Sociální a zdravotní pojištění při studiu v zahraničí

Český student, který vyjede na krátkodobý studijní pobyt (stáž, jazykový kurz, letní škola) a zůstává po dobu tohoto studia v zahraničí nadále studentem české školy v podstatě nemusí nic řešit. Zdravotní pojištění za vás bude i nadále platit stát. Doba studia od 1. ledna 2010 nepatří mezi náhradní doby pojištění pro důchodové účely.

Jiná situace nastává pokud hodláte vyjet na delší pobyt. Aby za vás i v tomto případě platil zdravotní pojištění stát je třeba, aby studium v zahraničí bylo postaveno na úroveň studia v ČR. Tuto skutečnost musíte doložit.

Zdravotní pojištění

Zdravotní pojištění platí studentům stát, ovšem pouze do věku 26 let. Dovrší-li student vysoké školy 26 let je povinen si pojištění platit sám jako OBZP. V roce 2017 musí OBZP platit měsíčně 1 485 Kč.

Krátkodobé pobyty

Krátkodobé studijní pobyty, kdy student zůstává i nadále studentem české školy není třeba z pohledu zdravotního pojištění více řešit. Zdravotní pojištění za vás i nadále bude platit stát.

Dobré je pokud studujete v rámci Evropy, požádat vaši zdravotní pojišťovnu o vydání tzv. Evropský průkaz zdravotního pojištění, který vám pomůže v nejnutnějších situacích se zdravotní péčí v zahraničí. I tak je ovšem dobré zvážit uzavření cestovního pojištění, které kryje i další rizika a náklady, které v rámci evropského pojištění hrazeny nejsou.

Dlouhodobé pobyty

V případě dlouhodobých pobytů, tedy v případech, kdy je student řádným studentem zahraniční školy, stát bude za studenta i v tomto případě platit zdravotní pojištění. Ovšem pouze v případě, kdy student doloží zdravotní pojišťovně rozhodnutí ministerstva školství o postavení studia na vysokých školách v cizině na roveň studia na vysokých školách v České republice. K tomuto budete potřebovat formulář Žádost o posouzení postavení studia na vysoké škole v cizině pro sociální účely a účely zdravotního pojištění, který získáte na stránkách MSTV. Po schválení žádosti, ji předložíte vaší zdravotní pojišťovně, která vám vydá Evropský průkaz zdravotního pojištění (EHIC), který by měl být dostatečným podkladem k čerpání nezbytné zdravotní péče v zahraničí (Evropě).

Studenti starší 26 let

Stejně jako v ČR jsou povinni si studenti starší 26 let platit zdravotní pojištění platit sami, také v případě, že do zahraničí vycestuje student starší 26 let, musí se o zdravotní pojištění postarat sám. V případě, že student vyjíždí do zahraničí si platí pojištění v ČR sám, případně trvá-li jeho pobyt v zahraničí déle než 6 měsíců, odhlásí se ze zdravotního pojištění v ČR z důvodu dlouhodobého pobytu v zahraničí. Po návratu ciziny, musí v tomto případě doložit své zdravotní pojišťovně, že byl účasten zdravotního pojištění v cizině.

Více informací vám o této problematice poskytne vaše zdravotní pojišťovna.


Zdroj: www.finance.czTisknout

neškrábeme.cz
Vyjednáme vám nejváhodnější podmínky hypotečního úvěru.
Hypotecnikalkulacka.cz

TOPlist