Aktualizováno: 14.11.2015

Spotřebitelský úvěr

Banky nabízí široké spektrum spotřebitelských úvěrů. Jsou to půjčky, které slouží k pokrytí větších než běžných nákupů.

Získání úvěru probíhá formou žádosti, která je přístupná buď v papírové podobě nebo v elektronické na stránkách banky. K žádosti se obvykle dodává potvrzení o výši příjmu, dva doklady totožnosti a příp. doklad totožnosti a doklad o příjmu ručitele. U jednotlivých bank se mohou některé požadavky lišit.

Jednou z podmínek je u fyzické osoby (žadatele) dosažení minimálního věku 18 let, dále pak státní občanství ČR a trvalé bydliště na území ČR. Cizincům s trvalým pobytem na území ČR je úvěr poskytován jen výjimečně.

Ve chvíli, kdy dojde ke schválení žádosti o úvěr, je podepsána smlouva. Některé požadavky na smlouvu, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr jsou definovány v §4 zákona č. 321/2001 Sb. Zákon také vymezuje, co je to spotřebitelský úvěr a důsledky porušení smlouvy.

Jedním z pojmů, na které narazíte u spotřebitelských úvěrů je RPSN neboli ukazatel Roční procentní sazba nákladů na spotřebitelský úvěr. Zákon RPSN definuje jako procentní podíl z dlužné částky, který je spotřebitel povinen zaplatit věřiteli za období 1 roku. Tento ukazatel má větší váhu než samotná úroková míra, která neříká, kolik bude za úvěr zaplaceno celkem. Zákon č. 321/2001 Sb. obsahuje přílohu, kde je vzorec pro výpočet RPSN.

Spotřebitelské úvěry se liší úrokovou mírou, dobou splatnosti, RPSN, výší úvěru.

  • úroková míra - v rozmezí od 7,15% do 19,00% p.a.
  • doba splatnosti - v rozmezí od 12 do 120 měsíců
  • RPSN - nejnižší nabídka RPSN začíná od 8,54% a nejvyšší od 13,25%
  • výše úvěru - od 15 000 do 1 000 000 Kč; u některých úvěrů není maximální výše stanovena

Spotřebitelské úvěry je možné dělit z mnoha hledisek, nečastějším dělením je dělení podle toho, zda jde o úvěr účelový nebo bezúčelový, právě toto kritérium je rozhodující pro úrokovou míru úvěru.

  • účelové - banky požadují doložení použití úvěru, jsou využívány na nákup spotřebních věcí (tzn. zboží a služeb), u většiny účelových úvěrů banky vyplácí úvěr bezhotovostně a to přímo na účet prodejce po předložení faktury klientem.
  • bezúčelové - vyznačují se tím, že mají vyšší úrokové sazby a klient je může použít k libovolnému účelu (nedokládá bance použití půjčených peněz), peníze jsou vyplaceny klientovi buď v hotovosti, nebo jsou bezhotovostně převedeny na klientem určený účet.
Úvěr může být vyplacen:
  • hotově
  • bankovním převodem - možno jednorázově či postupně

Banky vybírají od klientů poplatky buď jednorázově (poplatky za posouzení a zpracování úvěru) nebo opakovaně (poplatek za vedení či správu úvěru). Některé banky vybírají poplatek (většinou nevratný) již při podání žádosti o úvěr (jeho výše je určena % z požadované výše, nebo pevně danou částkou). Jiné provádějí posouzení úvěru bezplatně a poplatek inkasují od klienta až v případě kladného vyřízení jeho žádosti o úvěr. Poplatek za vedení nebo správu účtu (úvěru) je u většiny úvěrů, u některých není.

Dozor nad dodržováním podmínek stanovených zákonem č. 321/2001 Sb. vykonává Česká obchodní inspekce (ČOI), jejíž pravomoci a povinnosti jsou stanoveny v zákoně č. 64/1986 Sb. ČOI kontroluje např. údaje zveřejňované v reklamě na spotřebitelské úvěry; v případě pochybností o pravdivosti údajů či dodržování smlouvy na spotřebitelský úvěr je možné podat žádost o kontrolu.


TIP: Výpočet úvěru aneb Úvěrová, úroková a splátková kalkulačka
TIP: Výpočet refinancování půjčky


Tisknout

neškrábeme.cz
Vyjednáme vám nejváhodnější podmínky hypotečního úvěru.
Hypotecnikalkulacka.cz

TOPlist