Zaměstnávání občanů Ukrajiny

Zaměstnávání občanů Ukrajiny probíhá na základě Dohody mezi vládou ČR a vládou Ukrajiny o vzájemném zaměstnávání občanů České republiky a občanů Ukrajiny zveřejněné ve Sbírce zákonů pod č. 67/1999 Sb. Od 1.1.2001 vstoupila v platnost podepsáním protokolu nová dohoda mezi vládou ČR a vládou Ukrajiny o vzájemném zaměstnávání. Znění nového protokolu nebylo zveřejněno ve Sbírce zákonu a je k dispozici na všech úřadech práce. Dohoda se vztahuje na administrativní postupy při technickoorganizačním provádění dohody z roku 1996 a obsahuje následující případy:

  • zaměstvavání ukrajinských občanu na území ČR u zaměstnavatelů se sídlem v ČR a zaměstnavatel má konkretního občana Ukrajiny již vybraného,
  • zaměstvavání ukrajinských občanu na území ČR u zaměstnavatelů se sídlem v ČR ale konkretní uchazeče jmenovitě nezná (např. potřebuje zedníky, elektřikáře apod.),
  • postup pro ukrajinské občany, kteří jsou výslané k výkonu práce na území ČR zaměstnavatelem se sídlem na Ukrajině na základě kontraktu nebo obchodní smlouvy,
  • postup pro ukrajinské občany, kteří opakovaně žádají o povolení k zaměstnání,
  • zaměstnavání občanů ČR na území Ukrajiny.

Zaměstnance z Ukrajiny lze získávat pouze na pracovní místa, která jsou zaměstnavatelem nahlášena úřadu práce jako volná, a tato volná místa nelze obsadit občany České republiky, zejména uchazeči o zaměstnání.

Zaměstnavatel, který má na ÚP nahlášeno volné pracovní místo a má zájem přijmout na toto místo zaměstnance z Ukrajiny, předloží úřadu práce žádost o povolení získávat občany z Ukrajiny. Žádost může být ve dvou variantách:

  • zaměstnavatel si chce zajistit nábor zaměstnanců sám, má již budoucí zaměstnance vybrané a předloží pouze jejich seznam s osobními údaji
  • zaměstnavatel žádá o provedení náboru podle jím uvedených profesí.

Zaměstnavatel zaplatí za kladně vyřízenou žádost správní poplatek 2 000 Kč.

Zprostředkováním náboru ukrajinských zaměstnanců může zaměstnavatel pověřit též fyzickou nebo právnickou osobu, která obdržela oprávnění ke zprostředkování zaměstnání občanů Ukrajiny za úhradu.

Tisknout

neškrábeme.cz
Vyjednáme vám nejváhodnější podmínky hypotečního úvěru.
Hypotecnikalkulacka.cz

TOPlist