Aktualizováno: 4.8.2015

Odměna notáře v dědickém řízení

Odměna notáře v dědickém řízení
Hodnota děděného majetku:
Další náklady spojené s přípravou podkladů pro soud:

Odměna notáře:

Co jste možná nevěděděli

V dědickém řízení se majetek, který je předmětem dědění, ocení. Také se připraví všechny potřebné podklady pro vydání usnesení soudu: zjistí se, zda existuje závěť, provede se soupis majetku a dluhů zemřelého. Posledními zmiňovanými úkony soud pověří notáře. Notář také podá návrhy na usnesení soudu a vyúčtuje svou odměnu. Úkony notáře jsou hrazeny dědicem (případně společně všemi dědici). Výše odměny notáře záleží na ceně majetku a pohybuje se v rozmezí 600 až bezmála 38 300 Kč na základě vyhlášky zákona č. 352/1992 Sb.. Nakonec soud rozhodne o rozdělení majetku mezi dědice.

Výpočet

Základem odměny je hodnota děděného majetku, ke které se notář přičte další výdaje spojené s přípravou podkladů pro rozhodnutí soudu. Sazby pro výpočet odměny jsou dle následující tabulky:

cena majetkuodměna notáře
do 100 000 Kč2%, nejméně však 600 Kč
nad 100 000 do 500 000 Kč2 000 Kč + 1,2 % z částky přesahující 100 tisíc
nad 500 000 do 1 000 000 Kč6 800 Kč + 0,9 % z částky přesahující 500 tisíc
nad 1 000 000 do 3 000 000 Kč 11 300 Kč + 0,5 % z částky přesahující 1 milion
nad 3 000 000 do 20 000 000 Kč21 300 Kč + 0,1% z částky přesahující 3 miliony
nad 20 000 000 Kč38 300 Kč


Tisknout

neškrábeme.cz
Vyjednáme vám nejváhodnější podmínky hypotečního úvěru.
Hypotecnikalkulacka.cz

TOPlist