Práce těhotných žen

Těhotná žena nesmí být zaměstnávána pracemi, které podle lékařského posudku ohrožují její těhotenství ze zdravotních příčin tkvících v její osobě. To platí obdobně o ženě, která kojí a matce do konce devátého měsíce po porodu. Těhotným ženám jsou dále zakázány práce uvedené ve vyhlášce §2 až §5 vyhlášky 288/2003 Sb..

U těhotné ženy, která vykonává práci těhotným ženám zakázanou, vzniká zaměstnavateli povinnost převést ji dočasně na práci, která je pro ni vhodná i přes nesouhlas zaměstnankyně a při níž může dosahovat stejného výdělku jako na dosavadní práci.

Dosahuje-li žena při práci na niž byla převedena, bez svého zavinění nižšího výdělku než na dosavadní práci, poskytuje se jí na vyrovnání tohoto rozdílu vyrovnávací příspěvek podle předpisu o nemocenském pojištění.

Těhotné ženy smějí být vysílány na pracovní cestu mimo obvod obce svého pracoviště nebo bydliště jen s jejich souhlasem.

Těhotné ženy může zaměstnavatel přeložit (např. do jiného místa výkonu práce) jen na jejich žádost.

Tisknout

neškrábeme.cz
Vyjednáme vám nejváhodnější podmínky hypotečního úvěru.
Hypotecnikalkulacka.cz

TOPlist