Důchod a výdělečná činnost

Souběh starobního důchodu s příjmem z výdělečné činnosti

Výplata starobního důchodu, na který vznikl nárok podle § 28 zákona č.155/1995 Sb. náleží i osobám vykonávajícím výdělečnou činnost na základě pracovněprávního vztahu. Tento pracovní poměr může být sjednán na dobu neurčitou (od 1.1.2010).

Omezení výše příjmu ze závislé činnosti v období dvou let po dosažení důchodového věku bylo zrušeno od 1.1.2004.

Souběh předčasného starobního důchodu s příjmem z výdělečné činnosti

Předčasní důchodci nemohou mít až do dosažení řádného důchodového věku příjem zakládající účast na nemocenském pojištění. Ode dne dosažení důchodového věku se posuzují podmínky pro výplatu starobního důchodu obdobně jako u starobního důchodu.

Souběh invalidního důchodu s příjmem z výdělečné činnosti

Invalidní důchodci mohou současně pobírat invalidní důchod a příjem ze zaměstnání nebo příjem z výkonu samostatné výdělečné činnosti. Omezením pro příjemce invalidního důchodu je jejich zdravotní stav.

Také výdělečná činnost v cizině již není překážkou pro výplatu invalidního důchodu. Podmínkou nároku na invalidní důchod je nadále zdravotní stav občana. Invaliditu posuzují lékaři České správy sociálního zabezpečení.

Tisknout

neškrábeme.cz
Vyjednáme vám nejváhodnější podmínky hypotečního úvěru.
Hypotecnikalkulacka.cz

TOPlist