Aktualizováno: 08.12.2013

Výpočet výše důchodu 2014

V této kalkulačce můžete porovnat, jaká je výše důchodu, bylo-li o něj zažádáno v předchozím období. Kalkulačka pro výši důchodu je stále k dispozici.

Výpočet výše důchodu
Druh důchodu: Nápověda
 
Rok přiznání důchodu: Důchod od 18 let věku

RokÚhrn vyměřovacích
základů za rok
Kalendářní dny
vyloučených dob
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
RokÚhrn vyměřovacích
základů za rok
Kalendářní dny
vyloučených dob
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Nápověda

Započtená doba pojištění (roků): Nápověda
Počet dnů:


Výše důchodu:   
Co jste možná nevěděli:

  • Výše důchodu se skládá ze dvou složek, a to ze základní výměry a z procentní výměry.
  • Od 30.9.2011 jsou zavedeny 3 redukční hranice (dříve byly 2). Lidem, kteří za pracovního života vydělávali více, se jejich příjmy zohlední ve výši důchodu.
  • Výše procentní výměry důchodu činí za každý celý rok doby pojištění získané do vzniku nároku na tento důchod 1,5 % výpočtového základu.
  • Výše procentní výměry se zvyšuje za dobu výdělečné činnosti vykonávané po vzniku nároku na starobní důchod bez pobírání tohoto důchodu, a to za každých celých 90 kalendářních dnů o 1,5 % výpočtového základu.
  • Existuje možnost zvyšování procentní výměry starobního důchodu za dobu výdělečné činnosti vykonávané po vzniku nároku na tento důchod při jeho souběžném pobírání v plné výši, a to o 0,4 % výpočtového základu za každých 360 kalendářních dnů nebo při pobírání tohoto důchodu v poloviční výši, a to o 1,5 % výpočtového základu za každých 180 kalendářních dnů.
  • Od 1.1.2012 při odchodu do předčasného důchodu je procentní výměra krácena za každých 90 dnů před dosažením důchodového věku o 0,9% během posledního roku před důchodovým věkem, o 1,2% během předposledního roku a o 1,5% třetí rok před dosažením důchodového věku (tzn. pro 90 - 360 dní je sazba krácení 0,9%, 361 - 720 dní je sazba 1,2% a nad 721 dní je sazba 1,5%). Do konce roku 2011 se procentní sazba důchodu krátila za každých 90 dnů o 0,9% a 1,5% za každých 90 dnů, které přesahovaly počet 720 dnů.


Tisknout

neškrábeme.cz
Vyjednáme vám nejváhodnější podmínky hypotečního úvěru.
Hypotecnikalkulacka.cz

TOPlist