Aktualizováno: 16.2.2022

Výpočet výše důchodu 2022

V této kalkulačce můžete porovnat, jaká je výše důchodu, bylo-li o něj zažádáno v předchozím období. Pro výpočty důchodu historicky je stále možné využít starší kalkulačku Kalkulačka pro výši důchodu, která je stále k dispozici. Kalkulačka pro výši důchodu v roce 2020

Výpočet výše důchodu

Doba pojištění v celých ukončených letech: Nápověda
Počet čtvrtletí (po 90 dnech) chybějících do důchodového věku :
Počet přesluhujících čtvrtletí (po 90 dnech) po důchodovém věku:

RokRoční příjem (v Kč)Vyloučené doby (ve dnech)
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
RokRoční příjem (v Kč)Vyloučené doby (ve dnech)
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
NápovědaVýše důchodu:   


Co jste možná nevěděli:

  • Výše důchodu se skládá ze dvou složek, a to ze základní výměry a z procentní výměry. Základní výměra důchodu je pro všechny stejná a v roce 2020 činí 3 490 Kč. Procentní výměra důchodu závisí na konkrétním průběhu pojištění, tedy získané době pojištění a výši rozhodných příjmů od roku 1986.
  • V období od 30. 9. 2011 do 31. 12. 2014 byly platné 3 redukční hranice, mimo toto období jsou hranice dvě. V roce 2020 činí redukční hranice 15 328 Kč a 139 340 Kč. Do první redukční hranice se průměrná měsíční mzda za odpracované roky započítává ze 100 %, v druhé redukční hranici z 26 % a k částce nad 139 340 Kč se nepřihlíží.
  • Výše procentní výměry důchodu činí za každý celý rok doby pojištění získané do vzniku nároku na tento důchod 1,5 % výpočtového základu.
  • Výše procentní výměry se zvyšuje za dobu výdělečné činnosti vykonávané po vzniku nároku na starobní důchod bez pobírání tohoto důchodu, a to za každých celých 90 kalendářních dnů o 1,5 % výpočtového základu.
  • Existuje možnost zvyšování procentní výměry starobního důchodu za dobu výdělečné činnosti vykonávané po vzniku nároku na tento důchod při jeho souběžném pobírání v plné výši, a to o 0,4 % výpočtového základu za každých 360 kalendářních dnů nebo při pobírání tohoto důchodu v poloviční výši, a to o 1,5 % výpočtového základu za každých 180 kalendářních dnů.
  • Od 1. 1. 2012 při odchodu do předčasného důchodu je procentní výměra krácena za každých 90 dnů před dosažením důchodového věku o 0,9 % během posledního roku před důchodovým věkem, o 1,2 % během předposledního roku a o 1,5 % třetí rok před dosažením důchodového věku (tzn. pro 90 - 360 dní je sazba krácení 0,9 %, 361 - 720 dní je sazba 1,2 % a nad 721 dní je sazba 1,5 %). Do konce roku 2011 se procentní sazba důchodu krátila za každých 90 dnů o 0,9 % a 1,5 % za každých 90 dnů, které přesahovaly počet 720 dnů.


Tisknout

neškrábeme.cz
Vyjednáme vám nejváhodnější podmínky hypotečního úvěru.
Hypotecnikalkulacka.cz

TOPlist