Platy

Zákon č.143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., (dále jen ZPl ) upravuje poskytování platu zaměstnancům zaměstnavatele, kterým je

a) Česká republika ("stát"),

b) příspěvková organizace, jejíž výdaje na platy a odměny za pracovní pohotovost jsou zabezpečovány jejím finančním vztahem k rozpočtu zřizovatele nebo z úhrad podle zvláštních zákonů,

c) státní fond,

d) územní samosprávný celek.

Zaměstnavatel podle tohoto zákonu má povinnost poskytovat zaměstnanci za vykonanou práci plat. Prostor pro vyjednávání mezi zaměstnanci a zaměstnavatelem o platech je velmi úzký, jak uvádí §3 ZPl.

Změna, která nastala od 1.1.2001 je povinnost zaměstnavatele vydat zaměstnanci písemný platový výměr, a to nejpozději v den nástupu do práce. Jde o informaci o platové třídě, o výši tarifu a o ostatních složkách platu (§20a ZPl).

Plat tvoří:

a) Platový tarif

Zaměstnanci přísluší platový tarif stanovený pro platovou třídu, podle nejsložitější práce a pro platový stupeň určený podle délky započitatelné praxe, v příloze zákona 262/2006 Sb. jsou uvedeny charakteristiky platových tříd. Výši minimálních platových tarifů pro šestnáct platových tříd stanoví §123 ZP odst. 2 písm. g), platných od roku 2007.

b) Příplatky a další složky platu:

 • Osobní příplatek
 • Příplatek za vedení
 • Příplatek za zastupování
 • Příplatek za noční práci
 • Příplatek za práci v sobotu a v neděli
 • Plat včetně příplatku za práci přesčas
 • Příplatek za práci ve svátek
 • Příplatek za dělenou směnu
 • Zvláštní příplatek
 • Hodnostní příplatek
 • Doplatek při výkonu jiné práce
 • Odměny
 • Další plat
 • Odměna za pracovní pohotovost
Tisknout

neškrábeme.cz
Vyjednáme vám nejváhodnější podmínky hypotečního úvěru.
Hypotecnikalkulacka.cz

TOPlist