365/2008 Sb. - Nařízení vlády, kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2007 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2007 a upravují částky pro stanovení výpočtového základu

365

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 22. září 2008,

kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2007 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2007 a upravují částky pro stanovení výpočtového základu

Vláda nařizuje podle § 17 odst. 2 a 4 a § 107 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 289/1997 Sb. a zákona č. 353/2001 Sb.:

§1

Výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2007 činí 21 527 Kč.

§2

Výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2007 činí 1,0942.

§3

Částky pro stanovení výpočtového základu uvedené v § 15 zákona č. 155/1995 Sb. a naposledy zvýšené nařízením vlády č. 257/2007 Sb. se zvyšují takto:

a) částky 10 000 Kč se zvyšují na 10 500 Kč,

b) částky 24 800 Kč se zvyšují na 27 000 Kč.

§4

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2009.

Předseda vlády:

Ing. Topolánek v. r.

Místopředseda vlády a

ministr práce a sociálních věcí:

RNDr. Nečas v. r.Tisknout

neškrábeme.cz
Vyjednáme vám nejváhodnější podmínky hypotečního úvěru.
Hypotecnikalkulacka.cz

TOPlist