Sociální příplatek

(dle zákona č. 117/1995 Sb.)

§20 - §22

Zrušeno zákonem č. 347/2010 Sb. s platností od 1.1.2011.

§22

(1) Při stanovení výše sociálního příplatku se částka životního minima nezaopatřeného dítěte uvedená v §21 odst. 1 násobí, jde-li o

a) dítě dlouhodobě těžce zdravotně postižené, koeficientem 3,00,

b) dítě dlouhodobě zdravotně postižené, koeficientem 2,67,

c) dítě dlouhodobě nemocné, koeficientem 1,34,

d) děti, které se narodily současně, a to v době do tří let jejich věku, koeficientem 1,22,

e) dítě, které studuje na střední škole v denní formě studia nebo na vysoké škole v prezenční formě studia ve studijním programu poskytujícím vysokoškolské vzdělání, koeficientem 1,20.

(2) Při stanovení výše sociálního příplatku se částka životního minima dítěte a částka životního minima rodiny uvedená v § 21 odst. 1 násobí, jestliže

a) oba rodiče jsou dlouhodobě těžce zdravotně postižení, koeficientem 1,35,

b) osamělý rodič je dlouhodobě těžce zdravotně postižený, koeficientem 1,30,

c) jeden z rodičů je dlouhodobě těžce zdravotně postižený, koeficientem 1,05,

d) jde o osamělého rodiče a nejde o případ uvedený v písmenu b), koeficientem 1,17.

Tisknout

neškrábeme.cz
Vyjednáme vám nejváhodnější podmínky hypotečního úvěru.
Hypotecnikalkulacka.cz

TOPlist