Nařízení vlády 366/2008 Sb., kterým se pro účely nemocenského pojištění upravují částky pro stanovení výpočtových základů

Nařízením se částky pro stanovení denního vyměřovacího základu uvedené v zákoně 54/1956 Sb. a částky pro stanovení průměrné částky připadající na jeden kalendářní den uvedené v zákoně 32/1957 Sb. upravují tak, že částky 550 Kč se zvyšují na 610 Kč a částky 790 Kč se zvyšují na 870 Kč. Tyto částky se použijí pro účely přepočtu dávek nemocenského pojištění, na které vznikl nárok před 1.1.2009.

Tisknout

neškrábeme.cz
Vyjednáme vám nejváhodnější podmínky hypotečního úvěru.
Hypotecnikalkulacka.cz

TOPlist