Pracovní pohotovost

Pracovní pohotovost je doba, v níž je zaměstnanec připraven k případnému výkonu práce (§78 ZP). Pracovní pohotovost může být jen na jiném místě dohodnutém se zaměstnancem, odlišném od pracovišť zaměstnavatele. V rámci této dohody může být pohotovost zaměstnanci nařízena (§95 ZP).

Po dobu pracovní pohotovosti nepřísluší zaměstnanci mzda (nejedná se o výkon práce), ale odměna za pracovní pohotovost nejméně ve výši 10 % průměrného výdělku, není-li sjednáno v kolektivní smlouvě jinak. Výkon práce v rámci pracovní pohotovosti je prací přesčas, pokud výkon práce přesahuje stanovenou týdenní pracovní dobu, a zahrnuje se do limitů práce přesčas. Zaměstnavatel je povinen vést evidenci pracovní doby (§96 ZP).

Výše odměny za pracovní pohotovost se liší zda je zaměstnanci vyplácen plat (zaměstnavatel je stát, rozpočtová organizace), nebo je vyplácena mzda (ostatní zaměstnavatelé).

Příklad 1: Domácí pohotovost

Zaměstnanec, zaměstnaný u soukromého podnikatele, měl v průběhu měsíce 30 hodin domácí pohotovosti. Nebyl povolán k výkonu práce, jaká bude výše příplatku za domácí pohotovost? Zaměstnanci je vyplácena mzda, příplatek za domácí pohotovost činí dle smlouvy 10 % průměrného hodinového výdělku.

Průměrný hodinový výdělek činí 68,00 Kč
Příplatek za pohotovost za 1 hod. ( 68 * 10 % ) 6,80 Kč
Příplatek za 30 hod. pohotovosti ( 6,80 * 30 )204,00 Kč

Příklad 2: Pohotovost na pracovišti.

Zaměstnanec, zaměstnaný u státní organizace, měl v průběhu měsíce 30 hodin pohotovosti na pracovišti v pracovní dny. Nebyl povolán k výkonu práce, jaká bude výše příplatku za pohotovost? Zaměstnanci je vyplácen plat, odměna za pracovní pohotovost na pracovišti, dle zákona činí 50 % výpočtového základu.

Výpočtový základ za 1 hod. činí 74,00 Kč
Odměna za pohotovost za 1 hod. ( 74 * 50 % ) 37,00 Kč
Odměna za 30 hod. pohotovosti ( 37 * 30 ) 1 110,00 Kč

Příklad 3: Přerušení pohotovosti.

Zaměstnanec, zaměstnaný u státní organizace, v daný den měl 5-ti hodinovou pohotovost na pracovišti, v pracovní den. Po 2 hodinách pohotovosti byl povolán k výkonu práce. Jaké bude jeho ohodnocení za dobu 5-ti hodin? Zaměstnanci je vyplácen plat; odměna za pohotovost na pracovišti, dle zákona činí 50 % výpočtového základu. Po dobu výkonu práce nepřísluší odměna za pohotovost, ale plat. Výkon práce je posuzován jako práce přesčas.

Výpočtový základ za 1 hod. činí 68,00 Kč
Odměna za pohotovost za 1 hod. ( 68 * 50% ) 34,00 Kč
Odměna za 2 hodiny pohotovosti [( 68 * 50% ) * 2 ] 68,00 Kč
Plat za 3 hod. výkonu práce ( 68 * 3 ) 204,00 Kč
Celkem za 5 hodin ( 204 + 68 ) 272,00 Kč
Tisknout

neškrábeme.cz
Vyjednáme vám nejváhodnější podmínky hypotečního úvěru.
Hypotecnikalkulacka.cz

TOPlist