Příklady k sociálnímu pojištění při zaměstnávání studentů

 1)   Student uzavřel pracovní poměr od 2. do 27. července 2007. Do zaměstnání nastoupil 2. července. Pracovní doba byla stanovena na dny pondělí až pátek, 8 hodin denně. Školní prázdniny končí studentovi 31. srpna.

Dne vstupu do zaměstnání mu vznikla účast na nemocenském pojištění, byl účasten nemocenského pojištění od 2. července po dobu 26 dnů.

Tento student:

  • ošetřoval nemocnou babičku, s níž žije v domácnosti, po dobu 3 kalendářních dnů od 9. do 11. července. Nemá nárok na ošetřování člena rodiny.
  • byl uznán práce neschopným od 30. července do 10. září 2007. Má nárok na nemocenské z ochranné lhůty od 30. července do 31. srpna 2007. Pracovní neschopnost nebránila studentovi do školy po skončení školních prázdnin, proto mu nemocenské náleží jen do konce školních prázdnin.

 2)   Student uzavřel pracovní poměr od 1. do 31. srpna 2007. Dne 12. srpna havaroval na motocyklu. Z důvodu úrazu byl uznán práce neschopným. Od 15. listopadu 2007 opět mohl chodit do školy, proto, i když pracovní neschopnost nebyla ukončena, náleží nemocenské naposledy na 14. listopad 2007.

 3)   Zemědělská organizace uzavřela se studentem dohodu o provedení práce po dobu od 1. do 25. července na sklizeň jahod v rozsahu 150 hodin. Odměna činila 10 000 Kč. Z částky 10 000 Kč se neplatí pojistné, student není účasten nemocenského pojištění.

S týmž studentem uzavřela tato organizace od 26. do 31. července pracovní poměr na navážení krmiva. Mzda činila 4 000 Kč. Z částky 4 000 Kč se pojistné neplatí, zaměstnání nezaložilo účast na nemocenském pojištění, neboť je zaměstnáním příležitostným. Zaměstnání netrvalo a ani nemělo trvat déle než 7 kalendářních dnů po sobě jdoucích. K předchozímu zaměstnání na dohodu o provedení práce se nepřihlíží.

S týmž studentem uzavřela tato organizace dohodu o pracovní činnosti na dobu od 20. do 26. srpna 2007, odměna činila 2 000 Kč. Z částky 2 000 Kč musí být odvedeno pojistné. Zaměstnání sice netrvalo a ani nemělo trvat déle než 7 kalendářních dnů po sobě jdoucích, ale není příležitostným zaměstnáním. Od skončení předchozího zaměstnání, které bylo příležitostným (od 31. července), neuplynulo alespoň 6 měsíců, proto zaměstnání v srpnu není nahodilým jednorázovým zaměstnáním.


Zdroj: Mzdová účetní 6/2007Tisknout

neškrábeme.cz
Vyjednáme vám nejváhodnější podmínky hypotečního úvěru.
Hypotecnikalkulacka.cz

TOPlist