Zákon 2/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb. O daních z příjmů a některé další zákony

V zákoně o daních z příjmů se ponechává dosavadní sazba daně z příjmů fyzických osob ve výši 15%. Původně pro rok 2009 byla sazba 12,5%.

V zákoně o daních z příjmů se ponechává dosavadní snížení daně na poplatníka a manželku ve výši 24.840 Kč. Původně pro rok 2009 to mělo být 16.560 Kč.

V zákoně 589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti se u zaměstnanců zrušuje placení pojistného na nemocenské pojištění (1,0%) a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (0.4%). Adekvátně se mění sazby u osob samostatně výdělečně činných a zahraničních zaměstnanců. Ve svém důsledku to znamená snížení sociálního pojistného hrazeného zaměstnancem ze 7.9% na 6,5%.

Tisknout

neškrábeme.cz
Vyjednáme vám nejváhodnější podmínky hypotečního úvěru.
Hypotecnikalkulacka.cz

TOPlist