nv440-2013 Sb. - kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2014 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení

440

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 18. prosince 2013,

kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2014

stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva,

a částek normativních nákladů na bydlení

Vláda nařizuje podle § 28 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 112/2006 Sb., (dále jen "zákon"):

§ 1

(1) Výše nákladů srovnatelných s nájemným podle § 25 odst. 1 písm. b) zákona činí pro období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2014 za kalendářní měsíc částku:

Počet osob v rodině podle § 7 odst. 5 zákona
jedna 1 835
dvě 2 511
tři 3 284
čtyři a více 3 960

(2) Výše částek, které se započítávají za pevná paliva podle § 25 odst. 1 písm. c) zákona, činí pro období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2014 za kalendářní měsíc:

>
Počet osob v rodině podle § 7 odst. 5 zákona
jedna 687
dvě 940
tři 1 230
čtyři a více 1 520

§ 2

Výše částek normativních nákladů na bydlení podle § 26 odst. 1 písm. a) a b) zákona činí pro období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2014 pro

a) bydlení v bytech užívaných na základě nájemní smlouvy

Počet osob v rodině podle § 7 odst. 5 zákona Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce v Kč
Praha více než 100 000 50 000 - 99 999 10 000 - 49 999 do 9 999
jedna 7 711 6 156 5 873 5 028 4 809
dvě 11 081 8 952 8 566 7 409 7 110
tři 15 096 12 312 11 807 10 294 9 903
čtyři a více 18 899 15 542 15 932 13 108 12 636

b) bydlení v družstevních bytech a bytech vlastníků

Počet osob v rodině podle § 7 odst. 5 zákona Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce v Kč
Praha více než 100 000 50 000 - 99 999 10 000 - 49 999 do 9 999
jedna 4 448 4 448 4 448 4 448 4 448
dvě 6 644 6 644 6 644 6 644 6 644
tři 9 263 9 263 9 263 9 263 9 263
čtyři a více 11 792 11 792 11 792 11 792 11 792

§ 3

Příspěvek na bydlení s přihlédnutím k § 1 a 2 se stanoví nejdříve, jde-li o nárok na příspěvek na bydlení za leden 2014.

§ 4

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.

Předseda vlády:

Rusnok v. r.

Ministr práce a sociálních věcí:

Koníček v. r.Tisknout

neškrábeme.cz
Vyjednáme vám nejváhodnější podmínky hypotečního úvěru.
Hypotecnikalkulacka.cz

TOPlist