Aktualizováno: 16.02.2015

Mzdové nároky zaměstnanců nadnárodního zaměstnavatele

Zaměstnanec je při podávání žádosti o uspokojení mzdových nároků povinen doložit doklad (v souladu s §16 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb.), že jeho zaměstnavatel byl v některém státě EU prohlášen za platebně neschopného.

Úřad práce uspokojí mzdové nároky zaměstnanců pouze tehdy, pokud zaměstnanec tohoto nadnárodního zaměstnavatele v rozhodném období vykonával práci v ČR a tuto práci zde vykonával v rozhodném období. Zaměstnanec může požádat o uspokojení svých mzdových nároků kteroukoliv krajskou pobočku Úřadu práce nebo kontaktní pracovi?tě krajské pobočky Úřadu práce.

Úřad práce neuspojí mzdové nároky, když:

  • byl zaměstnanec vyslán nadnárodním zaměstnavatelem k výkonu práce do ČR a jeho nadnárodní zaměstnavatel má sídlo nebo místo podnikání mimo území členského státu EU;
  • zaměstnanec nadnárodního zaměstnavatele, který má sídlo nebo organizační složku umístěnou na území ČR a tuto práci tam v rozhodném období vykonával;
  • prohlášení nadnárodního zaměstnavatele za platebně neschopného u příslušného orgánu v jiném členském státě EU se nevztahuje na jeho organizační složku umístěnou v ČR.Tisknout

neškrábeme.cz
Vyjednáme vám nejváhodnější podmínky hypotečního úvěru.
Hypotecnikalkulacka.cz

TOPlist