Nařízení vlády, kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých a osobních překážek v práci


Nařízení vlády č. 590/2006 Sb.

Vláda nařizuje podle §199 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:


§1

Okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci, při kterých přísluší zaměstnanci od zaměstnanvatele pracovní volno, nebo pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu, je uveden v příloze k tomuto nařízení.

§2

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007.


Předseda vlády:
Ing. Topolánek v.r.

Místopředseda vlády
a ministr práce a sociálních věcí:
RNDr. Nečas v.r.Příloha k nařízení vlády č. 590/2006 Sb.
Tisknout

neškrábeme.cz
Vyjednáme vám nejváhodnější podmínky hypotečního úvěru.
Hypotecnikalkulacka.cz

TOPlist