Aktualizováno: 29.7.2011

Státní úřad inspekce práce

Státní úřad inspekce práce (SÚIP) byl zřízen zákonem č. 251/2005 Sb., který upravuje zřízení a postavení orgánů inspekce práce jako kontrolních orgánů na úseku ochrany pracovních vztahů a pracovních podmínek, působnost a příslušnost orgánů inspekce práce, práva a povinnosti při kontrole a sankce za porušení stanovených povinností.

Úřad spadá pod MPSV a jeho sídlo je v Opavě:

Státní úřad inspekce práce

Horní náměstí 103/2

746 01 Opava

Mimo SÚIP byly zřízeny také oblastní inspektoráty práce:

 • OIP Hlavní město Praha
 • OIP Středočeský kraj
 • OIP Jihočeský kraj a Vysočina
 • OIP Plzeňský a Karlovarský kraj
 • OIP Ústecký a Liberecký kraj
 • OIP Královéhradecký a Pardubický kraj
 • OIP Jihomoravský a Zlínský kraj
 • OIP Moravskoslezský a Olomoucký kraj

Úřad byl zřízen za účelem kontrol s možností uvalení sankce, ale do jeho činnoti patří také poradenská, konzultační a osvětová činnost. Hlavním cílem práce Úřadu a inspektorátů je a musí být prevence, tedy snaha o předcházení negativním jevům (pracovním úrazům, nemocem z povolání a haváriím technických zařízení) a snaha o co nejlepší přípravu na zdolávání následků takových situací, pokud k nim dojde.

Právnické osoby se mohou dopustit několika přestupků či správních deliktů, za které mohou být Úředem postihnuty.

Přestupky

 • Přestupky na úseku součinnosti zaměstnavatele a orgánu jednajícího za zaměstnance (§10)
 • Přestupky na úseku rovného zacházení (§11)
 • Přestupky na úseku pracovního poměru nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (§12)
 • Přestupky na úseku odměňování zaměstnanců (§13)
 • Přestupky na úseku náhrad (§14)
 • Přestupky na úseku pracovní doby (§15)
 • Přestupky na úseku dovolené (§16)
 • Přestupky na úseku bezpečnosti práce (§17)
 • Přestupky na úseku zvláštních pracovních podmínek některých zaměstnanců (§18)
 • Přestupky na úseku bezpečnosti technických zařízení se zvýšenou mírou ohrožení života a zdraví (§19)
 • Přestupky na úseku vyhrazených technických zařízení (§20)
 • Přestupky na úseku agenturního zaměstnávání (§20a)
 • Přestupky na úseku výkonu umělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnosti (§21)

Správní delikty

 • Správní delikty právnických osob na úseku součinnosti zaměstnavatele a orgánu jednajícího za zaměstnance (§23)
 • Správní delikty právnických osob na úseku rovného zacházení (§24)
 • Správní delikty právnických osob na úseku pracovního poměru nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (§25)
 • Správní delikty právnických osob na úseku odměňování zaměstnanců (§26)
 • Správní delikty právnických osob na úseku náhrad (§27)
 • Správní delikty právnických osob na úseku pracovní doby (§28)
 • Správní delikty právnických osob na úseku dovolené (§29)
 • Správní delikty právnických osob na úseku bezpečnosti práce (§30)
 • Správní delikty právnických osob na úseku zvláštních pracovních podmínek některých zaměstnanců (§31)
 • Správní delikty právnických osob na úseku bezpečnosti technických zařízení se zvýšenou mírou ohrožení života a zdraví (§32)
 • Správní delikty právnických osob na úseku vyhrazených technických zařízení (§33)
 • Správní delikty právnických osob na úseku agenturního zaměstnávání (§33a)
 • Správní delikt na úseku výkonu umělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnosti (§34)
Tisknout

neškrábeme.cz
Vyjednáme vám nejváhodnější podmínky hypotečního úvěru.
Hypotecnikalkulacka.cz

TOPlist