Splátkový prodej

Jednou z variant při nedostatku financí je při nákupu nákup na splátky. Nakoupené zboží se stává majetkem nakupujícího, i když nebyla uhrazena celková cena zboží. Při koupi zákazník uhradí určitou procentní část hodnoty zboží, která se nazývá akontace. Ta je obvykle nejméně ve výši 10% hodnoty zboží. Následuje časový úsek, kdy je zbytek peněz hrazen splátkami. Při této formě nákupu je velkou nevýhodou velké přeplacení zboží prostřednictvím úroků. Pozitivní je oproti tomu rozložení výdajů na nákup na delší období.

Princip tohoto prodeje je vždy stejný - předmět zakoupí splátková společnost a ihned zákazníkovi předmět odprodá dle kupní smlouvy, kde jsou stanoveny podmínky splátek. Zároveň musí být uhrazena akontace. Od té chvíle začíná zákazníkův splátkový kalendář.

V rámci splácení je možné zvolit si způsob úhrady, který bude nejvíce vyhovující. Tedy možnost volby mezi úhradou prostřednictvím jednorázového či trvalého příkazu k úhradě nebo inkasa z běžného účtu nebo možností úhrady poštovními poukázkami (složenkami).

Pokud se rozhodnete pro nákup na splátky, je dobré zvážit všechna kritéria, aby jste na některých položkách zbytečně netratili:

 • možnost odložení splátek
 • možnost úvěru bez ručitele
 • možnost volby délky splácení úvěru, měsíční a první navýšené splátky
 • nulová akontace (první navýšená splátka)
 • rychlé a bezproblémové vyřízení úvěru
 • pojištění při neschopnosti splácet

Splátkové společnosti nabízejí možnost pojištění, které dle výběru pokrývá situace, kdy klient nemůže splácet.
Pojištění pro případy:

 • pracovní neschopnosti
 • plné invalidity
 • úmrtí
 • ztráty zaměstnání
Částka hrazená na pojistné je procentní část z měsíční splátky.

Žadatel o úvěr musí být:

 • fyzická osoba starší 18 let
 • občan ČR
 • má stálý zdroj svých příjmů, který může doložit
 • popř. má ručitele nebo splňuje jiné podmínky dané splátkovou společností

Co je potřeba pro uzavření smlouvy:

 • platný občanský průkaz
 • druhý doklad totožnosti (platný řidičský průkaz, platný cestovní pas, rodný list či platný zbrojní průkaz)
 • potvrzení výše příjmů klienta vystavené zaměstnavatelem (důchodce - důchodový výměr, živnostník - daňové přiznání za poslední zdaňovací období)
U právnických osob a živnostníků je potřeba též předložit živnostenský list nebo výpis z Obchodního rejstříku, osvědčení o DIČ.
Další konkrétní podmínky a doklady jsou stanoveny na základě výše úvěru a každá společnost si tyto podmínky nastavuje různě; to platí i pro ručitele.

Tisknout

neškrábeme.cz
Vyjednáme vám nejváhodnější podmínky hypotečního úvěru.
Hypotecnikalkulacka.cz

TOPlist