Aktualizováno: 29.12.2015

Nemocenské pojištění OSVČ

Nemocenské pojištění OSVČ je dobrovolné a vzniká na základě přihlášky. Nemocenského pojištění může být OSVČ účastná jen v těch kalendářních měsících, v nichž je povinna platit zálohy. Není-li povinna platit zálohy a chce být nemocensky pojištěna, musí podat přihlášku i k účasti na důchodovém pojištění, aby byla povinna platit zálohy.

Pojistné na nemocenské pojištění se za měsíc leden 2009 a měsíce následující platí na nové číslo účtu příslušné OSSZ/PSSZ/MSSZ. Variabilním symbolem je rodné číslo OSVČ. Od 1. 1. 2009 se pojistné na nemocenské pojištění již nebude platit spolu se zálohou na důchodové pojištění. Na výši pojistného nemá vliv příjem dosažený v předcházejícím kalendářním roce.

Pojistné na nemocenské pojištění se stanoví z měsíčního vyměřovacího základu ve výši 2,3 % s platností od 1.1.2011 (na místo původních 1,4 %).

Po 1. 1. 2009 je měsíčním vyměřovacím základem OSVČ částka, kterou si určí.Tento měsíční základ však nemůže být nižší než dvojnásobek částky rozhodné pro účast zaměstnance na nemocenském pojištění. Vyměřovací základ tak činí nejméně 5 000 Kč pro rok 2016. Platí se za celé kalendářní měsíce s výjimkou těch, ve kterých měla OSVČ po celý měsíc nárok na výplatu nemocenského nebo PPM z nemocenského pojištění OSVČ. Za období nároku na výplatu nemocenského se považuje rovněž doba prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti, za které se ale nemocenské nevyplácí.

Minimální pojistné na nemocenské pojištění u OSVČ vykonávající hlavní i vedlejší samostatnou výdělečnou činnost činilo v letech 2013 až 2015 115 Kč měsíčně a jeho výše v roce 2016 zůstane zachována na 115 Kč. Splatnost pojistného na nemocenské pojištění je od 1. do 20. dne následujícího měsíce.

Maximální měsíční základ nemůže být vyšší než 1/12 maximálního vyměřovacího základu pro důchodové pojištění stanoveného pro rok 2016, tj. částka 108 024 Kč. Maximální platba pojistného na nemocenské pojištění činí tedy 2 485 Kč (2,3 % z 108 024 Kč). Jestliže OSVČ uhradí platbu ve vyšší výši, k částce přesahující 2 485 Kč se při výpočtu dávky nemocenského pojištění (nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství) nepřihlíží.

Nemocenské pojištění může vzniknout ode dne zahájení (znovuzahájení) činnosti, pokud přihláška k účasti na nemocenském pojištění byla podána do osmi dnů od zahájení (znovuzahájení) činnosti a jestliže v této osmidenní lhůtě byla zároveň podána i přihláška k účasti na důchodovém pojištění, nebo se obnovuje povinnost platit zálohy na pojistné. Pokud je přihláška podávána po uplynutí osmi dnů od zahájení (znovuzahájení) činnosti, vzniká nemocenské pojištění nejdříve dnem, v němž byla přihláška podána.

Nemocenské pojištění zaniká:

  • dnem, od něhož se OSVČ z pojištění odhlásila. Tento den nemůže předcházet dni, v němž byla odhláška podána,
  • posledním dnem měsíce, za který byla naposledy zaplacena záloha na pojistné,
  • posledním dnem měsíce, za který bylo naposledy zaplaceno pojistné na nemocenské pojištění v případě, že OSVČ dluží za tři měsíce pojistné.

OSVČ, která je účastna dobrovolného nemocenského pojištění, bude posouzena od 1. 1. 2011 vždy jako OSVČ, která vykonává hlavní samostatnou výdělečnou činnost. A to i přesto, že mohou trvat důvody pro výkon vedlejší činnosti. Tato OSVČ je vždy povinna platit zálohy na pojistné na důchodové pojištění alespoň v minimální výši, nebo podle výše dosaženého daňového základu za předchozí kalendářní rok. Pro rok 2016 činí minimální záloha na pojistné na důchodové pojištění při výkonu hlavní činnosti 1 972 Kč.

Nemocenské náleží OSVČ až od 15. dne trvání dočasné pracovní neschopnosti.

Od 1. 1. 2011 je provázanost mezi zálohou na důchodové pojištění a platbou na nemocenské pojištění. OSVČ platí platby na nemocenské pojištění a zálohy na pojistné na důchodové pojištění odděleně a v obou případech si může určit svůj měsíční vyměřovací základ, ale měsíční základ nemocenského pojištění nemůže být vyšší než měsíční vyměřovací základ pro zálohu na pojistné na důchodové pojištění. Nižší naopak být může.

Přehled změn pro OSVČ pro rok 2016

2015 2016
Splatnost záloh 1. – 20. násl. měsíce 1. – 20. násl. měsíce
Splatnost doplatku do 8 dnů po podání přehledu do 8 dnů po podání přehledu
Maximální vyměřovací základ 1 277 328 Kč 1 296 288 Kč
Maximální vyměřovací základ měsíční 106 444 Kč 108 024 Kč
Minimální vyměřovací základ nemocenské 5000 Kč 5000 Kč
Maximální záloha na nemocenské 2 449 Kč 2 485 Kč
Minimální záloha na nemocenské 115 Kč 115 Kč


Tisknout

neškrábeme.cz
Vyjednáme vám nejváhodnější podmínky hypotečního úvěru.
Hypotecnikalkulacka.cz

TOPlist