Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele

Vychází ze zákona č. 118/2000 Sb., kde je deklarováno právo na uspokojení splatných mzdových nároků zaměstnance nevyplacených mu jeho zaměstnavatelem, který je v platební neschopnosti.

Zákon se nevztahuje na zaměstnance zaměstnavatele, který je právnickou osobou zřízenou zákonem, za předpokladu, že stát převzal její dluhy nebo se za ně zaručil (např. nadace, sdružení občanů apod.) nebo územním samosprávným celkem. Zákon se dále nevztahuje na zaměstnance, kteří byli vysláni k výkonu práce do České republiky, pokud jejich zaměstnavatel, který je právnickou osobou, má sídlo nebo zaměstnavatel, který je fyzickou osobou, má místo podnikání mimo území některého členského státu Evropské unie.

Uplatní-li zaměstnanec zaměstnavatele, který je právnickou osobou zřízenou zákonem, mzdový nárok před tím, než stát převezme dluhy zaměstnavatele nebo se za ně zaručí, jeho nárok nezaniká ani poté, kdy stát tyto úkony ve vztahu k právnické osobě provede.


Co říká zákon:

Pojmy

Mzdové nároky zaměstnanců nadnárodního zaměstnavatele

Zveřejnění návrhu na podání na prohlášení konkurzu

Žádost o uspokojení mzdových nároků

Prokazování výše dlužných mzdových nároků zaměstnanců

Výplata mzdových nároků

Srážky a odvody z přiznaných mzdových nároků

Povinnost zaměstnavatele k úhradě finančních prostředků vyplacených úřadem práce

Povinnost zaměstnavatele nebo správce k úhradě finančních prostředků vyplacených úřadem práce

Povinnost zaměstnance k vrácení vyplacených finančních prostředků

Shrnutí povinností úřadu práce podle zákona č. 118/2000 Sb.

Pro úplnost na závěr


Tisknout

neškrábeme.cz
Vyjednáme vám nejváhodnější podmínky hypotečního úvěru.
Hypotecnikalkulacka.cz

TOPlist