Povinnost zaměstnance k vrácení vyplacených finančních prostředků

Zaměstnanec je povinen vrátit úřadu práce finanční prostředky včetně úroků z prodlení, jestliže věděl nebo musel z okolností předpokládat, že jde o částky nesprávně určené nebo omylem vyplacené, a to do 3 týdnů ode dne, kdy se o této skutečnosti dozvěděl. Jedná se např. o případy, kdy zaměstnanec podal žádost o uspokojení mzdových nároků po uplynutí zákonné lhůty, nebo bylo dodatečně zjištěno, že mzdové nároky byly vyplaceny na základě nepravdivého tvrzení zaměstnance, případně na základě nepravdivých údajů. O vrácení těchto částek úřad práce rozhodne do 3 let od jejich přiznání, jinak právo zanikne. Současně se stanoví počátek lhůty, která je rozhodující pro uplatnění úroku z prodlení vůči zaměstnanci v těchto případech, a to tak, že úroky z prodlení se uplatňují ode dne výplaty zaměstnanci.Tisknout

neškrábeme.cz
Vyjednáme vám nejváhodnější podmínky hypotečního úvěru.
Hypotecnikalkulacka.cz

TOPlist