nv327-2014 Sb. - kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2015 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení

327

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 15. prosince 2014,

kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2015

stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva,

a částek normativních nákladů na bydlení

Vláda nařizuje podle § 28 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 112/2006 Sb., (dále jen "zákon"):

§ 1

(1) Výše nákladů srovnatelných s nájemným podle § 25 odst. 1 písm. b) zákona činí pro období od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2015 za kalendářní měsíc částku:

Počet osob v rodině podle § 7 odst. 5 zákona
jedna 1 906
dvě 2 608
tři 3 411
čtyři a více 4 113

(2) Výše částek, které se započítávají za pevná paliva podle § 25 odst. 1 písm. c) zákona, činí pro období od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2015 za kalendářní měsíc:

>
Počet osob v rodině podle § 7 odst. 5 zákona
jedna 700
dvě 957
tři 1 252
čtyři a více 1 547

§ 2

Výše částek normativních nákladů na bydlení podle § 26 odst. 1 písm. a) a b) zákona činí pro období od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2015 pro

a) bydlení v bytech užívaných na základě nájemní smlouvy

Počet osob v rodině podle § 7 odst. 5 zákona Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce v Kč
Praha více než 100 000 50 000 - 99 999 10 000 - 49 999 do 9 999
jedna 7 623 6 052 5 767 4 913 4 730
dvě 10 957 8 807 8 417 7 249 6 998
tři 14 903 12 092 11 581 10 053 9 726
čtyři a více 18 674 15 283 14 668 12 825 12 430

b) bydlení v družstevních bytech a bytech vlastníků

Počet osob v rodině podle § 7 odst. 5 zákona Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce v Kč
Praha více než 100 000 50 000 - 99 999 10 000 - 49 999 do 9 999
jedna 4 409 4 409 4 409 4 409 4 409
dvě 6 588 6 588 6 588 6 588 6 588
tři 9 159 9 159 9 159 9 159 9 159
čtyři a více 11 676 11 676 11 676 11 676 11 676

§ 3

Příspěvek na bydlení s přihlédnutím k § 1 a 2 se stanoví nejdříve, jde-li o nárok na příspěvek na bydlení za leden 2015.

§ 4

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015.

Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

Ministr práce a sociálních věcí:

Mgr. Marksová v. r.Tisknout

neškrábeme.cz
Vyjednáme vám nejváhodnější podmínky hypotečního úvěru.
Hypotecnikalkulacka.cz

TOPlist