Aktualizováno: 25.12.2013

Z vašich dotazů o dávkách nemocenského pojištění

Odpovězeno: leden 2013
Otázka: Dobrý deň prajem, rada by som sa spýtala, ak som zostala doma na ošetrovnom s 12r. synom, som zamestnanec, mám v ČR prechodné bydlisko a som poistená u poistovne Minist.Vnitra, či mám nárok na ošetrovné celých 9 dní? Ďakujem
Odpověď: Dobrý den, nemocenské pojištění je založené na pracovně-právním vztahu. Výplata dávek ošetřovného je založená na nemocenském pojištění. Vzhledem k tomu, že jste řádný zaměstnanec, nevidím v nároku na výplatu dávek s ohledem na vaši národnost žádný rozpor.
Odpovězeno: říjen 2012
Otázka: Dobrý den, chtěla jsem se zeptat od února letošního roku jsem vedena na úřadě práce. V dubnu jsem otěhotněla,přítel a otec dítěte pracuje 10let v kuse bez jakékoliv pauzy.Tak jsem se chtěla zeptat jestli máme nárok na pomoc v mateřství když nastoupím na mateřskou já,ale chtěla bych aby se to vypočítávalo s přítelova platu.A kdyby to tak nešlo tak jak dlouho před porodem se chodí žádat o rodičovský příspěvek?
Odpověď: Dobrý den, peněžitá pomoc v mateřství je dávka, která spadá do nemocenského pojištění. Je vyplácena tedy na základě odvodů v rámci zaměstnání osobě, která pracovala. Na mateřskou dovolenou má nárok jen žena a jen ze svého platu. Protože vám nárok na mateřskou nevznikne, budete pobírat rodičovský příspěvek. Rodičovský příspěvek bude pobírat ten z vás, který bude doma na rodičovské dovolené. Více o podmínkách rodičovského příspěvku se dočtete na http://www.vyplata.cz/statnisocialnipodpora/rodicovskyprispevek.php
Odpovězeno: červen 2012
Otázka: Dobrý den, v současné době jsem zaměstnaná. Od 1.6.2012 nastupuji na mateřskou dovolenou. Chtěla bych se zeptat, jestli mohu k 31.5.2012 dát zaměstnavateli výpoveď dohodou aniž by mě to ovlivnilo ve výplatě mateřské nebo do budoucna rodičovského příspěvku, i přesto že jsem v posledních dvou letech byla zaměstnaná více jak 270 dní.
Odpověď: Dobrý den, jenom na okraj vyjasním pojmy týkají se ukončení pracovního poměru. Výpověď dohodou neexistuje. Je buď výpověď nebo dohoda. Datum 31.5.2012 je rozhodující jenom pro jednu variantu ukončení pracovního poměru:

výpověď - podáním výpovědi začíná běžet dvouměsíční výpovědní lhůta od 1. dne následujícího měsíce, v případě podání výpovědi do 31.5. bude Váš pracovní poměr ukončen k 31.7., v případě podání výpovědi v období mezi 1.6. - 30.6. bude Váš pracovní poměr ukončen k 31.8.
dohoda - zde záleží na tom, na čem se dohodnete se zaměstnavatelem, bude-li svolný, může to být klidně i okamžitě, ze dne na den

Mateřská dovolená - ukončení pracovního poměru nemá vliv na výplatu peněžité pomoci v mateřství (PPM), pokud nástup na mateřskou dovolenou není po ukončení pracovního poměru a po skončení ochranné lhůty, což není Váš případ.

Rodičovská dovolená - není rozhodující, zda máte nebo nemáte pracovní smlouvu, hlavními podmínkami je nepobírání PPM a péče o dítě v určitém rozsahu.
Odpovězeno: 2012
Otázka: Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, zda budu mít nárok na mateřskou dovolenou popřípadě na jaké dávky bych měla nárok. Od 10. 5. 2010 jsem zaměstnaná na dobu určitou, která mi končí 30. 4. 2012. Jsem v jiném stavu, takže předpokládám, že zaměstnavatel mi smlouvu neprodlouží. Plánovaný termín porodu je na 13. 8. 2012. Jak postupovat po vypršení smlouvy? Je i jiná možnost než úřad práce? Předpokládám, že jako těhotnou mě nikdo nezaměstná. Předem děkuji za Vaši odpověď.
Odpověď: Dobrý den, zákon č. 187/2006 Sb. říká, že máte nárok na mateřskou v případě, že na ni nastoupíte i po zániku pojištění, a to v ochranné lhůtě. Ochranná lhůta je u těhotných v délce 180 dní, tedy budete mít nárok na peněžitou pomoc v mateřství.
Po ukončení pracovního poměru máte nárok po registraci na úřadu práce na podporu v nezaměstnanosti, nebo po domluvě s lékařem můžete nastoupit na nemocenskou z důvodu rizikového těhotenství na nemocenskou.
Doručeno 2010
Otázka: Dobrý den, jsem neslyšící a mám dotaz. V únoru jsem po dlouhé době marodil. Zaměstnavatel proplatil prvních 14 dní v pořádku. Ale za další týden jsem ještě do dneška neviděl nic. Proto se ptám, jaký je termín pro vyplacení nemocenské a kdo je vyplácí. Moc děkuji.
Odpověď:Dobrý den, prvních 14 dní se vyplácí náhrady mzdy, kterou hradí zaměstnavatel. Od 15. dne nemoci se vyplácí nemocenská. Nemocenskou vyplácí zaměstnavatel pouze v případě, že se jedná o velkou organizaci nad 25 zaměstnanců. V opačném případě ji vyplácí okresní správa sociálního zabezpečení.
Nemocenské se vyplácí zpětně v zákonné lhůtě nejpozději do jednoho měsíce ode dne následujícího po dni, ve kterém byly příslušné správě sociálního zabezpečení (OSSZ/ PSSZ/ MSSZ) doručeny stanovené doklady pro nárok na výplatu dávky. Jestliže Vám tedy nemocenská nebyla vyplacena, je nutné se optat zaměstnavatele, zda doručil potřebné doklady na úřad.
Doručeno 2010
Otázka: Rád bych se zeptal: Mám syna 21 let. Ten má přítelkyni té je 16 let. Mají nárok na porodné?
Odpověď: Dobrý den, nárok na porodné vzniká při narození dítěte. Podmínkou je pouze trvalé bydliště matky na území ČR.
Doručeno 2009
Otázka: Jsem v pracovní neschopnosti od 19.května 2008. 14.března 2009 mi končí podpůrčí doba. Byla jsem proto nucena požádat o plný invalidní důchod. Když se mnou pracovnice oosz sepisovala údaje, zjistila, že kromě výplat za 1,2,3,4,5 měsíc mám ještě v 6. měsíci vyplacenou položku 1294 Kč a v 11. měsíci položku 2546 Kč. Obě tyto položky mám vedeny na výplatních paskách v kolonce odměna. Pracovnice mi ale řekla, že se tyto položky započítávají jako výplata a spočítala, že mi snižují průměrný měsíční plat v roce 2008 asi o 5500 Kč. Je tento postup správný.? Lze na tom ještě něco změnit?
Odpověď: Dobrý den, dle mne není tak důležité jak se jmenuje vyplacená částka na výplatní pásce, ale ke kterému měsíci se váže. Pokud je to např. nějaký doplatek za 5. měsíc a např. chybou účtárny proplacený o měsíc později, pak je nesprávné ho považovat za příjem 6. měsíce. Ověřte si na vaší bývalé účtárně, za jaké období jsou „odměny“ propláceny. Pokud nijak nesouvisí se mzdou v 6. či 11. měsíci, pak bych se snažil na OSSZ o přepočet dosavadního údaje.

Doručeno 2009
Otázka: Dobrý den, od 1.2.2009 jsem na mateřské dovolené. Doposud mi však ještě nepřišly žádné peníze. U zaměstnavatele jsem si veškeré formality náležitě vyřídila. Nevíte, jestli je to v pořádku a mám ještě počkat? Na koho bych se jinak měla obrátit?
Odpověď: Dobrý den, dle zákona 187/2009 o nemocenském pojištění a § 110

(3) Dávky se vyplácejí nejpozději ve lhůtě do 1 měsíce následujícího po dni, v nimž byl stanovený doklad pro nárok na výplatu dávky doručen okresní správě sociálního zabezpečení.

Pokud tato lhůta již uplynula, poptejte na OSSZ, zda skutečně zaměstnavatel vše včas řádně předal. Možné zpoždění může být i způsobeno různými organizačními nedostatky jak se někdy u nově zaváděné agendy stává.
Doručeno 2009
Otázka: Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak je to s PPM, z čeho se počítá, když jsem na mateřské (půl roku) ale přivydělávám si u stejného zaměstnavatele jak jsem dříve pracovala, takže nemám smlouvu. Když znovu otěhotním, z čeho se mi bude počítat PPM z toho, než jsem nastoupila na první mateřskou nebo z toho co jsem si přivydělala na mateřské? A jak by to bylo, kdybych pracovala pro jinou firmu na dohodu o provedení práce?
Odpověď: Dobrý den,pokud je žena na mateřské dovolené a pobírá peněžitou pomoc v mateřství, je to stejné, jako kdyby byla na nemocenské. To znamená, že nemůže pracovat pro stejného zaměstnavatele, od něhož se jí pomoc v mateřství vyplácí. A to při všech formách pracovního poměru, s výjimkou dohody o provedení práce. Pracovat pro jiného zaměstnavatele, a to i na klasickou pracovní smlouvu, ovšem ženě nic nebrání. Není omezena ani výše přivýdělku. Vzhledem k tomu, co píšete, předpokládám, že výše uvedené je Váš případ. Jinými slovy jste vlastně v situaci, kdy jste doma a kromě PPM nemáte žádný jiný oficiální příjem nebo u současného zaměstnavatele pracujete na základě DPP.

Rozhodným obdobím pro stanovení výše PPM je 12 měsíců před započetím 6 týdnů před očekávaným datem porodu. Zákon č. 187/2006 Sb. říká, že: U zaměstnankyně, které za trvání téhož zaměstnání vznikl nárok na další peněžitou pomoc v mateřství z tohoto zaměstnání v období do 4 let věku předchozího dítěte, se za denní vyměřovací základ považuje denní vyměřovací základ zjištěný pro výpočet předchozí peněžité pomoci v mateřství, pokud je vyšší než denní vyměřovací základ zjištěný pro výpočet další peněžité pomoci v mateřství. V opačném případě by se Vám zjišťoval vyměřovací základ za oněch 12 měsíců před započetím 6 týdnů před očekávaným datem porodu.

Uzavření dohody o provedení práce nemá na výpočet další peněžité pomoci v mateřství žádný vliv.
Doručeno 2009
Otázka: Dobrý den. Prosím Vás o sdělení, zda je správně vypočtená náhrada za ošetření člena rodiny. Jedná se o dítě 3,5 roku. Manželka s ním byla 2 pracovní dny v lednu z důvodu nemoci doma. Nyní nám přišla náhrada ve výši 328,- Kč. Manželka nastoupila po mateřské dovolené zpět do zaměstnání 1.9. 2008. Dle vašich tabulek přesně nevím, zda se má počítat náhrada z denního vyměřovacího základu, či za poslední kalendářní rok. Denní vyměřovací základ činí 696,-Kč. Průměrný plat za období 1.9. - 31.12. 2008 - cca 100 000,-Kč Za období 1.1. - 31.8. 2008 byla pobírána mateřská.
Odpověď: Dobrý den, základ z něhož se vypočítává nemocenské (denní vyměřovací základ) se zjišťuje z hrubých příjmů dosažených zpravidla ve 12 předcházejících kalendářních měsících. Takto vypočtený základ se redukuje podle redukčních hranic stanovených zákonem.

Pokud by hrubý příjem Vámi uvedený činil 100.000 Kč, pak dle naší kalkulačky tomu odpovídá částka 298 Kč za 2 dny [dle platné legislativy v roce 2009]. Takže pro výpočet byl použit asi o trochu vyšší základ. Přesně by Vám to mohli vysvětlit pouze na ČSSZ, která vám dávky spočítala.
Doručeno 2009
Otázka: Přítelkyně byla delší dobu na nemocenské. 14 dní hradí zaměstnavatel a ten zbytek hradí stát neboli OSSZ. Chci se zeptat do kdy by byla doplacena nemocenská za zbývající dobu tj. asi 14 dní? Posílá se přímo na učet a do jaké doby? Je to co nejdříve, např. do měsíce nebo to trvá i déle?
Odpověď: Dobrý den, dle zákona 187/2009 o nemocenském pojištění a § 110
(3) Dávky se vyplácejí nejpozději ve lhůtě do 1 měsíce následujícího po dni, v nimž byl stanovený doklad pro nárok na výplatu dávky doručen okresní správě sociálního zabezpečení.


Tisknout

neškrábeme.cz
Vyjednáme vám nejváhodnější podmínky hypotečního úvěru.
Hypotecnikalkulacka.cz

TOPlist