Zdravotní pojištění při zaměstnávání studentů

Pokud zaměstnavatel zaměstnává studenta, který je u zdravotní pojišťovny po celý kalendářní měsíc osobou, za kterou platí pojistné stát, musí si v souvislosti s placením pojistného a plněním ostatních zákonných povinností ve zdravotním pojištění především uvědomit, že:

  • vyměřovacím základem pro placní pojistného je u takové osoby skutečně dosažený příjem bez povinnosti dopočtu do minimálního vyměřovacího základu (výjimku představuje pouze zaměstnání po celý kalendářní měsíc červenec nebo srpen v období tzv. "posledních prázdnin"
  • odpočet od dosaženého příjmu lze uplatnit pouze za podmínek stanovených zákonem č. 592/1992, §3 odst. 7
  • u zaměstnaného studenta musí plnit řádně oznamovací povinnost, stejně jako u každého jiného zaměstnance, včetně jeho zahrnování do počtu osob, vykazovaných na Přehledu o platbě pojistného na zdravotní pojištění zaměstnavatele (za předpokladu, že zúčtovaný příjem zakládá účast na nemocenském pojištění)
  • pojistné z neplaceného volna (trvající část dne nebo i celý kalendářní den) se u studenta neplatí, v případě neomluvené absence se však pojistné odvádí
  • student musí doložit potvrzení o studiu

  • Příklady ke zdravotnímu pojištění studentů najdete zde.


    Zdroj: Mzdová účetní 6/2007    Tisknout

neškrábeme.cz
Vyjednáme vám nejváhodnější podmínky hypotečního úvěru.
Hypotecnikalkulacka.cz

TOPlist