Aktualizováno: 28.12.2014

Postup při výpočtu mzdy

Zaměstnanci za odvedenou práci náleží mzda (plat) dle podmínek sjednaných v pracovní smlouvě. Výpočet výplaty můžeme rozdělit do dvou kroků:

  • Výpočet nárokových složek mzdy (hodinový nebo měsíční plat, příplatky, náhrady mzdy, odměny, dávky nemocenského pojištění (v organizacích nad 25 zaměstnanců) apod.)
  • Odpočet srážkových složek - zákonných (pojistné na sociální a zdravotní zabezpečení, záloha na daň) a další srážky ze mzdy (např. stravenky)

Výpočet hrubé mzdy

Hrubá mzda zaměstnance je součtem všech nárokových složek, které náleží zaměstnanci za práci odvedenou v příslušném kalendářním měsíci, dle podmínek uvedených v pracovní smlouvě. Hrubá mzda se skládá ze:

Výpočet pojištění

Nejrozsáhlejší kapitolou jsou odečitatelné položky ze mzdy. Zaměstnavatel má za povinnost provést zákonem předepsané srážky ze mzdy - zálohu na daň z příjmů fyzických osob, pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné veřejného zdravotního pojištění.

Výše pojistného se stanoví procentní sazbou z vyměřovacího základu zjištěného za rozhodné období (kalendářní měsíc). Vyměřovacím základem zaměstnance (§5 zákona č. 589/1992 Sb.) je úhrn příjmů zúčtovaných mu organizací nebo malou organizací v souvislosti s výkonem zaměstnání, které zakládá účast na nemocenském pojištění, s výjimkou nezapočitatelných příjmů, jimiž jsou:

  • náhrady výdajů, popřípadě jejich části, které nepodléhají dani z příjmů fyzických osob,
  • náhrady škody,
  • odměny vyplacené podle zákona o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích,
  • hodnota (finanční ocenění) poskytnutých nepeněžních plnění, která nepodléhají dani z příjmu fyzických osob.

Výše pojistného na sociální zabezpečení (§7 zákona č. 589/1992 Sb.) z vyměřovacího základu činí u zaměstnanců 6,5 % (z toho 0,0 % na nemocenské pojištění, 6,5 % na důchodové pojištění a 0,0 % na státní politiku zaměstnanosti). Pojistné se zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru.

Výše pojistného veřejného zdravotního pojištění činí 13,5 % z vyměřovacího základu za rozhodné období (§2, §5 zákona č. 592/1992 Sb.). Přičemž pro zaměstnance je to 4,5 % ze základu. Zaměstnavatel odvádí část pojistného, které je povinen hradit za své zaměstnance - částku z rozdílu výše uvedených sazeb, což je 9 %. Současně odvádí i část pojistného, které je povinen hradit zaměstnanec, srážkou z jeho mzdy nebo platu, a to i bez souhlasu zaměstnance.

Záloha na daň

Základem daně (dílčím základem daně) je příjem ze závislé činnosti a funkční požitky, zvýšený o odvody zaměstnavatele na sociální a zdravotní zabezpečení.

Daňová záloha ze základu daně se vypočte:

  • měsíční superhrubá mzda (hrubá mzda + sociální a zdravotní placené zaměstnavatelem) se zaokrouhlí na celé stovky nahoru a stanoví se daňová záloha dle §16 zákona č. 586/1992 Sb. pro výpočet měsíčních daňových záloh
  • srážková daň (bez podepsaného daňového prohlášení do 10.000,- Kč hrubého příjmu v měsíci včetně) při samostatném základu daně zaokrouhleného na celé stovky dolů - sazbou 15 %
  • při samostatném základu daně (bez podepsaného daňového prohlášení nad 5.000,- Kč hrubého příjmu v měsíci) zaokrouhleného na celé stovky nahoru - sazbou 15 % s tím, že se při výpočtu zálohy nepřihlédne k měsíční slevě na dani podle §35ba a k měsíčnímu daňovému zvýhodnění

Záloha na daň se u zaměstnance s podepsaným Prohlášením k dani od 1.1.2015 sníží o slevy na dani a o částku měsíčního daňového zvýhodnění, tj. o 1/12 ročního daňového zvýhodnění, které činí 13 404 Kč za první vyživované dítě, 15 804 Kč za druhé vyživované dítě a 17 004 Kč za třetí a každé další vyživované dítě, (23 208 Kč za každé dítě s průkazem ZTP/P). Je-li daňové zvýhodnění vyšší než záloha na daň, zaměstnanci přísluší tzv. daňový bonus. Podmínky a podrobnosti k daňovému zvýhodnění naleznete na stránce Zdanění mzdy.

„Čistou“ mzdu získáme odečtením zálohy na daň, není-li po odpočtu slev na dani nulová, (případně přičtením daňového bonusu), pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na všeobecné zdravotní pojištění z hrubé mzdy. Je to vlastně mzda, která je zaměstnanci skutečně proplacena.
Částka k výplatě je čistá mzda po odečtení zálohy na mzdu a jiných srážek (stravenky, spoření apod.). Je to částka, která je vyplacena zaměstnanci.

Příklad 1: Výplatní listina zaměstnance s měsíční mzdou. Zaměstnanec pracuje u zaměstnavatele, který provozuje podnikatelskou činnost a při výpočtu mezd se řídí zákonem č. 1/1992 Sb.. Zaměstnanec má podepsáno daňové prohlášení a uplatňuje nárok na slevy na dani - na poplatníka (2 070 Kč).

Název položky mzdy Sazba Hodiny Částka
Mzda měsíční  160:00 12 000
Odměna měsíční   3 000
    
Pojistné na sociální zabezpečení 6,5 %
z 15 000
 975
Pojistné na zdravotní pojištění 4,5 %
z 15 000
 675
Pojistné na sociální zabezpečení zaměstnavatel 25 %
z 15 000
 3 750
Pojistné na zdravotní pojištění zaměstnavatel 9 %
z 15 000
 1 350
Záloha na daň z příjmu (15 000 + 3 750 + 1 350) 20 100 3 015
Sleva na poplatníka   2 070
Stravenky 30  600
    
Celkový hrubý příjem: (12 000 + 3 000)   15 000 Kč
Srážky celkem: (975 + 675 + 3 015 - 2 070 + 600)   3 195 Kč
Částka k výplatě:    11 805 Kč

Příklad 2: Výplatní listina zaměstnance s hlavním a dalším pracovním poměrem. Zaměstnanec má podepsáno daňové prohlášení a uplatňuje nárok na slevu na dani na poplatníka (2 070 Kč) a daňové zvýhodnění na 2 děti (1117 Kč + 1317 Kč).

Název položky platu Sazba Hodiny Částka
Časová mzda měsíční 10 300.00 143:30 10 300
Výkonová odměna měsíční 0.00   1 100
Mzda za práci přesčas 60.50 12:00 726
Příplatek za přesčas 30.50 12:00 360
Příplatek za práci v SO a NE 14.00 18:00 252
Příplatek za práci v noci 11.00 50:00 550
Příplatek za vícesměnný provoz 6.50 143:30 933
Příplatek za vícesměnný provoz v přesčasu 6.50 12:00 78
Hrubá mzda HPP celkem     14 299
       
Další pracovní poměr      
Mzda 6 870.00 80:00 3 310
Pracovní poměr - příplatek za SO, NE 14.00 24:00 336
Hrubá mzda DPP celkem     3 646
Hrubá mzda HPP + DPP     17 945
Pojistné na sociální zabezpečení (HPP) 6,5% z
14 299.00
  -930
Pojistné na sociální zabezpečení zaměstnavatel (HPP) 25% z
14 299.00
  3 575
Pojistné na sociální zabezpečení (DPP) 6,5% z
3 646.00
  -237
Pojistné na sociální zabezpečení zaměstnavatel (DPP) 25% z
3 646.00
  912
Pojistné na zdravotní pojištění (HPP + DPP) 4,5 % z
17 945.00
  -808
Pojistné na zdravotní pojištění zaměstnavatel (HPP + DPP) 9 % z
17 945.00
  1 616
Záloha na daň z příjmu 24 048 zaokr. 24 100   -3 615
Sleva na poplatníka     2 070
Půjčka ČS 0.00   -300
Daňové zvýhodnění na děti 1117 + 1317   2 434
Daňový bonus -3 615 + 2 070 + 2 434     889
Celkový hrubý příjem: 17 945 Kč
Srážky celkem: 930 + 237 + 808 - 889 + 300 1 386 Kč
Částka k výplatě: 16 559 Kč

Příklad 3: Výpočet odměny za dohodu o provedení práce zaměstnance zaměstnaného souběžně u dalšího zaměstnavatele (nebo zaměstnavatelů).

Název položky mzdySazbaHodinyČástka
Dohoda o provedení práce0.0068.04 080
Záloha na daň – 15%4 080.00 -612
    
Celkový hrubý příjem :4 080 Kč
Částka k výplatě:3 468 Kč


Tisknout

Vyjednáme vám nejvýhodnější podmínky hypotečního úvěru.
Hypotecnikalkulacka.cz

TOPlist

Tyto webové stránky používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.

Rozumím