Aktualizováno: 29.08.2014

Vymáhání neproplacené mzdy

Problematiku řeší zákon č.118/2000 Sb. o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele.

Pokud zaměstnavatel nevyplatí zaměstnanci mzdu ve výplatním termínu, pak může zaměstnanec postupovat takto:

1. Zaměstnanec je jediný, kdo nedostal mzdu

Zde je situace obtížná a je nutné postupovat soukromoprávní cestou soudního vymáhání pohledávky (tj. mzdy) podle občanského soudního řádu.

2. Více zaměstnanců je bez mzdy (alespoň 2)

Zde můžete navíc podat návrh na prohlášení konkurzu zaměstnavatele. Podal-li zaměstnanec nebo někdo jiný návrh na konkurz zaměstnavatele, pak může zaměstnanec do 3 měsíců požádat Úřad práce o vyplacení neproplacených mezd.

  • Návrh na konkurz

    Tento návrh můžete učinit i bez právníků např. s pomocí Úřadu práce.

    V tomto případě se můžete stát se svými mzdovými nároky přednostními věřiteli v rámci konkurzního řízení. Pokud máte dost času a nečekáte příliš na dlužné mzdy pak je to použitelný způsob. Mnohem více tím, ale můžete "zkomplikovat situaci" svému zaměstnavateli, pokud by mu konkurz vadil v jeho dalším podnikání.

  • Požádání Úřadu práce o vyplacení splatných mzdových nároků.

    Při podání žádosti na Úřad práce musíte prokázat oprávněnost svých mzdových nároků pracovní smlouvou, mzdovým výměrem apod. (viz. Uplatnění mzdových nároků).

    Mzda, kterou můžete takto získat se pohybuje od minimální mzdy (tj. 8 500 Kč od 1. 8. 2013) do maximální částky včetně doplatku 37 692 Kč (v období od 1. 5. 2013 do 30. 4. 2015), která je jeden a půl násobkem rozhodné částky (§5 zákona č. 118/2000 Sb.). Rozhodnou částku stanoví Ministerstvo práce a sociálních věcísdělením vždy s účinností od 1. května kalendářního roku na dobu 12 kalendářních měsíců, a to ve výši průměrné mzdy v národním hospodářství za předchozí kalendářní rok. Vychází se z rozhodné částky platné v den podání návrhu na prohlášení konkursu. Mzdu nezískáte dříve než za 1 měsíc od požádání (§ 7 až § 9 zákona č. 118/2000 Sb.).

Tisknout

neškrábeme.cz
Vyjednáme vám nejváhodnější podmínky hypotečního úvěru.
Hypotecnikalkulacka.cz

TOPlist