588/2006 Sb. - Nařízení vlády, kterým se pro účely nemocenského pojištění upravují částky pro stanovení výpočtových základů

588

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 12. prosince 2006,

kterým se pro účely nemocenského pojištění upravují částky pro stanovení výpočtových základů.

Vláda nařizuje podle § 40 odst. 1 zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění zákona č. 61/1999 Sb. a zákona č. 421/2003 Sb., a podle § 17 odst. 2 zákona č. 32/1957 Sb., o nemocenské péči v ozbrojených silách, ve znění zákona č. 61/1999 Sb.:


§ 1

Částky pro stanovení denního vyměřovacího základu uvedené v § 18 odst. 8 zákona č. 54/1956 Sb., ve znění zákona č. 61/1999 Sb., a naposledy zvýšené nařízením vlády č. 417/2005 Sb. se upravují takto:

a)
částky 510 Kč se zvyšují na 550 Kč,

b)
částky 730 Kč se zvyšují na 790 Kč.


§ 2

Částky pro stanovení průměrné částky připadající na kalendářní den uvedené v § 17 odst. 1 zákona č. 32/1957 Sb., o nemocenské péči v ozbrojených silách, ve znění zákona č. 61/1999 Sb., a naposledy zvýšené nařízením vlády č. 417/2005 Sb. se upravují takto:

a)
částky 510 Kč se zvyšují na 550 Kč,

b)
částky 730 Kč se zvyšují na 790 Kč.


§ 3

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007.


Předseda vlády:

Ing. Topolánek v. r.


Místopředseda vlády
a ministr práce a sociálních věcí:

RNDr. Nečas v. r.

Tisknout

neškrábeme.cz
Vyjednáme vám nejváhodnější podmínky hypotečního úvěru.
Hypotecnikalkulacka.cz

TOPlist