Co se považuje za studium

Krom studia na středních a vysokých školách je možné pokračovat ve studiu i na jiných školách. Informace o tom, které jsou povážovány z hlediska státní sociální podpory a důchodového pojištění za střední/vysoké škole, je důležitá kvůli odvodům na pojištění. Touto problematikou se zabývá vyhláška č. 322/2005 Sb.

Za studium na středních školách se též považuje studium osob se středním vzděláním s maturitní zkouškou nebo s vyšším odborným vzděláním v konzervatoři, které úspěšně vykonaly první maturitní zkoušku nebo absolutorium v konzervatoři v kalendářním roce, ve kterém zahajují toto studium, v jednoletých kursech cizích jazyků s denní výukou. Dále pak sem patří příprava k přijetí za člena řádu nebo obdobného společenství církve nebo náboženské společnosti registrované podle zákona o církvích a náboženských společnostech, která trvá nejméně 1 rok, nejvýše však po dobu 2 let a vzdělávání v diagnostických třídách diagnostických ústavů. A konečně sem taky patří studium uskutečňované podle zahraničních středoškolských vzdělávacích programů vzdělávacími institucemi působícími v České republice.

Za studium na vysokých školách se považuje též studium uskutečňované v České republice ve vysokoškolských studijních programech, popřípadě oborech, zahraničních vysokých škol vzdělávacími institucemi působícími v České republice.

Jednoletý kurz cizích jazyků s denní výukou, který uskutečňuje:

 1. PaedDr. Henrieta Mottlová, 266 01 Beroun, Tovární 43, IČ: 71361405
 2. Jazyk: anglický

  Místo výuky: Beroun

 3. AMADEUS - jazyková agentura, společnost s ručením omezeným, 783 21 Bílá Lhota, Pateřín 6, IČ: 62300601
 4. Jazyk: anglický, německý

  Místo výuky: Olomouc

 5. Lingua centrum H.E., spol. s r. o., 678 01 Blansko, Těchov 209, IČ: 27706257
 6. Jazyk: anglický, německý

  Místo výuky: Blansko, Brno

 7. EXPERIENCE jazykové vzdělávací centrum s.r.o., 678 01 Blansko, Tylova 2, IČ:27736156
 8. Jazyk: anglický, německý

  Místo výuky: Blansko

 9. Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, 611 49 Brno, Kotlářská 9, IČ: 00566772
 10. Jazyk: anglický, německý, francouzský, španělský, italský

  Místo výuky: Brno

 11. PhDr. Olga Drobáňová - Agentura VIKA, 602 00 Brno, Masarykova 427/31, IČ: 14627973
 12. Jazyk: anglický, německý, španělský, ruský

  Místo výuky: Brno

 13. Majda agency s.r.o., 602 00 Brno, Gorkého 58/8, IČ: 25508229
 14. Jazyk: anglický, německý, francouzský, španělský

  Místo výuky: Brno

 15. SLI - INTERNATIONAL s.r.o., 602 00 Brno, Tábor 28b, IČ: 25552732
 16. Jazyk: anglický

  Místo výuky: Brno

 17. JUDr. Pavlína Megová, 602 00 Brno, Jaselská 200/17, IČ: 63382229
 18. Jazyk: anglický, německý, španělský

  Místo výuky: Brno

 19. Mgr. Pavlos Gurutidis, 602 00 Brno, Šumavská 525/33, IČ: 61448192
 20. Jazyk: anglický

  Místo výuky: Brno, Praha, Olomouc

 21. Mgr. Roman Kožnar - Jazyková škola PARK, 602 00 Brno, Staňkova 361/8c, IČ: 47386312
 22. Jazyk: anglický

  Místo výuky: Brno, Praha

 23. ILC Brno s.r.o., 602 00 Brno, Sukova 553/2, IČ: 25575881
 24. Jazyk: anglický, německý

  Místo výuky: Brno

 25. Österreich Institut Brno s.r.o., 602 00 Brno, Moravské náměstí 15, IČ: 26265044
 26. Jazyk: německý

  Místo výuky: Brno

 27. Dagmar Pelikánová, 602 00 Brno, Lidická 695/9, IČ: 72414715
 28. Jazyk: anglický, německý, španělský, francouzský

  Místo výuky: Brno

 29. A SCHOOL s.r.o., 602 00 Brno, Obilní trh 308/2, IČ: 26959348
 30. Jazyk: anglický

  Místo výuky: Brno

 31. Mgr. Eva Bellová, 634 00 Brno, Gorkého 654/2, IČ: 61442224
 32. Jazyk: anglický, ruský, čínský

  Místo výuky: Brno

 33. Alena Krátková, 636 00 Brno, Krásného 1398/69, IČ: 75755289
 34. Jazyk: anglický, německý

  Místo výuky: Brno

 35. Ing. Bohdana Němcová, 628 00 Brno, Bzenecká 4171/18, IČ: 65281268
 36. Jazyk: anglický

  Místo výuky: Brno

 37. Lexica s.r.o., 602 00 Brno, Křenová 299/26, IČ: 26932229
 38. Jazyk: anglický

  Místo výuky: Brno

 39. Kurzy Jílek, s.r.o., 602 00 Brno, Štefánikova 69/2, IČ: 28332971
 40. Jazyk: anglický, německý

  Místo výuky: Brno

 41. Bc. Vilém Jungmann - The Cambridge School of English, 612 00 Brno, Palackého třída 343/68, IČ: 68690266
 42. Jazyk: anglický

  Místo výuky: Brno

 43. ALBION - jazyková a vzdělávací agentura, spol. s r. o., 602 00 Brno, Milady Horákové 14, IČ: 47670002
 44. Jazyk: anglický

  Místo výuky: Vysoké Mýto

 45. JŠ Miramare, s.r.o., 602 00 Brno, Masarykova 506/37, IČ: 27709591
 46. Jazyk: anglický, německý

  Místo výuky: Brno, Praha, Třebíč, Ostrava, Olomouc, Frýdek-Místek, Zlín

 47. Bc. Monika Vasková, 613 00 Brno, náměstí SNP 1111/2, IČ: 65208897
 48. Jazyk: anglický, španělský

  Místo výuky: Brno

 49. GREKOL CZ, s.r.o., 602 00 Brno, Údolní 222/5, IČ: 27754464
 50. Jazyk: anglický

  Místo výuky: Brno, Praha

 51. Brno English Centre, spol. s r. o., 602 00 Brno, Starobrněnská 16/18, IČ: 63469286
 52. Jazyk: anglický

  Místo výuky: Brno

 53. Akademie J. A. Komenského, o. s., oblast Bruntál, 792 01 Bruntál, Dukelská 2, IČ: 00431435
 54. Jazyk: anglický, německý

  Místo výuky: Bruntál

 55. Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, 690 21 Břeclav, Sady 28. října 1, IČ: 60680351
 56. Jazyk: anglický, německý

  Místo výuky: Břeclav

 57. Akademie J. A. Komenského o.s. , oblast Břeclav, 690 02 Břeclav, 17. listopadu 1, IČ: 00431311
 58. Jazyk: anglický, německý

  Místo výuky: Břeclav

 59. Jaroslav Hroch, 549 41 Červený Kostelec, Horní Kostelec 213, IČ: 62023799
 60. Jazyk: anglický, německý

  Místo výuky: Náchod

 61. Akademie J. A. Komenského, o.s., oblast Česká Lípa, 470 01 Česká Lípa, Mariánská 605, IČ: 00431052
 62. Jazyk: anglický, německý

  Místo výuky: Česká Lípa

 63. Soukromá podnikatelská střední škola Česká Lípa v.o.s., 470 01 Česká Lípa, Pražská 3061, IČ: 25014986
 64. Jazyk: anglický, německý

  Místo výuky: Česká Lípa

 65. Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, 372 16 České Budějovice, Rudolfovská 92, IČ: 60075911
 66. Jazyk: anglický, německý, španělský, francouzský

  Místo výuky: České Budějovice

 67. EDUCOCENTER Jiří Čapek s.r.o., 370 01 České Budějovice, Štítného 12, IČ: 60851864
 68. Jazyk: anglický, německý

  Místo výuky: České Budějovice

 69. GAUDEO CB s.r.o., 370 01 České Budějovice, Vodní 561/8a, IČ: 25164040
 70. Jazyk: anglický, německý

  Místo výuky: České Budějovice

 71. Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, v.o.s., 370 01 České Budějovice, Čechova 2, IČ: 26051982
 72. Jazyk: anglický, německý, ruský

  Místo výuky: České Budějovice

 73. Soukromá střední škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Č. Budějovice, s.r.o., 370 01 České Budějovice, Jeronýmova 28/22, IČ: 60646764
 74. Jazyk: anglický, německý, francouzský, španělský

  Místo výuky: České Budějovice

 75. IONA centrum, s.r.o., 737 01 Český Těšín, Dvořákova 177/14, IČ: 26868971
 76. Jazyk: anglický

  Místo výuky: Český Těšín

 77. Pygmalion, s.r.o., 737 01 Český Těšín, Smetanova 1912/5, IČ: 25824147
 78. Jazyk: anglický

  Místo výuky: Český Těšín, Třinec

 79. Ing. Jan Těšík - LION, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, nám. Míru 14, IČ: 12651524
 80. Jazyk: anglický

  Místo výuky: Frenštát pod Radhoštěm, Nový Jičín

 81. Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, 738 02 Frýdek-Místek, Palackého 123, IČ: 00846902
 82. Jazyk: anglický, německý

  Místo výuky: Frýdek-Místek

 83. Monika Pekárková - Top Language School, 738 01 Frýdek-Místek, Zámecké nám. 47, IČ: 68354100
 84. Jazyk: anglický

  Místo výuky: Frýdek-Místek, Havířov

 85. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, 695 11 Hodonín, Velkomoravská 13, IČ: 00566420
 86. Jazyk: anglický, německý

  Místo výuky: Hodonín

 87. Akademie J. A. Komenského, oblast Hodonín, 695 01 Hodonín, Dukelských hrdinů 1, IČ: 00431338
 88. Jazyk: anglický, německý, francouzský

  Místo výuky: Hodonín

 89. Jazyková škola IDEA, s.r.o., 695 01 Hodonín, Národní třída 16, IČ: 27692264
 90. Jazyk: anglický, německý

  Místo výuky: Hodonín

 91. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, 500 03 Hradec Králové, tř. ČSA 274, IČ: 62690078
 92. Jazyk: anglický, německý, francouzský, ruský, španělský

  Místo výuky: Hradec Králové

 93. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola cestovního ruchu a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o., 500 03 Hradec Králové, SNP 170, IČ: 25262327
 94. Jazyk: anglický, německý, francouzský, ruský, španělský

  Místo výuky: Hradec Králové

 95. Soukromá jazyková škola PSJG Hradec Králové, s.r.o., 500 03 Hradec Králové, Brandlova 875, IČ: 25267914
 96. Jazyk: anglický, německý

  Místo výuky: Hradec Králové

 97. A - Z Education centre s.r.o., 500 03 Hradec Králové, Bieblova 38, IČ: 25963236
 98. Jazyk: anglický, francouzský, ruský

  Místo výuky: Hradec Králové, Pardubice, Ústí nad Labem

 99. EVROPSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM, s.r.o., 500 03 Hradec Králové, Pospíšilova 324, IČ: 27477169
 100. Jazyk: anglický

  Místo výuky: Hradec Králové

 101. Gulliver Group s.r.o., 500 03 Hradec Králové, Velké náměstí 28/38, IČ: 27500373
 102. Jazyk: anglický

  Místo výuky: Hradec Králové, Pardubice

 103. Mgr. Zbyněk Rybka, 747 41 Hradec nad Moravicí, Podolská 156, IČ:11544295
 104. Jazyk: anglický, německý

  Místo výuky: Opava

 105. LINGO s.r.o., 373 61 Hrdějovice, Modřínová 354, IČ: 26087375
 106. Jazyk: anglický, německý, španělský

  Místo výuky: České Budějovice

 107. Winfield College - Czech, s.r.o., 350 02 Cheb, K nemocnici 2375/2, IČ: 25244698
 108. Jazyk: anglický

  Místo výuky: Cheb

 109. Mgr. Hana Ketzlová - Vzdělávací a jazyková agentura LIRA, 565 01 Choceň, Ostrovní 350, IČ: 63202042
 110. Jazyk: anglický, německý, ruský

  Místo výuky: Ústí nad Orlicí, Litomyšl, Vysoké Mýto

 111. Akademie J. A. Komenského, oblast Chomutov, 430 01 Chomutov, Školní 1294/55, IČ: 00431079
 112. Jazyk: anglický, německý

  Místo výuky: Chomutov

 113. Miluše Doušová, 430 01 Chomutov, Nám. Dr. Beneše 3645, IČ: 72636122
 114. Jazyk: anglický

  Místo výuky: Chomutov

 115. Jazyková škola Sejfi, Pavlíček, v.o.s., 583 01 Chotěboř, Drtinova 574, IČ: 27489400
 116. Jazyk: anglický

  Místo výuky: Chotěboř

 117. Jiří Kubeš, 537 01 Chrudim, Růžová 1035, IČ: 72891017
 118. Jazyk: anglický, německý

  Místo výuky: Chrudim

 119. Mgr. Miloš Nouzovský, 537 01 Chrudim, Budovatelů 932, IČ: 60103655
 120. Jazyk: anglický

  Místo výuky: Hradec Králové

 121. Ing. Roman Fof, 552 04 Chvalkovice 137, IČ: 72912651
 122. Jazyk: německý

  Místo výuky: Jaroměř

 123. Akademie J. A. Komenského, o.s. oblast Jičín, 506 01 Jičín, Havlíčkova 177, IČ: 00431192
 124. Jazyk: anglický, německý

  Místo výuky: Jičín

 125. INTERNATIONAL EDUCATION CENTER, s.r.o., 586 05 Jihlava, Rantířovská 9, IČ: 46962662
 126. Jazyk: anglický, německý, francouzský

  Místo výuky: Jihlava, Žďár nad Sázavou

 127. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava, 586 01 Jihlava, nám. Svobody 1, IČ: 60545887
 128. Jazyk: anglický, německý, francouzský, ruský

  Místo výuky: Jihlava

 129. Akademie Jana Amose Komenského, o.s., oblast Jihlava, 586 01, Jihlava, Havlíčkova 44, IČ: 00431346
 130. Jazyk: anglický, německý, francouzský, ruský

  Místo výuky: Jihlava

 131. Obchodní akademie T. G. Masaryka a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, 377 11 Jindřichův Hradec, Husova 156, IČ: 60816759
 132. Jazyk: anglický, německý, francouzský

  Místo výuky: Jindřichův Hradec

 133. Jazyková škola Zachová, s.r.o., 377 01 Jindřichův Hradec, Nádražní 187/II, IČ: 26083264
 134. Jazyk: anglický, německý

  Místo výuky: Jindřichův Hradec

 135. Milena Petrová, 377 01 Jindřichův Hradec, Kosmonautů 14, IČ: 16816277
 136. Jazyk: anglický, německý

  Místo výuky: Jindřichův Hradec

 137. MENTA - středisko vzdělávání dospělých a jazyková škola s.r.o., 360 01, Karlovy Vary, Revoluční 130, IČ: 26361868
 138. Jazyk: anglický, německý

  Místo výuky: Karlovy Vary

 139. Tatjana Slabová Brezinská - Eagle, 360 01 Karlovy Vary, Moskevská 1055/11, IČ: 72269685
 140. Jazyk: anglický, německý

  Místo výuky: Karlovy Vary

 141. Akademie J. A. Komenského, o.s., oblast Kladno, 272 01 Kladno, Náměstí Sítná 3105, IČ: 00430749
 142. Jazyk: anglický, německý, francouzský, ruský

  Místo výuky: Kladno

 143. Progress Language lnstitute s.r.o., 272 01 Kladno, Náměstí Sítná 3106, IČ: 26482037
 144. Jazyk: anglický

  Místo výuky: Kladno

 145. Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, 339 01 Klatovy, Plánická 196, IČ: 61781771
 146. Jazyk: anglický, německý

  Místo výuky: Klatovy

 147. Odborná střední škola podnikatelská Kolín, s.r.o., 280 02 Kolín, U Křižovatky 262, IČ: 25134710
 148. Jazyk: anglický, německý, francouzský

  Místo výuky: Kolín

 149. Mgr. Hana Trmíková - Hannah School, 280 02 Kolín, Prokopa Velikého 366, IČ: 66763355
 150. Jazyk: anglický, německý

  Místo výuky: Kolín, Čáslav

 151. Stanislav Modráček, 742 21 Kopřivnice, Francouzská 1187, IČ: 69577935
 152. Jazyk: anglický

  Místo výuky: Rožnov pod Radhoštěm, Valašské Meziříčí

 153. Jazyková škola ATHENA s.r.o., 767 01 Kroměříž, Karolíny Světlé 3366, IČ: 25339702
 154. Jazyk: anglický, německý

  Místo výuky: Kroměříž

 155. Mgr. Andrea Hanáková, 767 01 Kroměříž, Havlíčkova 1746/84, IČ: 67578110
 156. Jazyk: anglický, ruský

  Místo výuky: Kroměříž

 157. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Liberec, Šamánkova 500/8, příspěvková organizace, 460 01 Liberec, Šamánkova 500/8, IČ: 46747966
 158. Jazyk: anglický, německý

  Místo výuky: Liberec

 159. Miroslav Schiffert STAMINA jazykové kurzy, 460 01 Liberec, Hvězdná 489/17, IČ: 65098889
 160. Jazyk: anglický, německý

  Místo výuky: Liberec

 161. Akademie Jana Amose Komenského Liberec, 460 01 Liberec, Revoluční 13, IČ: 26983907
 162. Jazyk: anglický, německý, francouzský, španělský

  Místo výuky: Liberec

 163. SWALLOW SCHOOL OF ENGLISH s.r.o., 463 11 Liberec, Za Tratí 447, IČ: 64049531
 164. Jazyk: anglický

  Místo výuky: Liberec

 165. WANGLE SCHOOL s.r.o., 412 01 Litoměřice, Máchovy schody 9/2, IČ: 27284361
 166. Jazyk: anglický

  Místo výuky: Litoměřice

 167. Mgr. Tomáš Fila, 570 01 Litomyšl, T. Novákové 61, IČ: 72945982
 168. Jazyk: anglický

  Místo výuky: Litomyšl

 169. East College s.r.o., 471 57 Mařenice, Dolní Světlá 37, IČ: 27300587
 170. Jazyk: anglický, arabský, čínský, ruský

  Místo výuky: Praha

 171. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G. Masaryka 14, 293 80 Mladá Boleslav, T. G. Masaryka 14, IČ: 48683884
 172. Jazyk: anglický, německý

  Místo výuky: Mladá Boleslav

 173. Mezinárodní jazykový institut, s.r.o., 434 47 Most, Růžová 1427, IČ: 61534544
 174. Jazyk: anglický, německý

  Místo výuky: Most

 175. Mgr. Jana Karpecká, Infinity - jazykové a vzdělávací centrum, 739 98 Mosty u Jablunkova 316, IČ: 47646179
 176. Jazyk: anglický, německý

  Místo výuky: Třinec, Jablunkov

 177. Mgr. Lukáš Utíkal, 783 32 Náklo 176, IČ: 73021881
 178. Jazyk: anglický

  Místo výuky: Olomouc

 179. Středočeský vzdělávací institut Akademie J. A. Komenského, 288 00 Nymburk, Palackého třída 222, IČ: 00430790
 180. Jazyk: anglický, německý, francouzský

  Místo výuky: Nymburk

 181. CZ.YES, s.r.o., 288 02 Nymburk, Ivana Olbrachta 1904, IČ: 26441012
 182. Jazyk: anglický, německý

  Místo výuky: Nymburk

 183. Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Olomouc, 771 00 Olomouc, Pöttingova 2, IČ: 00601713
 184. Jazyk: anglický, německý, francouzský

  Místo výuky: Olomouc

 185. Mgr. Pavel Pospíšil - Lingua Centrum, 772 00 Olomouc, U Stadionu 10, IČ: 10586962
 186. Jazyk: anglický, německý, francouzský, španělský

  Místo výuky: Olomouc, Prostějov, Přerov

 187. Ludmila Fládrová - Vzdělávací centrum "Klíč", 746 01 Opava, Lepařova 2906/8, IČ:12120332
 188. Jazyk: anglický, německý

  Místo výuky: Opava

 189. Linguistic - Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky v.o.s., 735 14 Orlová, Poruba, Akátová 1296, IČ: 26785901
 190. Jazyk: anglický, francouzský, španělský

  Místo výuky: Orlová

 191. Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, Na Jízdárně 4, příspěvková organizace, 701 33 Ostrava, Na Jízdárně 4, IČ: 00602043
 192. Jazyk: anglický, německý, francouzský, španělský

  Místo výuky: Ostrava

 193. Cloverleaf Limited s.r.o., 702 00 Ostrava, Puchmajerova 489/7, IČ: 26829509
 194. Jazyk: anglický, německý, španělský

  Místo výuky: Ostrava, Brno

 195. Jazykové centrum SVĚT, s.r.o., 702 00 Ostrava, Nádražní 411/173, IČ: 27790274
 196. Jazyk: anglický, německý, francouzský, španělský, ruský

  Místo výuky: Ostrava

 197. TEBURG s.r.o., 708 00 Ostrava, Vřesinská 185/98, IČ: 26829649
 198. Jazyk: anglický, německý

  Místo výuky: Ostrava

 199. Akademie J. A. Komenského, oblast Ostrava, 702 00 Ostrava, Nádražní 120, IČ: 63025647
 200. Jazyk: anglický, německý, španělský

  Místo výuky: Ostrava

 201. Hello language centre s.r.o., 709 00 Ostrava, Emila Filly 982/12, IČ: 25889192
 202. Jazyk: anglický, německý, španělský

  Místo výuky: Ostrava, Brno, Hradec Králové, Opava

 203. Eddica, spol. s r. o., 700 30 Ostrava, Závodní 1245/91, IČ: 25840231
 204. Jazyk: anglický

  Místo výuky: Ostrava

 205. Fishnet, s.r.o., 702 00 Ostrava, Chelčického 691/8, IČ: 26837871
 206. Jazyk: anglický

  Místo výuky: Ostrava

 207. Ing. Lenka Masná, 700 30 Ostrava, Klegova 1488/80, IČ: 67700144
 208. Jazyk: anglický, německý

  Místo výuky: Kroměříž

 209. Institut vzdělávání SOKRATES, s.r.o., 702 00 Ostrava, Na Hradbách 2632/18, IČ: 25883500
 210. Jazyk: anglický, německý

  Místo výuky: Ostrava

 211. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, 530 43 Pardubice, Štefánikova 325, IČ: 48161209
 212. Jazyk: anglický, německý

  Místo výuky: Pardubice

 213. Klub Polabiny IV s.r.o., 530 09 Pardubice, Mozartova 456, IČ: 63219891
 214. Jazyk: anglický, německý

  Místo výuky: Pardubice, Žamberk

 215. ABSOLUTE o.s., 530 02 Pardubice, Havlíčkova 841, IČ: 27055574
 216. Jazyk: anglický, německý

  Místo výuky: Pardubice

 217. Bc. Marcela Vyskočilová, 530 02 Pardubice, Pernštýnské náměstí 65, IČ: 74018094
 218. Jazyk: anglický

  Místo výuky: Pardubice

 219. Mgr. Kateřina Klímová, 262 25 Pičín 119, IČ: 71705112
 220. Jazyk: anglický

  Místo výuky: Příbram

 221. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, 397 01 Písek, Karlova 111, IČ: 60869089
 222. Jazyk: anglický, německý

  Místo výuky: Písek

 223. Filip Žalud, 397 01 Písek, Smetanovo nám. 1528, IČ: 68524773
 224. Jazyk: anglický, francouzský

  Místo výuky: Písek, Praha

 225. Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, 301 14 Plzeň, sady 5. května 42, IČ: 49774191
 226. Jazyk: anglický, německý, francouzský, španělský, ruský

  Místo výuky: Plzeň

 227. Mgr. Naděžda Paboučková - Jazyková škola EVROPA, 326 00 Plzeň, Liliová 2491/45, IČ: 14708159
 228. Jazyk: anglický, německý

  Místo výuky: Plzeň

 229. Jaroslava Bogučaninová, 301 00 Plzeň, Sady Pětatřicátníků 48/33, IČ: 14712661
 230. Jazyk: anglický, německý

  Místo výuky: Plzeň

 231. DIMENZE Plzeň, s.r.o., 301 00 Plzeň, náměstí Republiky 4/3, IČ: 61774731
 232. Jazyk: anglický, německý, ruský

  Místo výuky: Plzeň

 233. Jarmila Jandečková, 323 00 Plzeň, Janáčkova 1890/76, IČ: 18258590
 234. Jazyk: anglický, německý

  Místo výuky: Plzeň

 235. Iveta Veličkinová, 301 00 Plzeň, Rooseveltova 10/9, IČ: 61166065
 236. Jazyk: anglický

  Místo výuky: Plzeň

 237. DIMENZE AZ s.r.o., 326 00 Plzeň, Úslavská 447/17, IČ: 26384281
 238. Jazyk: anglický

  Místo výuky: Teplice, Jablonec nad Nisou

 239. Mgr. Kamila Jandošová, 301 00 Plzeň, Perlová 69/9, IČ: 61407984
 240. Jazyk: anglický

  Místo výuky: Plzeň

 241. Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky hlavního města Prahy, 116 72 Praha 1, Školská 15, IČ: 00334227
 242. Jazyk: anglický, německý, španělský, francouzský, ruský

  Místo výuky: Praha

 243. Společnost přátel USA, 110 00 Praha 1, Na Poříčí 6, IČ: 45249113
 244. Jazyk: anglický

  Místo výuky: Praha

 245. Lingua Viva, s.r.o., 110 00 Praha 1, Spálená 92, IČ: 25644068
 246. Jazyk: anglický, německý, španělský, francouzský

  Místo výuky: Praha

 247. GLOSSA, s.r.o., 110 00 Praha 1, Jindřišská 11, IČ: 26172062
 248. Jazyk: anglický

  Místo výuky: Praha

 249. Tutor, s.r.o., 110 00 Praha 1, U Půjčovny 952/2, IČ: 26224917
 250. Jazyk: anglický

  Místo výuky: Praha, Brno, Plzeň

 251. Agentura Parole s.r.o., 110 00 Praha 1, Václavské nám. 834/17, IČ: 27285359
 252. Jazyk: anglický, německý

  Místo výuky: Chomutov, Ústí nad Labem, Teplice, Most, Plzeň, Karlovy Vary

 253. PRESTO - PŘEKLADATELSKÉ CENTRUM s.r.o., 110 00 Praha 1, Na příkopě 988/31, IČ: 26473194
 254. Jazyk: anglický, německý, španělský, francouzský

  Místo výuky: Praha

 255. Jana Lipská, 110 00 Praha 1, Platnéřská 13/90, IČ: 48060844
 256. Jazyk: anglický, německý

  Místo výuky: Praha

 257. School of languages s.r.o., 110 00 Praha 1, Rybná 682, IČ: 27641074
 258. Jazyk: anglický

  Místo výuky: Praha

 259. SYNERGY CZ, s.r.o., 113 19 Praha 1, Národní 138/10, IČ: 27410111
 260. Jazyk: anglický

  Místo výuky: Praha

 261. Institut jazykového vzdělávání, s.r.o., 116 00 Praha 1, Štěpánská 704/61, IČ: 26473046
 262. Jazyk: anglický

  Místo výuky: Praha

 263. LONDON INSTITUTE PRAHA s.r.o., 110 00 Praha 1, Soukenická 1189/23, IČ: 26712075
 264. Jazyk: anglický

  Místo výuky: Praha

 265. Karlov College s.r.o., 110 00 Praha 1, Revoluční 762/13, IČ: 27399851
 266. Jazyk: ruský

  Místo výuky: Praha

 267. MAGIC SCHOOL s.r.o., 110 00 Praha 1, Biskupský dvůr 1147/6, IČ: 28243013
 268. Jazyk: anglický

  Místo výuky: Náchod

 269. Národní akademie Jana Husa, o.p.s., 116 02 Praha 1, Štěpánská 704/61, IČ: 28418891
 270. Jazyk: ruský

  Místo výuky: Praha

 271. domus linguarum s.r.o., 110 00 Praha 1, Spálená 108/51, IČ: 27455360
 272. Jazyk: anglický

  Místo výuky: Praha

 273. SCOOL s.r.o., 110 00 Praha 1, Konviktská 297/12, IČ: 28453913
 274. Jazyk: anglický

  Místo výuky: Praha

 275. AZ Smart s.r.o., 110 00 Praha 1, Václavské nám. 831, IČ: 26486806
 276. Jazyk: anglický

  Místo výuky: Praha

 277. Ing. Simona Krausová - EMINENC, 120 00 Praha 2, Slavíkova 1657/1, IČ: 13782819
 278. Jazyk: anglický, německý

  Místo výuky: Praha

 279. Jaromír Ježek - The Language House, 120 00 Praha 2, Škrétova 8, IČ: 47612398
 280. Jazyk: anglický, německý

  Místo výuky: Praha

 281. ESO Euroškola s.r.o., 120 00 Praha 2, Na Moráni 360/3, IČ: 44264445
 282. Jazyk: anglický, německý

  Místo výuky: Česká Lípa

 283. Univerzita Karlova v Praze, Ústav jazykové a odborné přípravy, 128 00 Praha 2, Vratislavova 10, IČ: 00216208
 284. Jazyk: anglický, latinský

  Místo výuky: Mariánské Lázně, Dobruška

 285. Alkestis s.r.o., 120 00 Praha 2, Malá Štěpánská 541/15, IČ: 27223205
 286. Jazyk: anglický, ruský

  Místo výuky: Praha

 287. St. James Education Centre s.r.o., 120 00 Praha 2, Náměstí Míru 15, IČ: 25799789
 288. Jazyk: anglický, japonský

  Místo výuky: Praha

 289. Channel Crossings, s.r.o., 120 00 Praha 2, Lazarská 8/13, IČ: 27129390
 290. Jazyk: anglický

  Místo výuky: Praha

 291. Instituto Cervantes při Španělském velvyslanectví, 120 00 Praha 2, Na Rybníčku 536/6, IČ: 00466905
 292. Jazyk: španělský

  Místo výuky: Praha

 293. SCHOLA COMENIANA spol. s r. o., 130 00 Praha 3, Viklefova 20, IČ: 63676486
 294. Jazyk: anglický, německý

  Místo výuky: Praha

 295. Eva Kudrnová - McNeilus School, 130 00 Praha 3, Slavíkova 26, IČ: 48079006
 296. Jazyk: anglický

  Místo výuky: Praha

 297. Jazyková škola Elvis, s.r.o., 140 00 Praha 4, Žateckých 1224/12, IČ: 28199952
 298. Jazyk: anglický, německý, francouzský

  Místo výuky: Praha

 299. POLYGLOT jazyková škola s.r.o., 140 00 Praha 4, Mečislavova 223/8, IČ: 63488108
 300. Jazyk: anglický, německý, francouzský, španělský, italský

  Místo výuky: Praha, Brno, České Budějovice, Jihlava, Plzeň

 301. AKCENT International House Prague, družstvo, 140 00 Praha 4, Bítovská 1245/3, IČ: 48032778
 302. Jazyk: anglický, německý, francouzský, španělský

  Místo výuky: Praha

 303. Zarina Radžabová - Ability - jazykové studio, 147 00 Praha 4, U Dubu 1794/104a, IČ: 49642251
 304. Jazyk: anglický, německý, ruský, francouzský

  Místo výuky: Praha

 305. Daniela Pechačová, LEXIS-jazyková agentura, 141 00 Praha 4, Podle Kačerova 1004/11, IČ: 67949452
 306. Jazyk: anglický

  Místo výuky: Praha

 307. Ladislava Ebenstreitová - Jazyková škola Rybička, 140 00 Praha 4, Matěchova 1069, IČ: 67410481
 308. Jazyk: anglický

  Místo výuky: Praha

 309. Klasické gymnázium Modřany, s.r.o., 143 00 Praha 4, Rakovského 3136/II, IČ: 61054682
 310. Jazyk: anglický, německý, francouzský, španělský

  Místo výuky: Praha

 311. Renáta Prokopová, 148 00 Praha 4, Hrabákova 1973/3, IČ: 63117029
 312. Jazyk: anglický

  Místo výuky: Praha

 313. Evropský jazykový institut v Praze s.r.o., 149 00 Praha 4, Zdiměřická 1440/6, IČ: 28523059
 314. Jazyk: anglický, německý, francouzský, španělský, ruský

  Místo výuky: Praha

 315. P. Y. S., a.s., 150 00 Praha 5, Vltavská 24, IČ: 43874860
 316. Jazyk: anglický, německý, francouzský, španělský

  Místo výuky: Praha

 317. EMPIRE CZ s.r.o., 150 00 Praha 5, Arbesovo náměstí 7/257, IČ: 27588581
 318. Jazyk: anglický

  Místo výuky: Praha

 319. Felix Lingua s.r.o., 150 00 Praha 5, V Cibulkách 366/57, IČ: 28241878
 320. Jazyk: anglický, německý, francouzský, ruský

  Místo výuky: Praha

 321. AKADEMIE J. A. KOMENSKÉHO SOKOLOV s.r.o., 155 00 Praha 5, Před Rybníkem 100, IČ: 27974464
 322. Jazyk: anglický, německý

  Místo výuky: Sokolov

 323. MgA. Petr Vrběcký - Jazyková škola ENGLISH TIME, 163 00 Praha 6, Španielova 1281/26, IČ: 71643842
 324. Jazyk: anglický

  Místo výuky: Hradec Králové

 325. Jazyková škola Spěváček s.r.o., 160 00 Praha 6, nám. Na Santince 1554/2, IČ: 27373533
 326. Jazyk: anglický

  Místo výuky: Praha

 327. AGENTURA EDUCO s.r.o., 170 00 Praha 7, Dobrovského 872/28, IČ: 27225666
 328. Jazyk: anglický

  Místo výuky: Praha

 329. Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola, spol. s r. o., 170 00 Praha 7, Ortenovo nám. 34/1275, IČ: 62956191
 330. Jazyk: anglický, německý, arabský, čínský, francouzský, italský, japonský, korejský, perský, portugalský, ruský, španělský, švédský

  Místo výuky: Praha

 331. IRISLINGUA s.r.o., 181 00 Praha 8, Těšínská 600/4, IČ: 27458954
 332. Jazyk: anglický

  Místo výuky: Praha

 333. J.S.AGENCY - jazyková škola II, s.r.o., člen koncernu, 186 00 Praha 8, Vítkova 247/7, IČ: 26117011
 334. Jazyk: anglický, německý

  Místo výuky: Pelhřimov, Humpolec

 335. J.S.Agency, občanské sdružení, 186 00 Praha 8, Vítkova 247/7, IČ: 26984113
 336. Jazyk: anglický

  Místo výuky: Praha

 337. J.S.AGENCY -jazyková škola I s.r.o., 186 00 Praha 8, Vítkova 247/7, IČ: 27122034
 338. Jazyk: německý

  Místo výuky: Tábor

 339. PB - Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o., 180 00 Praha 8, Nad Rokoskou 111/7, IČ: 45796955
 340. Jazyk: ruský

  Místo výuky: Praha

 341. Ing. Mária Václavíková - Obchodní institut, 190 16 Praha 9, Roklova 1904, IČ:68884940
 342. Jazyk: anglický

  Místo výuky: Praha

 343. Ing. Jaroslava Vostatková, 190 16 Praha 9, Rožmitálská 2158, IČ: 16911199
 344. Jazyk: anglický

  Místo výuky: Praha

 345. BOHEMIA INSTITUT s.r.o., 100 00 Praha 10, Nad Vodovodem 20/2372, IČ: 28378491
 346. Jazyk: anglický, německý, francouzský, španělský

  Místo výuky: Praha

 347. Instituto de Espaňol s.r.o., 101 00 Praha 10, Moskevská 1, IČ: 48538604
 348. Jazyk: anglický, španělský

  Místo výuky: Praha

 349. Pražské vzdělávací středisko s.r.o., 101 00 Praha 10, Madridská 637/12, IČ: 27233693
 350. Jazyk: anglický, francouzský, ruský

  Místo výuky: Praha

 351. Jazykový institut Praha s.r.o., 100 00 Praha 10, Dvacátého osmého pluku 914/45, IČ: 27385906
 352. Jazyk: anglický, španělský

  Místo výuky: Praha

 353. David Holiš - LANGUAGE CENTRE, 101 00 Praha 10, Bratří Čapků 1851/24, IČ: 62368940
 354. Jazyk: japonský

  Místo výuky: Praha

 355. Metropolitní univerzita Praha, o.p.s., 100 31 Praha 10, Dubečská 900/10, IČ: 26482789
 356. Jazyk: anglický

  Místo výuky: Praha

 357. BIG BEN SCHOOL, s.r.o., 796 01 Prostějov, Vodní 4450/17, IČ: 27717151
 358. Jazyk: anglický

  Místo výuky: Prostějov

 359. Mgr. Lenka Mekysková, 796 04 Prostějov, Habrová 454/14, IČ: 60688467
 360. Jazyk: anglický, německý

  Místo výuky: Prostějov

 361. INTERLINGUA s.r.o., 750 02 Přerov, Dr. Skaláka 1455/1, IČ: 25380656
 362. Jazyk: anglický, německý

  Místo výuky: Přerov

 363. PANGEA -jazyková agentura s.r.o., 750 02 Přerov, Sušilova 1844/24, IČ: 27791343
 364. Jazyk: anglický, německý

  Místo výuky: Přerov

 365. Michal Ivasienko - VAPC - vzdělávací a překladatelské centrum, 337 01 Rokycany, Hůrky 79, IČ: 61161730
 366. Jazyk: německý

  Místo výuky: Rokycany

 367. Akademie J. A. Komenského, oblast Šumperk, 787 01 Šumperk, nám. Míru 4, IČ: 00431516
 368. Jazyk: anglický, německý, španělský

  Místo výuky: Šumperk

 369. Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, 390 41 Tábor, Bydlinského 2474, IČ: 75050099
 370. Jazyk: anglický, německý

  Místo výuky: Tábor

 371. Jazykové studio SPELL s.r.o., 415 01 Teplice, Juditina 1722/18, IČ: 27312691
 372. Jazyk: anglický

  Místo výuky: Teplice

 373. ETC a Nobile, JAZYKOVÁ ŠKOLA, spol. s r. o., 541 01 Trutnov, Vítězná 156, IČ: 47469358
 374. Jazyk: anglický, německý

  Místo výuky: Trutnov

 375. Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč, 674 01 Třebíč, Bráfova 9, IČ: 60418443
 376. Jazyk: anglický, německý

  Místo výuky: Třebíč

 377. Akademie Jana Amose Komenského, os., oblast Třebíč, 674 01 Třebíč, Komenského náměstí 11, IČ: 00431371
 378. Jazyk: anglický

  Místo výuky: Třebíč

 379. Ing. Evžen Rajzl, 686 01 Uherské Hradiště, Dlouhá 205, IČ: 13401891
 380. Jazyk: anglický

  Místo výuky: Uherské Hradiště

 381. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště, 686 57 Uherské Hradiště, Nádražní 22, IČ: 60371731
 382. Jazyk: anglický, německý

  Místo výuky: Uherské Hradiště

 383. Jazyková škola Comenius s.r.o., 686 01 Uherské Hradiště, V Teničkách 640, IČ:26917050
 384. Jazyk: anglický, německý, francouzský, španělský, ruský

  Místo výuky: Uherské Hradiště

 385. Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, 400 01 Ústí nad Labem, Pařížská 15, IČ: 44556969
 386. Jazyk: anglický, německý

  Místo výuky: Ústí nad Labem

 387. Richard Musil spol. s r. o., 400 01 Ústí nad Labem, Masarykova 656/179, IČ: 25422219
 388. Jazyk: anglický

  Místo výuky: Ústí nad Labem

 389. Agentura GERMA s.r.o., 400 01 Ústí nad Labem, V Podhájí 776/30, IČ: 27273113
 390. Jazyk: anglický, německý

  Místo výuky: Ústí nad Labem

 391. Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí, 757 01 Valašské Meziříčí, Palackého 49, IČ: 00851574
 392. Jazyk: anglický, německý

  Místo výuky: Valašské Meziříčí

 393. Mgr. Hana Reichsfeldová, 698 01 Veselí nad Moravou, Břestek 1133, IČ: 74567918
 394. Jazyk: anglický, německý

  Místo výuky: Veselí nad Moravou

 395. Střední škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, 387 01 Volyně, Lidická 135, IČ: 60650478
 396. Jazyk: anglický, německý

  Místo výuky: Volyně

 397. MAVO s.r.o., 252 28 Vonoklasy, Černošická 20, IČ: 62579461
 398. Jazyk: anglický, německý

  Místo výuky: Praha

 399. EdCentre s.r.o., 755 01 Vsetín, Jasenická 1414, IČ: 27778142
 400. Jazyk: anglický, německý

  Místo výuky: Vsetín

 401. Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín, 760 01 Zlín, nám. T. G. Masaryka 2734-9, IČ: 00559504
 402. Jazyk: anglický, německý, španělský, francouzský

  Místo výuky: Zlín

 403. Lingua, spol. s r. o., 760 01 Zlín, nám. T. G. Masaryka 2433, IČ: 25309455
 404. Jazyk: anglický, německý, španělský, ruský

  Místo výuky: Zlín

 405. Libuše Červinková, 760 01 Zlín, Hrnčířská 3075, IČ: 15245888
 406. Jazyk: anglický, francouzský, španělský

  Místo výuky: Zlín

 407. Střední škola hotelová Zlín, s.r.o., 760 01 Zlín, Dřevnická 1788, IČ: 25327755
 408. Jazyk: anglický, německý, ruský

  Místo výuky: Zlín

 409. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, 669 02 Znojmo, Přemyslovců 4, IČ: 49438883
 410. Jazyk: anglický, německý

  Místo výuky: Znojmo

 411. Mgr. Magda Lindová, 669 02 Znojmo, Palackého 1101/61, IČ: 74630954
 412. Jazyk: anglický

  Místo výuky: Praha

Vzdělávací instituce působící v České republice a uskutečňující studium podle zahraničních středoškolských vzdělávacích programů:

 1. Lycée Français de Prague (Francouzské lyceum v Praze), 150 00 Praha 5, Drtinova 7
 2. International School of Prague (Mezinárodní škola v Praze), 164 00 Praha 6, Nebušická 700
 3. Německá škola v Praze s.r.o. - zahraniční škola a gymnázium, 158 00 Praha 5, Schwarzenberská 700/1, IČ: 25136241
 4. Czech British School, s.r.o., 142 00 Praha 4, K Lesu 558, IČ: 27653048
 5. Bulharská základní škola a gymnázium Dr. Petra Berona, 160 00 Praha 6, Rychtářská 1
 6. Střední všeobecně vzdělávací škola s rozšířeným vyučováním cizích jazyků při Velvyslanectví Ruské federace v České republice, 160 00 Praha 6, Krupkovo náměstí 1
 7. English International School Prague, s.r.o., 142 00 Praha 4, Na Okruhu 395, IČ: 64944000.

Vzdělávací instituce působící v České republice a uskutečňující studium podle zahraničních středoškolských vzdělávacích programů:

 1. U. S. Business School Praha, 110 00 Praha 1, Truhlářská 1104/13-15, IČ: 26545781
 2. uskutečňuje studijní program: University of Pittsburgh (USA)

  a) obor: ekonomie a řízení - magisterský studijní program

 3. Czech Management Institute Praha - manažerská fakulta Escuela Superior de Marketing y Administración - ESMA/ESMATUR Barcelona s.r.o., 120 00 Praha 2, Resslova 308/10, IČ:27365158
 4. uskutečňuje studijní programy: Escuela Superior de Marketing y Administración Barcelona (Španělsko)

  a) obor: podniková ekonomika a řízení - bakalářský studijní program

  b) obor: program MBA (Master of Business Administration) - magisterský studijní program

 5. University of New York in Prague, s.r.o., 120 00 Praha 2, Legerova 619/72, IČ: 25676598
 6. uskutečňuje studijní programy: Empire State College State University of New York (USA)

  a) obor: komunikace a mediální studia - bakalářský studijní program

  b) obor: mezinárodní a evropská ekonomická studia - bakalářský studijní program

  c) obor: podniková ekonomika a management - bakalářský studijní program

  d) obor: politologie - bakalářský studijní program

  e) obor: psychologie - bakalářský studijní program

 7. Mezinárodní institut podnikatelství a práva, s.r.o., 252 42 Jesenice, Zdiměřice 76, IČ:25697170
 8. uskutečňuje studijní programy: Moskevský institut podnikatelství a práva (Rusko); Zakarpatská státní univerzita (Ukrajina)

  a) obor: ekonomika - bakalářský studijní program

  b) obor: právo - bakalářský i magisterský studijní program

 9. International Center of Modern Education s.r.o., 100 00 Praha 1, Štěpánská 61, IČ:26156202
 10. uskutečňuje studijní programy: Ruská chemicko-technologická univerzita D. I. Mendělejeva (Rusko)

  a) obor: management - bakalářský i magisterský studijní program

  b) obor: právo - magisterský studijní program

 11. B. I. B. S., a.s., 602 00 Brno, Lidická 960/81, IČ: 25534581
 12. uskutečňuje studijní programy: The Nottingham Trent University (Velká Británie)

  a) obor: BA (Hons) in Business Management - bakalářský studijní program

  b) obor: BA (Hons) Law and Business Management - bakalářský studijní program

 13. Anglo-americká vysoká škola, o.p.s., 110 00 Praha 1, Lázeňská 4/287, IČ: 25940082
 14. uskutečňuje studijní program: University of Wales (Velká Británie)

  a) obor: srovnávací právo - bakalářský studijní program

 15. Otevřená evropská akademie ekonomiky a politiky s.r.o., 170 00 Praha 7, Františka Křížka 362/1, IČ: 26719118
 16. uskutečňuje studijní program: Meziregionální akademie řízení personálu (Ukrajina)

  a) obor: management - bakalářský i magisterský studijní program

 17. University of Northern Virginia - Prague, s.r.o., 110 00 Praha 1, Na Poříčí 12/1041, IČ:27165167
 18. uskutečňuje studijní programy: University of Northern Virginia (USA)

  a) obor: obchodní studia - bakalářský studijní program

  b) obor: obchodní studia - finance, marketing, všeobecný management - MBA program

 19. UNINOVA o.p.s., 150 00 Praha 5, Plzeňská 155/113, IČ: 28521994
 20. uskutečňuje studijní programy: Bratislavská vysoká škola práva, n. o. (Slovensko)

  a) obor: právo - bakalářský studijní program

  b) obor: právo - navazující magisterský studijní program

  c) obor: mezinárodní právo - doktorský studijní program

  d) obor: teorie a dějiny státu a práva - doktorský studijní program

  e) obor: trestní právo - doktorský studijní program

 21. Evropské vzdělávací centrum Praha s.r.o., 150 00 Praha 5, Štefánikova 203/23, IČ:28510054
 22. uskutečňuje studijní programy: Vysoká škola zdravotnictva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o. (Slovensko)

  a) obor: sociální práce - bakalářský studijní program

  b) obor: veřejné zdravotnictví - bakalářský studijní program

  c) obor: ošetřovatelství - bakalářský studijní program

  d) obor: sociální práce - navazující magisterský studijní program

  e) obor: veřejné zdravotnictví - navazující magisterský studijní program

  f) obor: ošetřovatelství - navazující magisterský studijní program

  g) obor: sociální práce - doktorský studijní program

  h) obor: veřejné zdravotnictví - doktorský studijní program

  i) obor: ošetřovatelství - doktorský studijní program

 23. Prague College s.r.o., 120 00 Praha 2, Polská 1184/10, IČ: 27164004
 24. uskutečňuje studijní programy: University of Teesside (Velká Británie)

  a) obor: BA (Hons) International Business Management - bakalářský studijní program

  b) obor: BA (Hons) Graphic Design -bakalářsky studijní program.
Tisknout

neškrábeme.cz
Vyjednáme vám nejváhodnější podmínky hypotečního úvěru.
Hypotecnikalkulacka.cz

TOPlist