Ukončení pracovního poměru

Před ukončením a po ukončení pracovního poměru musí zaměstnavatel splnit několik zákony daných povinností spojených s dokladováním ukončení pracovního poměru.

Zaměstnanci by měl zaměstnavatel předat:

  • Zápočtový list - v den ukončení pracovního poměru
  • Potvrzení o základu daně a sražených daňových zálohách - po výpočtu vyúčtování za poslední měsíc

Dále uvedené povinnosti musí zaměstnavatel zajistit v uvedených termínech:

  • Mít písemnou výpověď nebo dohodu o ukončení pracovního poměru s příslušným předstihem dle data a způsobu ukončení pracovního poměru (možnosti ukončení pracovního poměru)
  • Odhlásit zaměstnance na OSSZ pokud je zaměstnavatel tzv. malá organizace (Od 1. července 2005 se tato povinnost týká všech zaměstnavatelů.) - do 8 dnů od ukončení zaměstnání
  • Odhlásit zaměstnance na jeho zdravotní pojišťovně (formulář lze získat na příslušné pojišťovně) - do 8 dnů od ukončení zaměstnání
  • Odevzdat Evidenční list důchodového pojištění na OSSZ – do 8 dnů po konečném vyúčtování

Při ukončení pracovního poměru každého zaměstnance je potřeba zajistit následující činnosti:

  • Převzít pracovní pomůcky - nejpozději v den ukončení pracovního poměru
  • Provedení inventarizace svěřených hodnot odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách
  • V případě, že zaměstnanec způsobil zaměstnavateli škodu, dohodnout úhradu náhrady škody popřípadě jejího zůstatku
  • Do jednoho týdne oznámit soudu, který nařídil výkon soudního rozhodnutí srážkami ze mzdy (exekuci),že povinný (zaměstnanec) přestal u něho pracovat a zaslat soudu vyúčtování provedených srážek (§ 295 odst.2 občanského soudního řádu)
Tisknout

neškrábeme.cz
Vyjednáme vám nejváhodnější podmínky hypotečního úvěru.
Hypotecnikalkulacka.cz

TOPlist