Pro úplnost na závěr

Podle zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, se mzdové nároky zaměstnanců vyplacené úřadem práce podle zákona č. 118/2000 Sb. považují za příjmy zúčtované zaměstnavatelem zaměstnanci, a to v rozsahu, ve kterém je zaměstnavatel zaměstnacům nezúčtoval.

Podle zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, se mzdové nároky zaměstnaců vyplacené úřadem práce podle zákona č. 118/2000 Sb. považují za příjmy zúčtované zaměstnavatelem zaměstnanci, a to v rozsahu, ve kterém je zaměstnavatel zaměstnacům nezúčtoval. Tyto příjmy jsou vyměřovacím základem zaměstnanců pro daný kalendářní měsíc, případně jeho poměrnou částí, pokud zaměstnavatel vyplatil zaměstnacům mzdu pouze za část měsíce.Tisknout

neškrábeme.cz
Vyjednáme vám nejváhodnější podmínky hypotečního úvěru.
Hypotecnikalkulacka.cz

TOPlist