Aktualizováno: 27.12.2015

Mzda, minimální mzda

Zákoník práce o mzdě (§113 ZP) stanoví že:

  • Zaměstnanci náleží za vykonanou práci mzda.
  • Obecná ustanovení mimo jiné stanoví, že do mzdy se pro tyto účely nezahrnuje mzda za práci přesčas, příplatek za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí, za práci v noci a za práci ve svátek.
  • Vláda stanoví nařízením výši, popřípadě podmínky pro určení minimální mzdy.
  • V kolektivní smlouvě lze dohodnout minimální mzdu vyšší.

Následující text se nevztahuje na zaměstnance, jejichž zaměstnavatelem je "stát", rozpočtové organizace a organizace, kde je sjednána kolektivní smlouva.

Mzda musí být sjednána nebo stanovena písemně před výkonem práce, za kterou tato mzda přísluší dle §113 ZP. Zaměstnavatel je povinen umožnit zaměstnanci nahlížet do právních předpisů, které upravují poskytování mzdy, a do vnitřního mzdového předpisu, jestliže jím stanoví poskytování mezd.

Při stanovení mzdy musí zaměstnavatel respektovat pravidlo, že za stejnou práci a za práci stejné hodnoty přísluší stejná mzda §110 ZP. Zabraňuje se tím diskriminaci žen, ale též nerovnosti v odměňování obecně.

Mzdou dle §109 ZP jsou peněžitá plnění nebo plnění peněžité hodnoty (naturální mzda) poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnanci za práci, a to podle její složitosti, odpovědnosti a namáhavosti, podle obtížnosti pracovních podmínek, pracovní výkonnosti a dosahovaných pracovních výsledků.

Za mzdu se nepovažuje další plnění poskytované v souvislosti se zaměstnáním. Zejména náhrady mzdy, odstupné, cestovní náhrady, výnosy z kapitálových podílů (akcií) nebo obligací a odměna za pracovní pohotovost. Mzdou proto - po novele zákona o mzdě - nejsou ani plnění věrnostní a stabilizační povahy, poskytovaná například při pracovních a životních výročích a při odchodu do důchodu

Vládní nařízení o minimálních mzdových tarifech chrání zaměstnance u těch zaměstnavatelů, kde není sjednána kolektivní smlouva, která by stanovovala mzdu. Minimální mzdové tarify jsou odstupňovány podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti práce (NV 567/2006 Sb. §3 odst.1). Jde vlastně o „stupnici minimálních mezd“.

Jde-li o zaměstnance, kterým je podle zákoníku práce poskytován plat, pak jsou minimální mzdové tarify práce přiřazené k jednotlivým platovým třídám dle NV 567/2006 Sb. §3 odst.2 v aktualizovaném znění dle NV 233/2015 Sb.. Charakteristika platových tříd je uvedena jako příloha zákona 262/2006 Sb.

Sazba minimální mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin činí u zaměstnance, který je poživatelem invalidního důchodu, 55,10 Kč za hodinu nebo 9 300 Kč za měsíc dle §4 nařízení vlády 567/2006 Sb., v opačném případě je minimální mzda od 1.1.2016 ve výši 9 900 Kč.TIP: Výpočet čisté mzdy 2023
Tisknout

neškrábeme.cz
Vyjednáme vám nejváhodnější podmínky hypotečního úvěru.
Hypotecnikalkulacka.cz

TOPlist