Aktualizováno: 29.12.2015

Důchodová reforma 2013 - 2015

Důvody důchodové reformy v ČR a cíle

Cílem reformy je přenést větší zodpovědnost na jednotlivce a nejen odlehčit stávajícímu státnímu rozpočtu, ale do budoucna zajistit, aby státní rozpočet nebyl více a více zatěžován, protože již teď na důchodovém účtu každoročně chybí desítky miliard.

Původní systém se skládal ze dvou pilířů – prvního průběžného a druhého, které představuje penzijní připojištění. V systému v letech 2013 - 2015 byl vytvořen nový druhý pilíř, který umožňuje odvádět ze mzdy procenta do důchodových fondů, a třetí pilíř, který je transformovaným II. pilířem původního systému. Od 1.1.2016 dochází ke zrušení druhého pilíře a bude docházet k vypořádání na něj odvedených peněz. Změny důchodového systému jsou zachyceny na následujícím obrázku:

Obr.: Schéma změn systému důchodové reformy


Reforma byla platná od 1.1.2013 do 31.12.2015. Důchodová reforma je definována v zákonech č.:

Schéma důchodové reformy 2013 - 2015 a její pilíře

Před 2013
. I. pilíř . II. pilíř .
.
Výše důchodu
2013 - 2015
. I. pilíř . II. pilíř . III. pilíř .
.
Výše důchodu

Proč je nutné důchodový systém změnit

V současnosti je nastavený systém průběžného financování. Tento systém není udržitelný z důvodu demografického vývoje:

  • Prodlužuje se průměrná délka života a díky tomu pobírají důchod déle než v minulosti. Kromě starobního důchodu jsou vypláceny také invalidní a pozůstalostní důchody. Některý z důchodů v ČR pobírá 2,873 mil. občanů.
  • Díky prodloužené průměrné délce života přibývá počet občanů pobírajících starobní důchod. Za posledních 5 let stoupl počet vyplácených starobních důchodů téměř o 350 tisíc (z 1 995 350 v roce 2006 na 2 340 147 v roce 2011);
  • Ke zhoršení situace přispívá všeobecně známý fakt poklesu počtu občanů v produktivním věku. Za posledních pět let pokles počet pracujících připadajících na jednoho starobního důchodce z 2,43 na 2,15.
  • Dnes přispívají do důchodového systému zhruba dva ekonomicky aktivní lidé na jednoho seniora, v roce 2050 to bude jeden na jednoho díky demografickým trendům uvedeným výše.

Více informací o důchodovém systémuTisknout

neškrábeme.cz
Vyjednáme vám nejváhodnější podmínky hypotečního úvěru.
Hypotecnikalkulacka.cz

TOPlist