Aktualizováno: 29.05.2012

Výpověď daná zaměstnavatelem

Pro výpověď danou zaměstnavatelem stanoví zákoník práce podmínky:

  • Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď pouze z důvodů v zákoníku vyjmenovaných (§ 52 ZP),
  • Výpovědní důvod musí zaměstnavatel ve výpovědi skutkově vymezit, důvod výpovědi nelze dodatečně měnit,
  • Zaměstnavatel může výjimečně pracovní poměr okamžitě zrušit tehdy, porušil-li zaměstnanec povinnost vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem (§ 55 ZP),
  • Zaměstnavatel nesmí dát výpověď v tzv. ochranné době, tj. při zákazu výpovědi,
  • Členům příslušného odborového orgánu, který je oprávněn se zaměstnavatelem spolurozhodovat, lze dát výpověď jen s předchozím souhlasem odborového orgánu, což platí ještě jeden rok po skončení výkonu funkce (týká se i okamžitého zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele),
Jen při dodržení výše uvedených podmínek je výpověď platná.

Výpovědní důvody jsou taxativně vyjmenovány a jejich okruh nelze rozšiřovat.
Z hlediska příčiny je můžeme rozdělit takto:

1. důvody spočívající na straně zaměstnavatele - organizační změny, a to
  • Zrušení zaměstnavatele nebo jeho části - §52 písm. a) ZP,
  • Přemístění zaměstnavatele nebo jeho části - §52 písm. b) ZP,
  • Nadbytečnost zaměstnance - §52 písm. c) ZP,
2. důvody spočívající na straně zaměstnance, a to
  • Zdravotní nezpůsobilost - §52 písm. d) a e) ZP,
  • Okamžité zrušení pracovního poměru (zejména porušil-li zaměstnanec povinnost vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem) nebo při závažném porušení nebo byl-li zaměstnanec pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu delší než 1 rok, nebo byl-li pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu nejméně 6 měsíců - § 52 ZP.

Tisknout

neškrábeme.cz
Vyjednáme vám nejváhodnější podmínky hypotečního úvěru.
Hypotecnikalkulacka.cz

TOPlist