v286-2011 Sb. - o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2010, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2010, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2012 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2012 a o zvýšení důchodů v roce 2012

286

VYHLÁŠKA

ze dne 21. září 2011 ,

o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2010, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2010, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2012 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2012 a o zvýšení důchodů v roce 2012

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 108 odst. 1 a odst. 2 písm. a) a b) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 220/2011 Sb.:

§ 1

Výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2010 a přepočítacího koeficientu pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu

(1) Výševšeobecného vyměřovacího základu za rok 2010 činí 24 526 Kč.

(2) Výšepřepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2010 činí 1,0249.

§ 2

Výše redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu

Pro rok 2012 výše

a) první redukční hranice pro stanovení výpočtového základu činí 11 061 Kč,

b) druhé redukční hranice pro stanovení výpočtového základu činí 29 159 Kč,

c) třetí redukční hranice pro stanovení výpočtového základu činí 100 548 Kč.

§ 3

Výše základní výměry důchodu

Výše základní výměry starobního, invalidního, vdovského, vdoveckého a sirotčího důchodu pro rok 2012 činí 2 270 Kč.

§ 4

Zvýšení důchodů v roce 2012

(1) Důchody starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčípřiznané před 1. lednem 2012 se zvyšují od splátky důchodu splatné po 31. prosinci 2011 tak, že

a) základní výměra důchodu se zvyšuje o 40 Kč měsíčně,

b) procentní výměra důchodu se zvyšuje o 1,6 % procentní výměry důchodu, která náleží ke dni, od něhož se procentní výměra zvyšuje.

(2) Je-li důchod upraven pro souběh s jiným důchodem nebo se vyplácí ve výši poloviny anebo se nevyplácí pro souběh s výdělečnou činností, upraví se při změně výše vypláceného důchodu, která souvisí s důvody úpravy důchodu, nebo při obnovení výplaty důchodu zvýšení procentní výměry důchodu podle odstavce 1 písm. b), a to podle té výše procentní výměry důchodu, která náleží ode dne této změny nebo obnovení výplaty důchodu. Procentní výměry vdovských, vdoveckých a sirotčích důchodů se zvyšují, jen jestliže nebyly vyměřeny z procentních výměrdůchodů zvýšených podle odstavce 1.

§ 5

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012.

Ministr:

Dr. Ing. Drábek v. r.Tisknout

neškrábeme.cz
Vyjednáme vám nejváhodnější podmínky hypotečního úvěru.
Hypotecnikalkulacka.cz

TOPlist