Aktualizováno: 4.1.2013

Pohřebné

Nárok na pohřebné má osoba dle §47 zákona č. 117/1995 Sb., která vypravila pohřeb osobě, jež měla ke dni úmrtí trvalý pobyt na území ČR. Musí se jednat o pohřeb, který byl vypraven rodiči nezaopatřeného dítěte nebo nezaopatřenému dítěti, tj. v případech, kdy náklady na tuto nočekávanou událost významně jednorázově zatíží rozpočty rodin pečujících o nezaopatřené děti. Nárok na pohřebné vzniká dnem pohřbení, přičemž nezáleží na tom, kdy byly náklady na pohřeb uhrazeny. Pokud by vypravila pohřeb právnická osoba, pohřebné jí nenáleží.

Výše pohřebného od 01.01.1998 činí 5000 Kč. Pohřebné se vyplácí jednorázově a je příspěvkem na náklady spojené s vypravením pohřbu.

Pokud fyzická osoba vypraví současně více pohřbů nebo pohřeb společný, náleží jí pohřebné za pohřbení každé z osob. Jestliže splňuje podmínky nároku na pohřebné více osob, náleží tato dávka pouze jedné z nich, a to osobě, která uplatní nárok na dávku jako první.

Tisknout

neškrábeme.cz
Vyjednáme vám nejváhodnější podmínky hypotečního úvěru.
Hypotecnikalkulacka.cz

TOPlist