Aktualizováno: 24.5.2011

Povinnosti zaměstnavatele při zaměstnávání mladistvých zaměstnanců

U zaměstnance mladšího než 18 let nesmí délka směny v jednotlivých dnech překročit 8 hodin a ve více pracovněprávních vztazích podle § 3 věty druhé nesmí délka týdenní pracovní doby ve svém souhrnu překročit 40 hodin týdně.

Znamená na to, že u každého mladistvého zaměstnance je nutné při přijetí do zaměstnání zkoumat, zda má nebo nemá uzavřen jiný pracovněprávní vztah a v jakém rozsahu. V osobním spise je proto nutné mít o této skutečnosti prohlášení.

V souladu s §246 odst. 5 zákoníku práce je zaměstnavatel povinen vést seznam mladistvých zaměstnanců, kteří jsou u něj zaměstnáni; seznam obsahuje jméno, příjmení, datum narození a druh práce, který tento zaměstnanec vykonává.

Zaměstnavatel je povinen zabezpečit na své náklady, aby mladiství zaměstnanci byli vyšetřeni lékařem pracovnělékařské péče:

  • před vznikem pracovního poměru a před převedením na jinou práci,
  • pravidelně podle potřeby, nejméně však 1x ročně.

Znamená to, že zaměstnavatel musí v případě uzavření pracovního poměru s mladistými zajistit a uhradit vstupní lékařskou prohlídku. Mladistvý zaměstnanec je povinen podrobit se stanoveným lékařským vyšetřením.

Při zaměstnávání mladistých zaměstnanců existují určitá omezení, například v délce pracovní doby a druhu práce, kterou mohou vykonávat.Tisknout

neškrábeme.cz
Vyjednáme vám nejváhodnější podmínky hypotečního úvěru.
Hypotecnikalkulacka.cz

TOPlist