Aktualizováno: 2.3.2011

Výpočet sociálních dávek - výše příplatku 2011

Příplatek definitivně zrušen k 31.12.2011.

Jde-li o rodiče pečujícího alespoň o 1 nezaopatřené dítě, které je dlouhodobě nemocné, dlouhodobě zdravotně postižené nebo dlouhodobě těžce zdravotně postižené, anebo je-li alespoň 1 z rodičů pečujících o nezaopatřené dítě dlouhodobě těžce zdravotně postižený nebo je nezaopatřeným dítětem, které je dlouhodobě zdravotně postižené nebo dlouhodobě nemocné, pak sociální příplatek náleží i po 31. prosinci 2010 podle právní úpravy platné přede dnem 1. ledna 2011, nejpozději však do 31. prosince 2012 s tím, že se pro posouzení nároku a při stanovení výše sociálního příplatku ode dne 1. ledna 2011 použijí pouze koeficienty podle § 22 odst. 1 písm. a) až c) a podle odst. 2 písm. a) až c) zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění účinném do dne 31. prosince 2010.

Výpočet výše sociálního příplatku
 Čistý čtvrtletní příjem rodiny Nápověda

Počet dospělých osob rodiny a osob společně posuzovaných
Nápověda
 Zdravotní stav/osamělost

Děti:
            Dítě
Zdravotní stav
Nápověda


Životní minimum rodiny:     Kč
Sociální příplatek:   Co jste možná nevěděli o sociálních dávkách:

  • příplatek se poskytuje pouze tehdy, je-li alespoň jeden z rodičů dlouhodobě zdravotně těžce postižený nebo je-li alespoň jedno z dětí dlouhodobě nemocné/(těžce) zdravotně postižené,
  • vzniká-li nárok jak kvůli zdravotnímu stavu dítěte (dětí), tak kvůli zdravotnímu stavu rodiče, pak se použijí zákonem dané koeficienty pro výpočet zvlášť a od výsledků se odečte výsledek vypočtený bez použití těchto koeficientů; výsledek je pak součtem těchto rozdílů a výše sociálního příplatku bez zohlednění zdravotního stavu rodičů a dětí.


Tisknout

neškrábeme.cz
Vyjednáme vám nejváhodnější podmínky hypotečního úvěru.
Hypotecnikalkulacka.cz

TOPlist