenu na trhu práce?
Přehled změn v zákoníku práce: nižší odstupné i více hodin na dohodu
Z živnostenského rejstříku zmizí adresy a bydliště podnikatelů
Nezaměstnanost v květnu klesla. Volných míst je nejvíc za pět let
Penzijní reforma může od ledna začít. Po volbách ji smeteme, říká levice
Brusel doporučuje Česku zjednodušit daně
Babiš chystá zrušení daňového bonusu na dítě
Penze se od ledna zvýší o 45 korun. Je to nemravné, říká ministr práce
Sedm případů, kdy nebudete za rok 2015 platit daň z příjmu
Banky umožňují předčasné splacení hypotéky. Někdy to vyjde pěkně draho
Když vás napálí e-shop, díky chargebacku máte šanci na vrácení peněz
Porodné jen pro prvorodičky se přiblížilo, stejně jako tvrdší nemocenská
Firemních školek přibývá, ovšem daňové výhody zatím chybí
Úroky hypoték stagnují, roste však zájem o úvěry a lidé si půjčují víc
Lidem se nechce do 2. pilíře, postrčit je má nový výpočet důchodů
Pro a proti, zda žít v družstevním bytě, či ve vlastním
Solidární daň zaplatily desetitisíce Čechů, státu odvedli čtyři miliardy
Hrubá mzda se od roku 1989 zvýšila reálně o 52 procent, důchody o třicet
Důchody od ledna vzrostou, slibuje Šimerka
Rok 2013: Minimální zálohy na pojistné se živnostníkům opět zvýší
Stát zaplatil mzdy už tisícům mladých bez praxe. Účinnost změřit neumí
Finanční poradna: Na co si dát pozor u hypoték
Eseróčko levně a rychle. Od října vyjde na tři tisíce a bude do tří dnů
Sobotka chce obnovit nemocenskou v prvních třech dnech, Babiš je proti
Na penzi si spoří více než polovina Čechů, stát to stojí šest miliard
V Česku roste mzda a s ní i počet spokojených zaměstnanců
Marnotratnost v manželství bude důvodem ke zrušení společného jmění
Praktické rady, jak na daňovou slevu pro pracující důchodce
Zájezd zaplacený kartou krachl? Peníze vrací banka
Sobotka: Snížíme platby sociálního pojištění u nejvíc ohrožených skupin
Desetitisícům matek a otců hrozí zkrácení rodičovské o měsíce
Klaus podepsal novelu zákona o DPH i reformní změny ve zdravotnictví
Hypotéky jsou stále výhodnější, ale při výběru buďte opatrní
Zvýšíme slevu na dani na druhé a další dítě, domluvila se koalice
Pozor na pracovní smlouvy, někdy odporují zákonu
Senát schválil bič na nevýhodné úvěry. Odstoupit půjde bez sankce
Studenti budou mít nárok na podporu v nezaměstnanosti, schválila vláda
Stravné 2012: Vyšší diety i nová pravidla pro krácení
Jak zajistit rychlou výplatu úspor pozůstalým
Češi šetří, stále častěji si nosí do práce jídlo z domova
Stát loni vybral více pouze na dani z nemovitosti, ostatní příjmy klesaly
Stát chce omezit jednorázové výběry úspor na penzi
Firmy zavádějí internetový dohled. Za poznámku na síti hrozí vyhazov
Proč jsou někdy RPSN závratně vysoké? Co je dobré o tom vědět
Důchodci dostanou letos šest stovek navíc. Sobotka i Babiš souhlasí
Zelené dotace zhubnou. Lidé nově státu vrátí část z toho, co ušetří
Den daňové svobody je tu, „otročina“ pro stát skončila
Stát nabízí novou půjčku pro mladé na bydlení. Většině se nevyplatí
Výplata.cz - PF 2012
Na reformě penzí vydělají bohatší. Stát se velkých výdajů nezbaví
Příspěvek na penzi začíná dávat zaměstnancům více firem
Historie se opakuje: úřady práce opět čekají zmatky s výplatou dávek
Boj o stravenky přituhuje. Nerušte nám oblíbený benefit, žádají české firmy
Důchody příští rok vzrostou o 200 korun, dohodla koalice
Červenec byl pro 2. pilíř zatím nejslabší měsíc, nalákal dva tisíce lidí
Schváleno: hypotéka půjde splatit bez sankcí, úvěry nebudou pro každého
Co je dobré vědět o nároku na výplatu sirotčího důchodu
Evropská unie se dohodla na přísnějších pravidlech pro hypotéky
Průměrná mzda klesla téměř o 500 Kč. Nejvíc se snížila Pražanům
V Česku je už téměř 300 předdůchodců. A zájem narůstá
Důchody i příští rok porostou, jinde se bude škrtat deset procent
Pracujte méně, je to někdy více
Od ledna bude zaměstnavatel platit za nemoc zase jen dva týdny
Penzijní spoření čekají změny. Vyplatí se i po plánovaných úpravách?
Vláda chce vyrazit do boje proti poplatkům za vedení úvěrových účtů
Ve zdravotnictví chybí miliardy. Pojišťovny hledají, kdo je přinese
Když není práce, pošlou manželku z práce domů. Mají na to právo?
Kde se vás stát chystá připravit o peníze
Dvouletá záruka zůstává, nový zákon jen mění názvosloví
Na co máte nárok, když přijdete o práci. Podpora je letos vyšší
Od ledna se sníží porodné a příspěvek na péči, sociální příplatek se ruší
Česko má nejvíc nezaměstnaných v historii. Práci hledá téměř 600 tisíc lidí
Lidé bez práce mohou sloužit veřejnosti. Dostanou almužnu
Stát chce změnit daň z nemovitostí. Pěkná místa podraží, bydlení u skládky zlevní
Odbory chtějí zvýšit minimální mzdu aspoň o 500 Kč
Hypotéky mají rekordní úroky, průměrné sazby klesly pod dvě procenta
Do exekucí a dluhů se dostává stále více důchodců
Konec zdanění superhrubé mzdy se odkládá. Příští rok ještě vydrží
Přísnější paušály zabraly, některým živnostníkům se však dál vyplatí
Minimální mzda od ledna vzroste o 700 korun. Co vše to ovlivní
Zastavení nemovitosti kvůli rentě je rizikové
V přiznání nezapomeňte na příjmy z pronájmu či prodeje akcií
Zkraťte otevírací dobu na Štědrý den, tlačí odbory na řetězce
Nové stavební spoření se nemusí vyplatit. Mnozí letos prodělají
Rodiče mohou žádat o daňovou slevu za školku
Financování programu Zelená úsporám je ohrožené, ceny povolenek klesly
Banky využívají nový trik, bez potvrzení zvyšují limity na kreditních kartách
Česká republika opět neplní dva ze čtyř požadavků na přijetí eura
Lidé se začínají bát o stavební spoření, banky už chystají změny
Rodinám zůstane více peněz, poslanci zvýšili daňové zvýhodnění dětí
Přichází revoluce ve výpočtu dovolené. Bude se přepočítávat na hodiny
Elektronické stravenky letos spustí i největší firma v oboru
Senát posune daňovou reformu na rok 2015, Kalousek ji chce přesto dřív
Deset rad živnostníkům pro vyplňování daňového přiznání
Kdo a dokdy musí podat přehled pro správu sociálního zabezpečení
Živnostníkům radikálně snížíme výdajové paušály, plánuje ČSSD
Příjem si můžete zvýšit o cestovních náhrady. Co je třeba splnit
Pracovních míst přibývá napříč obory. Přijímat bude třetina českých firem
Babiš svou reformu penzí vzdal. Expert radil, ať zruší podporu spoření
Projekt sKaret končí. Lidé musí oznámit, jak chtějí dostávat dávky
Za 12 tisíc pojistného 170 tisíc mateřské. Ministerstvo to chce zarazit
Podpora stavebního spoření klesne, bude maximálně 1 500 korun
Chystaná novinka: Výdajové paušály živnostníků budou omezeny limitem
Senát smetl zvýšení DPH, sociální škrty i zákoník práce
Osobní bankrot nejvíc ohrožuje mladé lidi a svobodné matky
Padl nový rekord. Banky dál zlevňují hypotéky
Spočítáno: Komu se vyplatí a komu ne zvolit druhý důchodový pilíř
Plaťte vyšší zálohy, vyhnete se dávkám, vyzvala živnostníky ministryně
Průměrná mzda stoupla, většině lidí ale plat klesnul. Záhada? Ne, jen způsob výpočtu
Mzdy loni stouply na 25 101 Kč, v obchodech si však Češi koupí míň
Lidé bez práce budou moci do důchodu o pět let dřív, schválil Senát
Nečasova penzijní reforma skončí. A kde je vaše, ptala se vlády opozice
Dědictví, dary i výhry. Od příštího roku se bude přiznávat i nezdaněný majetek
Chcete získat práci? Změňte profesi. Pět možností, jak na to
Konec roku se blíží, pohlídejte si státní příspěvek u stavebního spoření
Půjčky do výplaty se zdají zprvu skvělé. Podruhé už jsou riskantní
Daně z letních brigád mohou studenti získat zpět
Babišův plán: přenesení daňové povinnosti i konec superhrubé mzdy
Hypotéky přestaly po téměř půldruhém roce zlevňovat
Dnešní levné hypotéky mohou za pár let podražit i o několik tisíc
Jak vyzrát na největší chytáky, které na vás mohou číhat při pohovoru
Budoucí penze? Všem stejně, navrhují experti
Tajné triky, jak získat vyšší plat a stát se oporou firmy
Pád úroků hypoték a nejistota na trhu loni srazily zájem o stavební spoření
Finanční novinky v roce 2016: Vyšší minimální mzda i slevy na děti
Daň z nemovitosti má nové číslo, pozor při vyplňování příkazu
Poslanci kývli na vyšší slevy na děti, přitvrdili vůči živnostníkům
Státní podpora zeleného tepla zvedne domácnostem účty za elektřinu
Zelené dotace do bydlení opět startují. Stát rozdělí dvě miliardy
Vysokoškoláci slevují z nároků, jako nástupní plat chtějí už jen 20 tisíc
Schodek rozpočtu ke konci srpna stoupl na 36 miliard
Banky ruší poplatky za vedení úvěrů a nahrazují je vyšším úrokem
Tisíce živnostníků dostanou v důchodu pouhou almužnu
Poplatky u lékaře a v lékárně po sedmi letech končí. Na pohotovosti zůstanou
Tečka za vládními škrty. Klaus podepsal snížení dávek i vlastního platu
Pět otázek, na které se při pohovoru špatně odpovídá. Jak je zvládnout?
Fondy si vezmou až 1,5 % ročně, do penze z nich mohly být statisíce
Máte živnost a kšefty zrovna nejdou? Poradíme vám, jak situaci řešit
I při péči o malé dítě si můžete přivydělat neomezenou částku
Stát chce vrátit účastníkům druhého pilíře celý státní příspěvek
Experti chtějí zrušit daňovou slevu u půjček na bydlení a hypoték
Penzisté vyhráli. Stát jim vrátí slevu na dani, o niž přišli za Nečase
Propást daně a další povinnosti je drahé, hrozí sankce až 300 tisíc
Dlužníci trhli rekord, osobních bankrotů je o polovinu víc než vloni
Ekonomika si letos povede lépe, než se čekalo. Příští rok naopak hůře
Stavební spořitelny se zbavují drahých nepohodlných klientů
Fondy věří, že další zájemce o druhý pilíř přitáhnou plánované změny
Do 2. pilíře mohou vstoupit starší 35 let i později. Pokud jsou teď bez příjmu
Vláda pohřbívá Nečasovu penzijní reformu, skončí v lednu 2016
Novinky v exekucích: Dlužník již nezachrání peníze na manželově účtu
Pobyt s dětmi v domácnosti krátí důchod. Má to být spravedlivější
Daňové přiznání musí podat řada nováčků. Stačí jeden příjem nad 104 tisíc
Plány na podporu rodin politici neplní. Teď slibují nižší daně a školky
Vláda chystá miliardový plán, jak dostat lidi do práce
Tisknout

neškrábeme.cz
Vyjednáme vám nejváhodnější podmínky hypotečního úvěru.
Hypotecnikalkulacka.cz

TOPlist