Zákon 482/2008 Sb., kterým se mění zákon 586/1992 Sb. O daních z příjmů

Zákon zvyšuje limit vlastního příjmu manžela pro uplatnění snížení daně u druhého manžela na 68.000 Kč.

Dále se zákonem se osvobozuje u poplatníka, který pečuje o osobu, která není osobou blízkou, od daně z příjmů příjem plynoucí z důvodu péče o osobu, která má nárok na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách.

Tyto změny se použijí již pro zdaňovací období roku 2008.

Tisknout

neškrábeme.cz
Vyjednáme vám nejváhodnější podmínky hypotečního úvěru.
Hypotecnikalkulacka.cz

TOPlist