Aktualizováno: 24.9.2011

Druhy důchodů

Zde naleznete informace platné do 30.9.2011.

Starobní důchod (řádný nebo-li klasický) => spočítat přesně/spočítat, ale neznám všechny údaje

Pojištěnec má nárok na starobní důchod, jestliže získal potřebnou dobu pojištění a dosáhl stanoveného věku, popřípadě splňuje další podmínky stanovené v §28, §29 zákona č.155/1995 Sb.

 • nejméně 25 let důchodového pojištění a dovršení věku potřebného pro vznik nároku na starobní důchod
 • pojištěnec má nárok na starobní důchod též, jestliže nesplnil podmínky podle odstavce 1 a získal dobu pojištění nejméně
  • a) 15 let a dosáhl před rokem 2010 věku aspoň 65 let,
  • b) 16 let a dosáhl v roce 2010 věku aspoň o 5 let vyššího, než je důchodový věk stanovený podle §32 pro muže stejného data narození,
  • c) 17 let a dosáhl v roce 2011 věku aspoň o 5 let vyššího, než je důchodový věk stanovený podle §32 pro muže stejného data narození,
  • d) 18 let a dosáhl v roce 2012 věku aspoň o 5 let vyššího, než je důchodový věk stanovený podle §32 pro muže stejného data narození,
  • e) 19 let a dosáhl v roce 2013 věku aspoň o 5 let vyššího, než je důchodový věk stanovený podle §32 pro muže stejného data narození,
  • f) 20 let a dosáhl po roce 2013 věku aspoň o 5 let vyššího, než je důchodový věk stanovený podle §32 pro muže stejného data narození.
 • pojištěnec má nárok na starobní důchod též, jestliže dosáhl důchodového věku po roce 2014 a získal aspoň 30 let doby pojištění bez náhradních dob pojištění.
 • pojištěnec, který nesplňuje podmínky výše, má nárok na starobní důchod též, jestliže dosáhl věku 65 let a splnil podmínky nároku na invalidní důchod stanovené zákonem o důchodovém pojištění.

Starobní důchod (předčasný odchod do důchodu) => spočítat

nárok na důchod přiznavaný před dovršením věku nároku na „klasický starobní důchod“ (§ 31 zákona č.155/1995 Sb.) vzniká, jestliže žadatel získal dobu pojištění stanovenou podle §29 odst. 1 nebo 3 a

 • dosáhl alespoň věku 60 let, pokud jeho důchodový věk činí alespoň 63 let, nebo
 • do dosažení důchodového věku mu ode dne, od něhož se starobní důchod přiznává, chybí nejvýše 3 roky, pokud jeho důchodový věk je nižší než 63 let.

Uváděné starobní důchody jsou odchylným způsobem počítány (Výpočet předčasného důchodu), liší se možností přiznání „klasického“ starobního důchodu a také podmínkami pro výplatu těchto důchodů vedle příjmu z výdělečné činnosti.

Invalidní důchod => spočítat

(§ 38 zákona č.155/1995 Sb.)

Pojištěnec je invalidní, jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nastal pokles jeho pracovní schopnosti nejméně o 35 %. Jestliže pracovní schopnost pojištěnce poklesla

 • a) nejméně o 35 %, avšak nejvíce o 49 %, jedná se o invaliditu prvního stupně,
 • b) nejméně o 50 %, avšak nejvíce o 69 %, jedná se o invaliditu druhého stupně,
 • c) nejméně o 70 %, jedná se o invaliditu třetího stupně.

Vedle uvedeného nepříznivého zdravotního stavu je požadovaná také potřebná doba důchodového pojištění v rozsahu stanoveném zákonem o důchodovém pojištění.

Plný invalidní důchod; tzv. "z mládí" => spočítat

 • 18 let věku, trvalý pobyt v ČR, plná invalidita vznikla před dovršením 18 let věku a z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu tato osoba nemohla být účastná důchodového pojištění.

Posouzení zdravotního stavu včetně poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti pro nárok na plný či částečný invalidní důchod náleží lékaři OSSZ.

Vdovský, vdovecký důchod => spočítat

(§ 49, § 50 zákona č.155/1995 Sb.)

 • vdově nebo vdovci náleží v případě, že zemřelý manžel nebo manželka byli poživatelé důchodu starobního nebo invalidního,
 • vdově nebo vdovci náleží důchod po dobu jednoho roku od smrti manžela nebo manželky; dále jen je-li splněna některá ze stanovených podmínek

Sirotčí důchod => spočítat

(§ 52 zákona č.155/1995 Sb.)

 • náleží nezaopatřenému dítěti zemřel-li jeho rodič, osvojitel nebo osoba, která převzala dítě do péče nahrazující péči rodičů a dítě na ni bylo v době její smrti převážně odkázané výživou, kterou ze závažných důvodů nemohli zajistit jeho rodiče.
Tisknout

neškrábeme.cz
Vyjednáme vám nejváhodnější podmínky hypotečního úvěru.
Hypotecnikalkulacka.cz

TOPlist