Aktualizováno: 11.02.2015

Prokazování výše dlužných mzdových nároků zaměstnanců

Úřad práce na základě žádosti uplatněné alespoň jedním ze zaměstnanců neprodleně písemně vyzve zaměstnavatele, aby nejpozději do 7 dnů od doručení výzvy předložil písemný seznam dlužných mzdových nároků všech svých zaměstnanců za rozhodné období. Zaměstnavatel je povinen této výzvě v uvedené lhůtě vyhovět a současně prokázat úřadu práce, zda provedl v rozhodném období u zaměstnance srážky a odvody podle zvláštních právních předpisů.

Pokud zaměstnavatel tuto svoji povinnost nesplní, dopustí se tím přestupku nebo správního deliktu podle §139 odst. 2 písm. c) a §140 odst. 2 písm. c) zákona č. 435/2004, za který mu může být úřadem práce dle §139 odst. 3 písm d) a §140 odst. 3 písm. c) uložena pokuta až do výše 500 000 Kč.



Tisknout

neškrábeme.cz
Vyjednáme vám nejváhodnější podmínky hypotečního úvěru.
Hypotecnikalkulacka.cz

TOPlist