nv414-2010 Sb. - Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2011 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení

414

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 14. prosince 2010,

kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2011

stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva,

a částek normativních nákladů na bydlení

Vláda nařizuje podle § 28 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 112/2006 Sb., (dále jen "zákon"):

§ 1

(1) Výše nákladů srovnatelných s nájemným podle § 25 odst. 1 písm. b) zákona činí pro období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2011 za kalendářní měsíc částku:

Počet osob v rodině podle § 7 odst. 5 zákona
jedna 1 568
dvě 2 145
tři 2 805
čtyři a více 3 383

(2) Výše částek, které se započítávají za pevná paliva podle § 25 odst. 1 písm. c) zákona, činí pro období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2011 za kalendářní měsíc:

>
Počet osob v rodině podle § 7 odst. 5 zákona
jedna 637
dvě 872
tři 1 140
čtyři a více 1 409

§ 2

Výše částek normativních nákladů na bydlení podle § 26 odst. 1 písm. a) a b) zákona činí pro období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2011 pro

a) bydlení v bytech užívaných na základě nájemní smlouvy

Počet osob v rodině podle § 7 odst. 5 zákona Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce v Kč
Praha více než 100 000 50 000 - 99 999 10 000 - 49 999 do 9 999
jedna 6 363 5 117 4 863 4 406 4 293
dvě 9 183 7 478 7 130 6 505 6 350
tři 12 557 10 328 9 872 9 056 8 852
čtyři a více 15 744 13 055 12 506 11 521 11 276

b) bydlení v družstevních bytech a bytech vlastníků

Počet osob v rodině podle § 7 odst. 5 zákona Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce v Kč
Praha více než 100 000 50 000 - 99 999 10 000 - 49 999 do 9 999
jedna 3 723 3 723 3 723 3 723 3 723
dvě 5 584 5 584 5 584 5 584 5 584
tři 7 818 7 818 7 818 7 818 7 818
čtyři a více 9 950 9 950 9 950 9 950 9 950

§ 3

Příspěvek na bydlení s přihlédnutím k § 1 a 2 se stanoví nejdříve, jde-li o nárok na příspěvek na bydlení za leden 2011.

§ 4

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011.

Předseda vlády:

RNDr. Nečas v. r.

Ministr zdravotnictví:

Dr. Ing. Drábek v. r.Tisknout

neškrábeme.cz
Vyjednáme vám nejváhodnější podmínky hypotečního úvěru.
Hypotecnikalkulacka.cz

TOPlist