Aktualizováno: 05.01.2014

Přeložení v rámci zaměstnavatele

Zaměstnavatel je povinen přidělovat zaměstnanci práci v místě výkonu práce, které bylo sjednáno v pracovní smlouvě. Bez souhlasu zaměstnance jej nelze ani dočasně přeložit do jiného místa - obce, provozovny (§43 ZP). Při přeložení z důvodu nezbytné provozní potřeby má zaměstnavatel povinnost předem projednat důvody a dobu přeložení se zaměstnancem a zároveň přihlédnout k jeho oprávněným zájmům.

Po dobu přeložení má zaměstnavatel povinnost hradit zaměstnanci zvýšené náklady, které vznikly zaměstnanci se změnou místa výkonu práce, resp. náhrady cestovních výdajů jako při pracovní cestě (§157 - §165 ZP).

Tisknout

neškrábeme.cz
Vyjednáme vám nejváhodnější podmínky hypotečního úvěru.
Hypotecnikalkulacka.cz

TOPlist