nv482-2012 Sb. - kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2013 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení

482

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 20. prosince 2012,

kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2013

stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva,

a částek normativních nákladů na bydlení

Vláda nařizuje podle § 28 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 112/2006 Sb., (dále jen "zákon"):

§ 1

(1) Výše nákladů srovnatelných s nájemným podle § 25 odst. 1 písm. b) zákona činí pro období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2013 za kalendářní měsíc částku:

Počet osob v rodině podle § 7 odst. 5 zákona
jedna 1 799
dvě 2 462
tři 3 219
čtyři a více 3 882

(2) Výše částek, které se započítávají za pevná paliva podle § 25 odst. 1 písm. c) zákona, činí pro období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2013 za kalendářní měsíc:

>
Počet osob v rodině podle § 7 odst. 5 zákona
jedna 674
dvě 922
tři 1 206
čtyři a více 1 490

§ 2

Výše částek normativních nákladů na bydlení podle § 26 odst. 1 písm. a) a b) zákona činí pro období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2013 pro

a) bydlení v bytech užívaných na základě nájemní smlouvy

Počet osob v rodině podle § 7 odst. 5 zákona Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce v Kč
Praha více než 100 000 50 000 - 99 999 10 000 - 49 999 do 9 999
jedna 7 489 5 964 5 687 4 858 4 665
dvě 10 750 8 663 8 284 7 150 6 886
tři 14 637 11 908 11 412 9 929 9 584
čtyři a více 18 307 15 017 14 419 12 631 12 214

b) bydlení v družstevních bytech a bytech vlastníků

Počet osob v rodině podle § 7 odst. 5 zákona Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce v Kč
Praha více než 100 000 50 000 - 99 999 10 000 - 49 999 do 9 999
jedna 4 396 4 396 4 396 4 396 4 396
dvě 6 557 6 557 6 557 6 557 6 557
tři 9 131 9 131 9 131 9 131 9 131
čtyři a více 11 615 11 615 11 615 11 615 11 615

§ 3

Příspěvek na bydlení s přihlédnutím k § 1 a 2 se stanoví nejdříve, jde-li o nárok na příspěvek na bydlení za leden 2011.

§ 4

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013.

Předseda vlády:

RNDr. Nečas v. r.

Ministryně práce a sociálních věcí:

Ing. Müllerová v. r.Tisknout

neškrábeme.cz
Vyjednáme vám nejváhodnější podmínky hypotečního úvěru.
Hypotecnikalkulacka.cz

TOPlist