Aktualizováno: 16.1.2012

Výše podpory v nezaměstnanosti

Výše podpory se stanoví na základě:

a) průměrného čistého měsíčního výdělku, dosaženého v posledním zaměstnání;

b) z posledního vyměřovacího základu pro pojistné na důchodové pojištění a na příspěvek na státní politiku zaměstnanosti u osob samostatně výdělečně činných (OSVČ);

c) z částky životního minima, platného pro jednotlivce staršího 26 let ke dni vzniku nároku na hmotné zabezpečení.

Ve všech uvedených případech je stanovena výše podpory procentem takto: (dle §50 zákona 435/2004 Sb.)

- 65 % po dobu prvních 2 měsíců;

- 50 % po dobu dalších 2 měsíců;

- 45 % po zbývající dobu;

- 60 % v případě nastoupení rekvalifikace a po celou její dobu.

V případě, že uchazeč o zaměstnání před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání bez vážného důvodu ukončil poslední zaměstnání sám nebo dohodou se zaměstnavatelem, činí procentní sazba podpory v nezaměstnanosti 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu. Ukončil-li uchazeč o zaměstnání sám nebo dohodou ve stejný den více zaměstnání, z nichž alespoň 1 bylo ukončeno z vážných důvodů, náleží mu podpora v nezaměstnanosti ve výši procentní sazby podpory dle předchozího odstavce.

Maximální výše podpory v nezaměstnanosti (při rekvalifikaci) činí 0,58násobek (0,65násobek)průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla podána žádost o podporu v nezaměstnanosti. Maximální výše podpory v nezaměstnanosti je tedy pro rok 2011 13 762 Kč a 15 422 Kč (dle sdělení č. 435/2011 Sb. je průměrná mzda 23 726 Kč).

Příklad 1: Uchazeč o zaměstnání je muž ve věku 30 let. Ve svém posledním zaměstnání dosáhl čistého měsíčního výdělku 29.000 Kč. V jaké výši bude dostávat podporu?

v 1. a 2. měsíci (65 %) 13.762 Kč
v 3. a 4. měsíci (50 %) 13.762 Kč
v 5. měsíci (45 %) 13.050 Kč
v 6. a dalších měsících 0 Kč

Příklad 2: Uchazeč o zaměstnání je muž ve věku 53 let. Ve svém posledním zaměstnání dosáhl čistého měsíčního výdělku 20.000 Kč. V jaké výši bude pobírat podporu ?

v 1. a 2. měsíci (65 %) 13.000 Kč
v 3. a 4. měsíci (50 %) 10.000 Kč
v 5. až 8. měsíci (45 %) 9.000 Kč
v 9. a dalších měsících 0 Kč
Tisknout

neškrábeme.cz
Vyjednáme vám nejváhodnější podmínky hypotečního úvěru.
Hypotecnikalkulacka.cz

TOPlist