Aktualizováno: 28.05.2012

Výpověď daná zaměstnancem

Zaměstnanec může dát zaměstnavateli výpověď z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu (§ 50 ZP odst. 3).
Žádné další podmínky nejsou stanoveny.

Zaměstnavatelé se někdy chybně domnívají, že výpověď daná zaměstnancem je platná tehdy, jestliže k ní dal zaměstnavatel souhlas. Také si občas myslí, že pracovní poměr sjednaný na dobu určitou nelze rozvázat výpovědí či okamžitým zrušením.

Doručení výpovědi může zaměstnanec provést osobně tím, že ji u zaměstnavatele předá na místě určeném k přijímání písemností (podatelna) nebo příslušnému vedoucímu nebo ji může zaslat poštou. Při osobním předání je vhodné dát si na kopii potvrdit datum převzetí. Výpovědní doba dle § 51 ZP činí nejméně 2 měsíce a začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následující po doručení výpovědi. Pracovní poměr skončí uplynutím výpovědní doby.

Tisknout

neškrábeme.cz
Vyjednáme vám nejváhodnější podmínky hypotečního úvěru.
Hypotecnikalkulacka.cz

TOPlist