Důchod a výdělečná činnost

(dle zákona č. 155/1995 Sb.)

Souběh starobního důchodu s příjmem z výdělečné činnosti

§37

(1) Výplata starobního důchodu, na který vznikl nárok podle §29, náleží osobám vykonávajícím výdělečnou činnost v plné výši nebo ve výši poloviny; polovina starobního důchodu se vyplácí na základě žádosti pojištěnce. Polovinou starobního důchodu se rozumí polovina základní výměry a polovina procentní výměry; v případě, že se starobní důchod nevyplácí v plné výši z důvodu souběhu s jiným důchodem podle §59, rozumí se polovinou starobního důchodu polovina procentní výměry vyplácené podle §59.

(2) Výplata starobního důchodu, na který vznikl nárok podle §31, nenáleží do dosažení důchodového věku, pokud je vykonávána výdělečná činnost nebo je poskytována podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci; ode dne dosažení důchodového věku se posuzují podmínky pro výplatu starobního důchodu obdobně podle odstavce 1.

Tisknout

neškrábeme.cz
Vyjednáme vám nejváhodnější podmínky hypotečního úvěru.
Hypotecnikalkulacka.cz

TOPlist