Aktualizováno: 23.7.2015

Výpočet DPH

Kalkulačka pro práci s DPH
Částka:

Výpočet základu daně a daně z celé částky
Celá částka:
Sazba daněZáklad daněDaň
10%
15%
21%

Výpočet celé částky a daně ze základu daně
Základ daně:
Sazba daněCelková částkaDaň
10%
15%
21%

Co jste možná nevěděděli

Daň z přidané hodnoty (tzv. DPH) je jedním z nejdůležitějších příjmů státního rozpočtu. Někdy je nazývána univerzální daní, protože ji všichni platí při nákupu většiny zboží a služeb. Principem této daně je to, že dodavatel, je-li je registrován jako plátce, musí odvádět z obchodu část hodnoty, pokud je tento obchod předmětem daně. Naopak odběratel si za určitých podmínek může zažádat o vrácení daně, kterou při obchodu dodavateli (plátci) zaplatil. Výhodou z pohledu státního rozpočtu je to, že je snadno vymáhatelná a subjekty se jejímu placení mohou hůře vyhnout.

Výpočet

Výpočet je založen na postupu v zákoně č. 235/2004 Sb., který v §37 uvádí:

(1) Daň se vypočte jako součin základu daně a sazby daně. Vypočtená daň se může zaokrouhlit na celé koruny způsobem, že částka 0,50 Kč a vyšší se zaokrouhlí na celou korunu nahoru a částka nižší než 0,50 Kč se zaokrouhlí na celou korunu dolů. Cena včetně daně se pro účely tohoto zákona vypočte jako součet základu daně a vypočtené daně.

(2) Daň může plátce rovněž vypočítat z úplaty za zdanitelné plnění, která je včetně daně, nebo z částky stanovené podle § 36 odst. 6, která je včetně daně, a koeficientu, který se vypočítá jako podíl, v jehož čitateli je číslo 21 v případě základní sazby daně nebo číslo 15 v případě první snížené sazby daně nebo číslo 10 v případě druhé snížené sazby daně a ve jmenovateli součet údaje v čitateli a čísla 100, vypočtený koeficient se zaokrouhlí na čtyři desetinná místa, vypočtená daň se může zaokrouhlit podle odstavce 1. Cena bez daně se pro účely tohoto zákona dopočte jako rozdíl částky za zdanitelné plnění obsahující daň a vypočtené daně po případném zaokrouhlení.

Ze zákona tedy vyplývají tyto koeficienty, kterými se pronásobuje cena vč. DPH, aby bylo zjištěno, kolik je DPH:

  • u 21% DPH je to 0,1736
  • u 15% DPH je to 0,1304
  • u 10% DPH je to 0,0909

Pozor, pokud byste počítali DPH z částky s DPH pomocí trojčlenky, můžete dojít k jinému výsledku! Důvodem je zákonem dané zaokrouhlení koeficientů na 4 desetinná čísla.

Znám-li částku bez DPH, pak ji pronásobuji sazbou DPH v desetinném čísle, tedy (částka bez DPH) * 0,1 (nebo 0,15 či 0,21).Tisknout

neškrábeme.cz
Vyjednáme vám nejváhodnější podmínky hypotečního úvěru.
Hypotecnikalkulacka.cz

TOPlist